top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoin FUD busted part 2 & grundkurs i transaktionsavgiften

En vecka efter att Bitcoins hash rate började gå ner så är den troligtvis tillbaka igen på samma nivå som tidigare.

Dagsvärdena är ingen bra siffra då slumpen är en viktig del av skapandet av block så jag tittar på 7 dagars medelvärde. Den 15 april så var medelvärdet 172 EH/s och en vecka senare så bottnade det på 132 EH/s det vill säga -23%. Just nu är hash raten uppskattad till 170 EH/s.


Då kan vi väl stänga Kina mining FUDen? Om provinsen Xianjiang står för 80% av Kinas mining under denna årstid (miners flyttar runt i Kina beroende på årstid för att få tillgång till billig el) och dessa bidrog med 40 EH/s så innebär det att miningen i Kina är 30% av hash raten, inte 65% som alla FUDers pratat om.


Nu biter ju inte fakta på många av Bitcoin-motståndarna, de bara byter fokus, från Tether till Kina mining vidare till att Kina styr över ASIC-tillverkningen, miljö och att man kan slå ut Bitcoin med en attack av spamtransaktioner.


Transaktionsavgifterna har droppat rejält och är tillbaka under $30.

När svårighetsgraden för nouncen (talet som miners gissar för att få skapa nästa block) justeras om 891 block, ca 6 dagar, så kommer svårighetsgraden gå ner med ca 11%. Svårighetsgraden har justerats ca 310 gånger och vid 36 tillfällen har den sänkts och endast 6 gånger med mer än 10%.


Med en hash rate på ca 170 EH/s och med betydligt lägre svårighetsgrad så är min gissning att blocktiden i nästa epoc kommer att bli riktigt kort, mempoolen kommer att tömmas snabbt och transaktionsavgifterna att vara riktigt låga. Så tänker man göra transaktioner, t.ex. sätta upp en Lightning Network plånbok så borde helgen 8-9 maj vara ett bra tillfälle.


Precis som vanligt när man dyker djupare in i någon del av Bitcoin så är det väldigt intressant, sinnrikt och komplicerat och transaktionsavgifter är inget undantag. Nedan är efter bästa förstånd, jag vet att jag inte förstått allt och har säkert missförstått vissa delar men fungerar nog som en grund.


Som jag skrev i förra inlägget om hash raten så väljer miners de transaktionerna i mempoolen med högst sats/byte (inte helt sant, man kan ha andra strategier) och just nu behöver du betala 36 sats/byte för att komma med i nästa block. Detta ser man på någon hemsida som i realtid analyserar transaktionerna i mempoolen, t.ex. btc.bitaps.com.


En transaktion är uppbyggd av fyra delar; transaktionstyp, input, output och overhead och storleken på transaktionen varierar och är till delar okänd i förväg.

Idag används fem olika transaktionstyper:

  • payment to the public key hash (P2PKH)

  • payment to public key (public-key)

  • multiple signature payment (limited to 15 keys)

  • payment to hash scripts (P2SH)

  • data storage on blockchain (OP_RETURN)

där P2PKH står för 98% av transaktionerna idag men när fler avancerade tjänster utvecklas på Bitcoin så kommer fördelningen att förändras.


Overheaden består bland annat av siffran för antalet inputs och outputs, vilket är det första blocket transaktionen kan komma med i och den digitala signaturen. Den sistnämnda komponenten kallas ”witness” kan antingen vara kopplad till transaktionen man vill göra eller vara segregerad, Segregated Witness (SegWit). 2017 uppgraderas koden så att SegWit var möjligt för att lösa en bugg men gav ytterligare fördelar, den digitala signaturen kunde då göras betydligt mindre och därmed minska transaktionens storlek och därmed fler transaktioner i blocken.


För att förstå Inputs och Outputs så måste man förstå Bitcoins transaktionsmodell. Enklast är att tänka på en vanlig plånbok med kontanter där du hämtat ut en 100-lapp i bankomaten.


Du har fyllt på din wallet med 1 BTC från Bitstamp och vill nu flytta 0,25 BTC till din ny LN wallet. Transaktionen skulle då innebära att du skickar över 1 BTC och får tillbaka 0,75 BTC i växel, tänk 100 kr-sedeln och glass för 25 kr i glasskiosken. Så din Bitcoin wallet består av växel från dina transaktioner, UTXO, Unspent Transaction (TX) Outputs.


I exemplet ovan så har du 1 Output (din 1 BTC) och 1 Input (växeln 0,75 BTC). Har du växel i din wallet så väljer miners hur många och vilka UTXO som ska användas, därav att delar av storleken på transaktionen är okänd.


När jag klickar på några transaktioner på btc.bitaps.com så är storleksordningen på transaktion samma som Transaction size calculatorn ovan ger, som minst knappt 200 bytes.


Däremot så spretar sats/byte rejält, från 22 till 400 på 10 slumpvis kollade transaktioner, folk betalar betydligt högre än de 36 sats/byte som jag skrev om ovan, ingen aning varför. 36 sats/byte och en transaktion på 225 bytes bli bara $4,1 mot $29 på Blockchain.com. Kan det vara så att många inte bryr sig om transaktionsavgiften eller har gamla, dåliga plånböcker?


För min del så har genomgången varit riktigt givande, nu förstår jag logiken och kan jag planera transaktionerna på ett bättre sätt och därmed förhoppningsvis spara sats.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page