top of page
  • Joacim Petersson

Början på slutet av osäkerheten

Uppdaterat: 25 sep. 2022

I vintras så skrev jag att jag tyckte osäkerheten kring ekonomin och finansmarknaderna ökade hela tiden och att denna trend skulle fortsätta. Så tycker jag det blivit men nu tror jag vi kan börja se någon typ av slut på detta inom det närmsta året, dock så har jag ingen aning om vilket scenario som kommer att spela ut.


Fortsätter nuvarande trend med att priset på dollarn går upp mot alla världens valutor så kommer till slut den förhållandevis ordnade nergången på världens finansmarknader att bli kaosartad. Allt: aktier, räntor, guld, råvaror och till delar Bitcoin har fått korrelationen -1 mot dollarn de senaste månaderna, även de amerikanska marknaderna.

USDSEK all time high idag! Inget att fira dock, tvärtom. Från 1994


Dollarn letar sig in i alla delar av ekonomin och bilden är komplex med många rörliga delar men till exempel så blir importen dyrare och alla lån i dollar blir svårare att betala för alla länder utanför USA. Beloppen vi pratar om är enorma, ca 65% av all världshandel sker i dollar, alla råvaror prissätts i dollar, alla världens banker har delar av sin balansräkning i dollar och den totala mängden lån i dollar utanför USA är okänd men minst $30.000 miljarder, troligtvis en faktor x större (vissa säger 2, andra 10). Samtidigt så äger alla länder amerikanska tillgångar: centralbankerna amerikanska statsobligationer, pensionsfonderna och försäkringsbolag samma tillsammans med amerikanska aktier och internationella bolag har verksamhet i USA.


En dyrare dollar ger ökad volatilitet på finansmarknaderna som leder till att risken ökar för bankerna som då kommer att behöva minska sina balansräkningar för att återställa sin risknivå, både för lån i inhemsk valuta och dollarlån och därmed minskar likviditeten runt om i världen. De som behöver likviditet behöver då i stället sälja tillgångar och inte de tillgångarna de vill sälja utan där det finns likviditet i handeln som amerikanska statsobligationer och aktier.


Vi ser denna spiral redan men i alla fall jag är överraskad över att det sker på ett förhållandevis ordnat sätt. Trenden är ner med två steg ner och ett upp men ingen panik även om det finns gott om rapporter att likviditeten i alla typer av investeringar är låg, även i de mest handlade instrumenten som amerikanska statsobligationer och olja.


Hur slutar en eventuell krasch? Ingen som vet såklart men jag brukar tänka på ett scenario där allt värde halveras men alla skulder kvar. Alla kommer att drabbas hårt på ett eller annat sätt men samtidigt så kommer det snabbt att dyka upp gröna skott, precis som vid en skogsbrand. Och det är svårt, nästan omöjligt, att skydda sig, preppingen för detta scenario behöver man ha gjort för många år sedan.


Även om sannolikheten för ovan ökar för varje dag som går utan ett trendbrott så tror jag fortfarande det är en ganska låg sannolikhet för att det ska hända. Ingen vill att det ska hända och som jag sagt tidigare, det ekonomiska systemet är mer robust än jag trodde tidigare i kombination med att människan är riktigt klurig när det hettar till.


För mej är det mest troliga scenariot att världsekonomin kommer att stabilisera sig närmsta året men med en låg ekonomisk aktivitet. Låg inflation, svag tillväxt och tillbaka på 0-räntor om något år precis som vi sett i Japan de senaste 30 åren. Som en grå höstdag vilket märkligt nog känns som ett betydligt bättre alternativ än ”reseten”.


Jag har inte läst om någon som tror att vi de närmsta åren kommer att se en bra tillväxt i ekonomin och jag håller med. Det är så mycket osäkerhet som måste lösas först innan optimismen kommer tillbaka. Listan över osäkerheterna är riktigt lång men med energikris och Kina i toppen.


Men Bitcoin då? Bitcoins långsiktiga framgång beror enbart på en enda faktor: tillväxten i ekosystemet av användare, utvecklare, noder och mining. Växer ekosystemet så kommer det att gå bra för Bitcoin men resan dit kan bli jobbig om världen inte stabiliserar sig det närmsta året.


Jag har sålt av i stort sett alla våra investeringar i räntor (ner), olja (upp) och de aktierna/optioner jag hade kvar så portföljen är rätt torftig: Bitcoin, guld och USD. Är man tränad i att investera i en miljö där trenden alltid är att räntor går ner och aktier upp så är det svårt att tolka ekonomin och finansmarknaderna på något annat sätt.


Nu blir det ett svep runt världen med grafer som nästan alla visar samma utveckling. Men vi börjar här hemma.


Räntan på en svensk 3-månaders statsskuldväxel är den räntan som korrelerar högst mot ett rörligt bostadslån där bostadslånet är ca 3-månaders räntan + 1,7%.

Riksbankens styrränta + 0,75% är räntan bankerna får för "Riksbankspengarna" de har hos Riksbanken (läs här). Alternativet för banken är att köpa en riskfri obligation typ en 3-månaders statsskuldväxel så dessa räntorna följer varandra även om det ser ut som om bankerna föredrar statsskuldväxeln (lägre ränta) då de är betydligt mer användbara, både som "pengar" och som säkerheter för lån hos andra aktörer på finansmarknaden.


Den stora frågan som diskuteras mer och mer är om Riksbankens styrränta leder eller följer. Troligtvis ett samspel men en sak är säker, det är inte Riksbanken som styr till 100% även om media och finansindustrin får det att låta så, gör ju det enkelt att förklara och det känns ju tryggt att vi har kompetenta personer som styr vår ränta. Att de sedan har haft fel varje kvartal i drygt 12 år spelar ingen roll. Någon som kommer ihåg deras prognos i januari? 0% styrränta till minst slutet av 2024.


Japan är värdens tredje största ekonomi och deras valuta faller som en sten, dock inte lika mycket som svenska kronan så det blir att återigen skjuta på vår efterlängtade Japan-semester. Flippade runt lite bland valutorna och den enda jag hittade som inte rört sig mycket mot USD var schweizerfrancen,

Räntor är i fokus, nedan snitträntan på en europeisk junkbond, från 2,5% till 7,5% på ett år men fortfarande långt ifrån paniknivåerna 2009.

Den bästa indikatorn på stressen inom EU är skillnaden i ränta mellan Italien och Tyskland. Troligtvis det som ECB tittar mest noggrant på.

Och nedan anledningen till att Tyskland inte lämnar EUR.

När en italienare eller fransman flyttar sina pengar till en tysk bank så sker det i två steg. Från den italienska banken till Italiens centralbank som skapar en skuld till Bundesbank (tillgång för dem) som sedan blir en skuld hos den tyska banken till den nya italienska kunden. Bundesbank blir då sittande med "lån" till alla euro-områdets centralbanker motsvarande 25% av deras BNP eller €15.000 per person. Lämnar men EUR så kommer värdet på tillgången att sjunka kraftigt, rent av vara värdelös.


Priset för en CDS, Credit default swap, en försäkring mot inställd återbetalning av statsobligationerna, stiger för alla världens länder.


Men guldet i SEK avviker senaste månaderna. Och för helåret så är vi upp ca 10%.

Inga inlägg utan att skriva om energikrisen och elpriset.


Konsekvenserna av att det inte produceras tillräckligt med el inom EU kommer att bli stora, som att industrialisera och öka levnadsstandarden i Europa fast baklänges. Senaste bristrapporten jag såg var kring kolsyra där 50% saknas då detta är en restprodukt vid tillverkningar av konstgödsel vilket drabbar ölbryggerier. Nu kanske inte ölbrist är problemet men ändå.


Elmarknaden fungerar inte, utan större nyheter så sjunker priset med 25% på några dagar. Nedan utvecklingen för spotpriset 2022 i Tyskland, upp drygt 500%.

Samma utveckling i Sverige.


Och terminspriset för tysk el har också dämpats dramatiskt de senaste veckorna och 2024 ser det ut som om marknaden tror att priset ska återgå till tidigare nivåer.

Som vanligt avslutar jag med att bilden över Bitcoin som inte rört sig på minst ett år, ATH.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page