top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoin - stabil som Tether

Förr eller senare så kommer kursen att röra sig.

Medelvärde 221.000 kr, max/min +/-28.000 kr dessutom med avtagande rörelser.


Bilden nedan är en mätning av Bitcoins volatilitet.

Maj 2020 toppade volatiliteten på 9.500, idag är den -97% och sjunkande.


Bilden är från ERC20-token BVOL som mäter förväntad volatilitet genom att titta på FTX MOVE-kontrakt där man kan "investera" i rörelser i Bitcoinpriset jämfört med deras PERP-terminer. Jag blir rätt sugen på att köpa lite BVOL-tokens, nedsidan känns begränsad, rörelserna kan ju knappast bli mycket mindre och när priset sedan börjar röra på sig, upp eller ner, så kommer BVOL att gå upp.


Jag har ingen aning om hur Bitcoin och guld hänger ihop men priset på guld ser ut på exakt samma sätt.

Däremot "vanliga" valutor rör sig som shitcoins.


Vi lever i historiska tider och förr eller senare så händer en utav två saker: kaos på världens finansmarknader eller en vändning. Och vändningen kommer inte av att vi när någon teknisk stödnivå ...


Även om det är många dystra rubriker i media så framgår inte magnituden av det som sker.

Aktier ner ca 25% i år och obligationer -10%. Oklart hur och vad de mätt för obligationerna, jag har sett betydligt större tal, tittar man t.ex. på ETFen TLT som investerar i >10 års amerikanska statsobligationer så är de ner 35% i år.


Utifrån ett investeringsperspektiv så ska man komma ihåg att en stor del (alla?) av obligationsinvesteringarna är belånade för att öka avkastningen då volatiliteten i räntor varit sjunkande och därmed så har risken enligt deras modeller sjunkit de senaste 12 åren så de verkliga förlusterna är större.


Bilden nedan visar förändringen på värdet av världens statsobligationer i förhållande till BNP och fortsätter trenden i år så kommer detta att vara den största nedgången på 320 år, värre än när South Sea Co-bubblan brast 1720.


MOVE är ett volatilitetsindex för obligationer, nedan från 2003 till idag.

Det märkliga är att volatilitetsindex för aktier inte är särskilt högt.

VIX från 2007, toppen 2008 på 60, i mars 2020 53 och idag 32.


VIX mäter förväntad volatilitet genom optionspriser och förra torsdagens rörelse på S&P500 då kurserna gick upp 5,3% från lägsta till högsta var en helt unik händelse, inget som sker på en väl fungerande marknad.

Varje punkt en dag på S&P500, x-axeln intradagsrörelsen och y-axeln VIX, förväntad volatilitet.


Jag tittar noga på Jurrien Timmers aktievärderingsmodel där aktiepriset följer 2-årsräntan och prognostiserad vinst. Med dagens ränta och senaste vinstprognosen för 2023 så är S&P500 övervärderad, borde vara ca 12% lägre.

Senaste förväntade vinsten för S&P500 2023 är $210 det vill säga 11% högre än prognostiserad vinst för 2022.

S&P samlar löpande in data från analytiker om deras vinstprognoser som de sedan viktar på samma sätt som aktieindex. Bilden är lite krånglig men

  • den blå linjen visar utfallet för vinsten 2021

  • den orangea är prognostiserad vinst för 2022 från tre olika tidpunkter i år: april, september och förra veckan och under september justerades prognoserna ner från $210 till $188

  • den grå linjen är prognosutvecklingen för 2023 vid samma tidpunkter som för 2022

Om Jurriens modell fortsätter att stämma så finns det ett riktigt dystert scenario: först en nergång till dagens modellvärde, räntorna fortsätter upp, vinstprognoserna justeras ner.

Kan bara hålla med, det är så mycket osäkerhet i både ekonomin och på finansmarknaderna och det finns inte många positiva tecken på någon vändning. Men någon gång vänder det och oftast när man minst anar det.


Men Bitcoin då?


Långsiktigt så ser det bra ut, ekosystemet fortsätter att utvecklas, läs tidigare inlägg!


Kortsiktigt så finns hopiumet i nedan, hodlandet fortsätter och rimligtvis så borde ju alla "turister" och spekulanter vara borta och en liten knuff i rätt riktning får dem att komma tillbaka.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page