top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoins ekosystem - del 3 - Utvecklare

Uppdaterat: 27 dec. 2022

Satoshis försvinnande var en lika viktig pusselbit i skapandet av Bitcoin som uppfinningen PoW.


Startpunkten för Bitcoins decentralisering är väl definierad, den 12 december 2010 med hans sista meddelande som tillsammans med PoW är varför Bitcoin är riktigt speciellt och aldrig kan kopieras.

Sista meddelandet från Satoshi Nakamoto, på Bitcointalk.org, 12 december 2010


Efter att ha introducerat, startat upp och lett utvecklingen av Bitcoin i två år så lämnade han över projektet till en grupp utvecklare bestående av David Parrish, Hal Finney, Laszlo Hanyecz, madhatter2 och Martti Malmi som själva fick välja väg utan guidning av Satoshi och de lyckades samtidigt skapa och utveckla en väl fungerande decentraliserad utvecklingsmodell för open source projektet.


Antalet utvecklare idag i dess bredaste bemärkelse överstiger gissningsvis 1 miljon personer som på något sätt bidrar till Bitcoin, crypto, CBDS (centralbanksutgivna digitala valutor), gränslandet med befintligt finansiellt systemet (CeFi, centraliced finance), media, statliga aktiviteter som lagstiftare och så vidare. Detta ger 200% årlig tillväxt av antalet utvecklare som med all säkerhet kommer att fortsätta öka i samma takt.


Jag är övertygad om att allt som händer inom crypto, CBDC och de andra områdena stärker Bitcoin över tid. Experimenterandet inom crypto vaskar fram de bästa idéerna som till slut kommer till Bitcoin, CBDC kommer att bli en utmärkt ingång till Bitcoin-världen och tydligare lagstiftning ger fler investerare.

Min bild av Bitcoins utvecklingsmodell


Utöver att titta på Bitcoins utveckling i lager så finns det ytterligare dimensioner som jag nedan försökt att dela upp i användningsområdena av pengar: Sparande och Betalningar. Samtidigt är mycket gemensamt som t.ex. plånböcker och mycket sker utanför Bitcoin som har en direkt eller indirekt påverkan som terminer i CeFi och användning av Bitcoin i andra sammanhang än pengar.


Bilden blir snabbt rörig …

Min första skiss över en metod att klassa all utveckling


I basen på bilden finns Bitcoin Core, koden för att uppdatera huvudboken. Vem som helst får delta i utvecklandet eller lämna in förslag på utveckling och förbättringar. Detta sker genom att skicka en BIP, Bitcoin Improvement proposal och processen finns beskriven på bitcoinwiki.org. Däremot vad som det jobbas på och är nästa större planerade förändring är betydligt svårare att få grepp på. Att titta in på Github eller Bitcoincore.org ger ingen enkel överblick, för min del något att lägga lite mer tid på framöver.


Ingen har full koll på allt som händer i alla lager och det är omöjligt att överblicka. Mitt fokus varierar över tid men Lightning är nyckeln för framtida betalningssystem så här lägger jag relativt mycket tid. Sen är det ju lätt att ryckas med i det senaste som Fedimint som i sin tur leder till att jag tittar närmre på andra liknande lösningar som RSK där man i stället för en federation bygger sin lösning på "merged mining" med Bitcoin. Det är lätt att tappa fokus, eller rättare sagt byta fokus för ofta så man missar det viktigaste, att ekosystemet fortsätter att utvecklas.


Ett annat område som jag kommer att fokusera mer på är utvecklingen av räntepyramiden för Bitcoin som jag nämnde här. Ska Bitcoin bli ”pengar” så måste det utvecklas marknadsräntor som speglar risknivån för utbud och efterfrågan av Bitcoin utöver växlingskursen. HodlHodl och Ambros Magma är två bra exempel på tjänster som dessutom är decentraliserade.


Nu står vi precis på gränsen för en exponentiell utveckling av nya lösningar och tjänster i Lager 3 och 4. Nedan är ett exempel på löpande betalning av elektricitet med hjälp av Lightning vilket bara är starten på mycket av det vi väntat på.

Utöver helt nya tjänster så är jag övertygad om att mycket av det som testas i cryptovärlden kommer att flyttas till Bitcoin. Filecoin, decentraliserad förvaring av data uppfattar jag som en framgång men shitcoinen speglar inte det, samma med Chainlink, orakeltjänster (digitaliserade data från ”verkligheten”).


Detta är ett svårt område att hitta objektiva mätningar för så jag fortsätter att titta på antal BTC i Lightning som jag tror speglar utvecklingen där på ett bra sätt. Jag kommer dessutom att börja noter data från Ambros Magma på räntan för uthyrning av Lightning-kanaler. Utöver det så ska jag se om jag inte kan utveckla ”triangeln” ovan och börja placera in det jag ser och hör på ett systematiskt sätt, vi får se, känns kanske lite väl ambitiöst.

All time high och 5.000 BTC nästa vecka

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page