top of page
  • Joacim Petersson

Atomnummer 119 – hopium

Om atomnummer 118, oganesson (Og) är det högsta i det periodiska systemet så bör ju rimligtvis Bitcoin hopium vara 119, ett grundämne som vi Bitcoiners är beroende av ca hälften av tiden för att höja humöret efter den alltid återkommande kraftiga nergången efter euforin.

Det är verkligen inte lätt att vara Bitcoiner, när ”alla” var överens om att kinesernas utförsäljning var grunden till nergången i slutet av 2020 så började året tvärtom om vad alla hoppades på, alltså ungefär precis som vanligt.

Mitt favoritkonto på Twitter, ett tweet per dag, samma innehåll


Ett sätt att försöka analysera det som händer med Bitcoin, både på kort och lång sikt, är att dela upp analysen i ett par olika delar:

  • ”vanlig” teknisk analys (TA)

  • derivat-data kring terminer och funding rates

  • on-chain analys

  • makrodata från finansvärlden som förändring i räntor, inflationsförväntningar, tillväxt

Det finns väl ingen här på bloggen som inte förstått att jag inte är något fan av trendlinjer, motståndsnivåer, prisformationer som head and shoulder osv. Mitt argument är att det är subjektivt: man kan dra linjerna lite som man vill, misslyckas man så är det bara att göra en ny linje och sannolikheten för att få rätt flera gånger i sträck är riktigt låg.

Men alla gör TA, i dess enklaste form så tittar man på priset och ser ett mönster som passar ens humör. Ovan Bitcoin-priset sedan november 2020 vid $14.000 och min ”analys” är att vi bottnat och det är dags att påbörja en uppåtgående trend. Priset den 1 oktober var samma som idag och sedan tog det 19 dagar innan vi var tillbaka på all time high.


Den nedre delen av bilden visar Relative Strenght index, RSI, en av de få indikatorerna som jag använder. Beräkningen av RSI bygger på att man tittar på prisändringen under ett visst antal dagar, jag har valt 12 dagar i bilden ovan, får ett värde mellan 0 och 100 och är värdet högt, ovan så har jag satt att över 70, så är det överköpt och under 30 så är det översålt. Formeln finns här och innehåller bara de fyra räknesätten så det är inget svårt. (Hittar man någon aktie med RSI <10 så är sannolikheten hög att den snart går upp, går hyfsat enkelt att back testa sannolikheten per aktie).


Just på Bitcoins dagspris så är det tveksamt om det ger något, finns exempel då det visat på ändringar i pristrenden som i oktober men även där det gått upp över 30 för att sedan ligga lågt länge som i maj till juli. På vecko- och månadsnivå så kanske det kan ge något, är rätt tveksam men PlanB tittar på månads-RSI.


När det gäller prisderivaten så kommer jag på tre typer:

  1. Belåning av Bitcoin du tradar med, t.ex. med 10x belåning

  2. Terminer

  3. Optioner

För den första punkten så finns det ingen aggregerad information vad jag vet och optionerna har jag inte tagit mej tid till att sätta mej in i men det börjar bli dags, Laevitas.ch har satt upp ett labb där man kan simulera olika optionsstrategier som verkar spännande och vid varje månadsslut så är det mycket snack om strike-nivåer för ”max pain” som verkar driva priset.


Terminer är i princip prisneutrala, för varje termin som någon säljer så finns det en köpare, alltså en som tror priset ska gå upp och en som tror att priset ska gå ner så att bara titta på antalet utestående terminer, Open Interest (OI) ger (kanske) inte så mycket information.

För att skapa balans mellan köpare och säljare av perp-terminerna (terminer utan slutdatum) så finns där en ränta som balanserar sidorna (många köpare så får de betala ränta till säljaren) vilket ger information om allmänna trenden. Bilden nedan visar den genomsnittliga vägda räntan den senaste veckan som började på neutrala 8% som dippade ner under 0% under några timmar i natt men verkar ha vänt tillbaka uppåt igen.

Det som krånglar till det är att det finns market makers, de har i uppdrag av börserna att se till att traders alltid kan köpa och sälja. Market makers är prisneutrala, de ser till att hedga sina positioner till 100% genom t.ex. optioner och köpa/sälja Bitcoin så även om funding raten är negativ så kan övervägande delen av terminstraders vara bullish och omvänt.


Det som hänt så många gånger senaste åren är att traders köpt terminer med belåning, priset rört sig emot tradet, det egna kapitalet blivit 0 och de blivit automatiskt likviderade och likvideringarna av terminer startat en nedåtgående spiral som dragit med sig spott-priset.


Det märkliga är att det inte hände i någon större omfattning förra veckan, se bilden nedan.

Min tolkning är att det som utlöste nedgången kom från ”vanliga” finansvärlden. I princip allt gick ner i värde förra veckan: aktier, obligationer (ränta upp, värdet av obligationen ner), guld, råvaror och dollarn och volatilitet upp. Alla investerare har systematiska riskmodeller och när ovan händer så blir effekten att många minskar sin exponering och då åker Bitcoin med när de säljer.


Finansmarknaderna har börjat veckan neutralt och kommer det inte något stor negativ nyhet så tror jag att börserna fortsätter uppåt även om det är mycket som känns osäkert.


Det som är riktigt spännande är det som händer on-chain, all information tyder på att fler och fler Bitcoin hodlas och vi ser samma mönster som innan den stora uppgången som startade hösten 2020 och varade i sex månader.


Jag kommer bara att använda mina egna enkla bilder men om ni kollar analyserna från Glassnode på Youtube så får ni mycket fler detaljer och ett större djup.


En gång i veckan så går jag in på S2F-hemsidan och hämtar siffrorna för hur många Bitcoin som inte rört sig på 3, 6 och 12 månader.


11,0 miljoner Bitcoin har inte rört sig på ett år och trenden är uppåt, bara de tre senaste månader så har antalet ökat med nästan 1 miljon Bitcoin.

När priset började gå upp under andra halvan av 2020 så började ”gamla” Bitcoin att röra sig och jag antar att whales tog hem lite vinster men när priset gått ner under våren och sommaren tyckte de att det var för lågt och slutade sälja.


Det intressanta är att de som köpte upp Bitcoinen under hösten/vintern 2020 i väldigt stor utsträckning har hodlat dem, även när priset gått ner i två omgångar.


Sex månaders-siffrorna visar i princip samma mönster även om trenden avstannat, här har vi ju en mix av de som är långsiktiga och de som säljer t.ex. när vinsten är borta.

Tre månaders är kanske den som innehåller allra mest hopium!

Trots drygt två månader med priset ner -40% så har bara 500k fler Bitcoin rört sig, ingen panik bland de som har Bitcoin utanför börserna, all prisdramatik har skett på börserna bland traders.


Kan priset bara sluta gå ner, vilket jag tycker det ser ut som om det gjort, så kan vi kanske börja hoppas på det som PlanB m.fl. pratat om länge, en brist på Bitcoin som är till salu, fler och fler hodlar, mindre ”vinsthemtagningar” av whales och färre nervösa kortsiktiga traders.


Det är inte svårt att vända på allt ovan till att vi är i en björnmarknad, allt beror på hur mycket Bitcoin hopium man tagit.


På finansmarknader tittar alla på 10-årig amerikansk ränta, har den efter 40-års nedgång brutit trendlinjen 😊? Om ja, den viktigaste ekonomiska händelsen de senaste 100 åren. Själv är jag mycket tveksam, konsekvenserna blir för stora och effekterna får trenden att återgå.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page