top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoins andra - viktigare - use case

För en gång skull har jag haft fel på ett positivt sätt!


En rätt stor grupp amerikanska investerare säger att de förstått Bitcoin men ser Bitcoin enbart som en ”store of value” som prissätts av Wall Street. Perspektivet är så snävt och gör mig riktigt trött, så fel de har.


Men jag har gjort samma fel, jag tänker i princip enbart på Bitcoin som pengar när det bara är ett användningsområde som troligtvis inte ens är det viktigaste. Jag har just lyssnat på Jason Lowery samtal med Preston Pysh en andra gång och nu har polletten ramlat ner.


Jason Lowery, major i US Space Forces är placerad som forskare på MIT om Bitcoin. Jason dök upp på Twitter för ett år sedan och jag har haft riktigt svårt att förstå hans tankar på grund av hans sätt att uttrycka sig: ”From a security perspective, one of the most promising features of massless property is that it is virtually immune to kinetic (i.e. force against mass) denial-of-access attacks”. Detta är ju inte precis ett vanligt sätt att beskriva ett av problemen som Bitcoins löser. När han fick prata om sina insikter kring Bitcoin så blev det enklare, fortfarande svårt men väldigt intressant.

Så här förstår jag Jason idag:

  • Det finns två sätt att säkerställa ägarskapet av ”allt”: starkast bestämmer eller så utser man en ”ledare” som sätter reglerna

  • Den med mest ”energi” blir starkast: historiskt var det muskelkraft, kontroll över eld, mest krut osv. och idag energi i form av Watt i dess bredaste bemärkelse

  • Utsedda ”ledare” är effektivast då man förbrukar minst energi men slutar alltid att fungera då det skapar olika typer av incitament för att bryta mot reglerna

  • Alltmer sker i ”cyberspace”/digitalt och här leds allt av en ledare t.ex. programmeraren, administratören eller företagsledningen. Detta för att alternativet ”starkast” inte finns

Bitcoin mining blir som ett ”Stargate” från den fysiska världen där man överför energi genom hashen till cyberspace så att man för första gången kan skapa en ny ordning som inte bygger på en utsedd ledare utan ”energi” i form av Proof of Work hashar. Just detta gör Bitcoin mining till en strategisk resurs för alla länder för att säkra ett oberoende cyberspace.

Adam Back uppfann Hashcash 1997 för att komma till rätta med spam. Genom att bara ta emot e-post som innehåller en SHA-hash med inputen mottagarens e-postadress, datum och ett slumptal (nonce) som bevisade att avsändaren hade lagt ner arbete på att gissa slumptalet (Proof of Work) och därmed pengar, som ett frimärke, så skulle spammarna försvinna.


Hal Finney förfinade hashen 2004 så att den blev återanvändningsbar då den i stället för e-postadressen innehåller en privat nyckel och hashen registreras i en huvudbok i form av en token.


Satoshi utvecklade det ytterligare genom att skapa dynamiken kring svårighetsgraden så att det skapas en hash i genomsnitt var 10:e minut samt att de som skapar hashen är de som uppdaterar huvudboken med vem som äger respektive token. Som belöning för att utfört ärligt arbete får de nya tokens.


(Här är ytterligare en push för Anders Bronsworth förklaring av SHA hash och blockedjan)


Hashen kan då användas i två syften som kommer att förändra ”cyberspace” i grunden:

  • bevisa ägandet av token genom den privata nyckeln där token i sin tur kan innehålla information

  • sätta en kostnad på ”allt” som händer i cyberspace

Den andra punkten är grunderna till de flesta av problemen i cyberspace, man kan i stort sett gratis attackera inloggningar hur många gånger som helst eller testa kod länge för att leta ”fel” som man kan tjäna pengar på. Andra exempel är såklart spam, botar och troll på sociala medier.


Genom att mottagaren kräver att det finns ett ”frimärke” i form av en hash på all API calls, mottagen e-post eller för att posta på sociala medier så förhindrar man problemen som finns idag i cyberspace. Eller omvänt, surfar jag in på en hemsida med reklam så vill jag ha del av intäkterna.


Infrastrukturen för att hantera ”frimärkena” är … tada … Lightning Network.


Det andra användningsområdet för hashen, eller rättare sagt det jag hittills tänkt på som ”pengar” är ju token Bitcoin. Här har vi ju alla redan börjat experimentera med andra områden än ”pengar” som digitala ID och idéer om att överföra alla typer av viktiga registerposter som aktier, fastighetsregister osv. till Bitcoins huvudbok.


OK, om alla världens pengar blir Bitcoin och alla viktiga register finns i Bitcoins huvudbok, Lightning Network blir infrastrukturen för den decentraliserade och säkra cyberspacen (inklusive Internet) där alla digitala meddelandena innehåller Bitcoin så borde ju Bitcoin bli ganska efterfrågat. Bitcoin blir ett protokoll i cyberspace som man kan äga en del av.


Syftet med podden var att förklara skillnaden mellan Proof of Work och Proof of Stake men i alla fall för mej så kändes det underordnat, Jasons budskap är så mycket djupare och förhoppningsfullt. Han nämner att han redan idag pratar med civila och militära beslutsfattare i USA och tillsammans med de drygt 20.000 som redan lyssnat på honom på Youtube så kommer detta att få genomslag.


En lesson learned: det finns säkert ännu mer kring Bitcoin som jag inte förstått.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page