top of page
  • Joacim Petersson

Är Bitcoin säkert?

Nedan ett exempel på en privat nyckel i en Bitcoin wallet:

1001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010100110001010011000101001100010111111.


Den privata nyckeln består av 256 bitar, 115792089237316000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kombinationer av 1:or och 0:or, 2 upphöjt till 256. Ett annat sätt att beskriva storleken på talet är 1,16 med 77 0:or.


Ett enormt tal, som jämförelse finns det (enligt ”internet”) 700500000000000000000 sandkorn på jorden det vill säga antalet kombinationer av den privata nyckeln är 165000000000000000000000000000000000000000000000000000000 gånger fler än antalet gruskorn (54 0:or).


Svaret på frågan om Bitcoin-adresserna kommer att ta slut är nej, där finns ingen begränsning i storleken på hur många bitar nyckeln har så det är bara att använda 257 bitar istället så dubblas antalet möjliga adresser.


Den privata nyckeln skapas när man sätter upp walleten för första gången och används sedan för att bevisa att man har rätten att skicka Bitcoinen vidare. Den privat nyckeln används även för att ta fram en publik nyckel som i sin tur används även för att generera adresser så man kan ta emot Bitcoin till sin wallet (eller rättare sagt, att överföra "ägandet" så att man kan skicka dem vidare med sin privata nyckel) allt på ett matematiskt sätt så att det inte går att ”backa” från en adress till den publika vidare till den privata nyckeln.

Ett steg i att beräkna den publika nyckeln med hjälp av elliptiska kurvor, för den teoretiska grunden läs här https://delfr.com/monero/elliptic-curve-cryptography/ och för Bitcoin specifikt läs här https://delfr.com/bitcoin/bitcoin-private-key-public-key-addresses/ . OBS! Texterna är på ”matematiska”.

Såklart kan man göra allt ovan manuellt, ta fram den privata nyckeln genom att flippa ett mynt 256 gånger och sedan göra beräkningarna av den publika nyckeln och adressen med hjälp av papper och penna och skicka över adressen med vykort till den som ska skicka Bitcoinen. Att sedan skicka dem vidare kräver lite datorkunskap, den signerade transaktionen måste skickas till en mempool som sedan skicka den vidare till alla andra noderna (? här är min kunskap ännu tunnare …).


Nästa del av Bitcoins säkerhet är blockkedjan och här gör jag inte ens ett försök att beskriva det utan uppmanar ALLA att titta på Anders Brownworths filmer, borde kanske rent av vara ett krav innan man får skaffa Bitcoin.

Här kan man dessutom se kraften i krypteringsalgoritmen SHA256, hashen för orden Bitcoinakademin och BitcoinAkademin är helt olika och det krävs ingen kunskap för att inse att man inte kan gå bakvägen från en hash till ursprungstexten.

Sista delen i Bitcoins säkerhet är kring mining och deras möjlighet att skapa block med transaktioner som inte de >10.000 noderna (troligtvis 2-4 gånger fler) accepterat, det som kallas en 51%-attack. Sannolikheten för att det ska hända är nästan 0:

  • praktiskt i stort sett omöjligt att organisera med dagens hash rate med >2 miljoner ASICS spridda i hela världen

  • det skulle skapas två grenar av Bitcoin, den falska kedjan och den ärliga där vi fortsätter att använda den ärliga

  • priset för en falsk Bitcoin skulle med stor sannolikhet bli 0 väldigt snabbt och förlusten för de som utfört attacken skulle bli stor utan att ha uppnått något

Ännu ett stort tal i Bitcoin-världen, antalet gissningar på noncen för att få rätten att skapa nästa block är idag 131000000000000000000 per sekund.


Så svaret på frågan i rubriken är – Ja – Bitcoin är säkert, kanske rent av det säkraste som finns?

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page