top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoinpriset och uppföljning av cryptobolagen

Jag skyller på PlanB och hans stock-to-flow modell!


Hade han inte skapat modellen som visar att priset idag "borde" vara ca $100.000 så hade jag varit riktigt nöjd med dagens $51.000 och det är jag ju när jag lyfter blicken lite. Och jag tror att vi har en "intressant" höst framför oss.


Tittar man på priset med logaritmisk skala (1-10-100 ...) så är vi nästan uppe på trendlinjen som idag är $59.000.

Logaritmiska skalor är svåra för vi ser det så sällan men utveckling blir tydligare när man tittar på priset i års-intervall.

Tredje bästa 12-månadersperioden i Bitcoins historia.

Prisdroppet maj-augusti var tråkigt men inget ovanligt, tittar man på antalet dagar då priset faller med mer än 10% så är där två kvar i år för att hamna på medelvärdet.

Jag gillar grafen med årslägstapriserna, sannolikheten att vi får ett lägre värde i år är väldigt liten, då måste det hända något exceptionellt.


Bitcoin- och cryptobolag

Nu är det 13 månader sedan MicroStrategy meddelade att de börjat köpa Bitcoin och jag tycker fortfarande det känns som en milstolpe i Bitcoins utveckling och behåller det som startpunkt för utvärderingen av investeringar för att få större avkastning på våra pengar än att bara äga Bitcoin.

Nedan två grafer för respektive bolag:

  1. Aktiekursen omräknat till BTC tillsammans med hur många Bitcoin de äger dividerat med antalet aktier (inklusive utspädning av utestående optioner) och relationen av dessa (typ Eget kapital per aktie). Antalet Bitcoin och antalet aktier uppdaterar jag manuellt så här förekommer fel.

  2. Dot plot med dagliga slutkursen för aktien (i lokal valuta, USD eller CAD) på y-axeln och Bitcoin på x-axeln tillsammans med en trendlinje. Röda punkten senaste värdet, de svarta de 10 senaste. R2-värdet för trendlinjen visar på spridningen av punkterna kring trendlinjen och fungerar som ett kvalitetsmått, 1 (100%) är perfekt. Med hjälp av trendlinjens ekvation så kan man beräkna vad 1% ökning av Bitcoin-priset ger för modellvärde för aktien (med en liten felstavning men jag orkar inte rätta det just nu ...)


Trendlinjen i dot ploten visar på bra korrelation, 82% och just nu ligger vi mitt på den. Dock så ger inte MSTR någon extra avkastning med trendlinjen ovan, 1% ökat BTC-pris så ökar MSTR med samma. Och sedan har vi ju den övre grafen, bolaget värderas till 30% mer än innehavet av BTC och ska då vara värdet på verksamheten. Risken finns att verksamheten blir en försvinnande liten del om Bitcoinpriset går upp mycket och att MSTR blir en "Bitcoin ETF" med relationen BTC per aktie 1.


Galaxy är knepigare att värdera, de har så mycket annan verksamhet inom crypto så att bara titta på antalet Bitcoin fungerar inte, dessutom så har jag nog missat en hel del av deras trading i Bitcoin så linjen är inte rätt.


Nu några miners där Hut8 ser mest intressant ut


Caanan gör miningutrustning, äger inga Bitcoin och korrelationen i dot ploten är låg.


Avslutningsvis, tre shitcoins.


Ovan är ju teknisk analys på ett sätt jag trivs med men historisk utveckling är absolut inte någon garanti för framtida avkastning. Relationer går alltid sönder, ibland uppåt och ibland nedåt.


Ca 6% av våra crypto-investeringar finns i MSTR och Galaxy med lite småskvättar i Badger, FTX och Nexus. Utöver det så har vi lite köpoptioner i Hut8. Avkastningen är lägre än förväntat, jag har köpt vid fel tillfällen och i princip så har jag bara ökat risken hittills.


Efter att ha gjort uppdateringen så har jag börjat fundera på att byta fler certifikat mot MicroStrategy och det skulle man ju kunna göra så länge som kursen är på eller under trendlinjen, Är inte osannolikt att kursen kommer att gå upp mer än Bitcoin, drygt 20% av aktierna är fortfarande kortade.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page