top of page
 • Joacim Petersson

Bitcoins ekosystem - del 4 – Användare

Jeremy Sturdivant är nästan helt okänd i Bitcoin-världen men han är ena parten när Bitcoin blev pengar. Mot betalning i Bitcoin köpte han två pizzor och sålde dem till Laszlo Hanic den 22 maj 2010.

Meddelandet på BitcoinTalk från Laszlo som Jeremy nappade på vilket ledde till den första transaktion av något med värde med Bitcoin som betalning


En av många uppskattningar av antal användare av ”crypto” idag är ca 300 miljoner vilket motsvarar en ökning på knappt 400% per år sedan första användningen av Bitcoin för betalning.

Från Statista


Klassificeringen av Användare är lika komplicerad som att gruppera Utveckling och samma här, jag har gjort ett första försök att skapa en modell.

Cirkeln i mitten representerar att det finns tjänster som kopplar samman alla grupperna i samtliga fyra fält.


Utöver den enkla tjänsten som en p-2-p betalning mellan två privatpersoner så finns det

 • relationer som är 1:n, n:1 och n:n

 • tjänster som innehåller flera steg och loopar som att Spara i Bitcoin XBT-certifikaten där man är indirekt ägare av Bitcoin som sparas hos ett företag i minst två steg

 • möjliga indelningar på nästa nivå är IRL/Internet, direkt/indirekt koppling till Bitcoin, andra användningsområden som digital ID

Varje dag läser jag nyheter som kan placeras in i ovan som skapar ny användare:

 • en ny bank som börjar erbjuda Bitcoin-tjänster, i förra veckan Euroasian Bank i Kazakstan

 • företag som börjar ta emot Bitcoin-betalningar som igår McDonalds i Lugano Schweiz

 • Visa och Mastercard introducerar Bitcoin-tjänster runt om i världen

 • ny ETF eller termin på finansmarknaderna

 • nya tjänster på Internet som betalas med Bitcoin, t.ex. paywalls i WordPress

 • vanligaste betalningsmetoden på en grossistmarknad i Saigon, Vietnam är USDT, Tether

 • Sydkoreaner som lever på att spela rollspel på internet med Bitcoin som betalning

Som 10.000 olika användningsområden över hela världen som blir fler och växer samman med följden att antalet användare växer.


Tröskeln för att växla till sig Bitcoin sänks hela tiden genom en mängd olika tjänster som Paypal och Revolut, växlingskontor och bankomater och fler lättillgängliga cryptobörser där vissa är inriktade på privatpersoner medan andra mot institutionella investerare. I takt med att tydligare lagstiftning kommer på plats så kommer tröskeln att sänkas ännu mer och man kommer att kunna växla till sig Bitcoin överallt där pengar hanteras som i appar, i butiken och på Nasdaq.


Tittar man på den geografiska användningen av Bitcoin och crypto så syns ett tydligt mönster, länder med ”dåligt fungerande pengar” i form av stor andel exkluderade från banktjänster och/eller kraftig inflation har hög användning tillsammans med USA där mycket av utvecklingen sker.


Bilden ovan kommer från Chainalysis och deras 2022 Global Crypto Adoption Index där de väger ett antal parametrar för att kunna ranka världens länders användning av crypto.

Minst fem av de tio länderna på listan har olika typer av förbud mot Bitcoin men det går inte att förbjuda användandet av digitalt värde på internet byggt på open source med p-2-p transaktioner.


Snabbare, säkrare och billigare tillsammans med det fixa antalet kommer förr eller senare att nå alla i hela världen.


Mina reflektioner och gissningar


Lägger man ihop all utveckling som sker tillsammans med dagens dysfunktionella ekonomiska system så är det lätt att se en exponentiell utveckling av antalet användare, både för Spara och för Betalningar.


Uppskattningen 300 miljoner användare av crypto idag känns låg, enbart Coinbase har 98 miljoner verifierade konton och de är bara nummer 3 av ca 270 börser. Lägg till det att det för någon vecka sedan kom ut en rapport från Indien där det uppskattades att 115 miljoner indier hade Bitcoin och crypto.


På betalningssidan så kommer vi inom några år att se tjänster där den som betalar inte vet om att de använder Bitcoin när de i stället för att ange kreditkortsnumret så anger man bankkontot och utnyttjar Bitcoin för själva överföringen, precis som Strike gör. Detta kommer att avmystifiera Bitcoin och i kombination med lägre pris när du betalar med Bitcoin och obefintliga trösklar för att växla så kommer det att gå fort till att nästan alla använder Bitcoin för betalningar.


För de miljarder som saknar bankkonto är det organisk tillväxt som gäller och det kommer också att ske exponentiellt. När man ser att grannen får ett enklare och bättre liv genom att använda Bitcoin så överkommer man snabbt oron och kunskapshindren, precis som när de köpte första mobilen.


För Spara så tillkommer en drivkraft framöver utöver prisuppgången (nåja, någon gång vänder det …) och det är Bitcoin som säkerhet. För privatpersoner vid huslån men den viktigaste delen här är finansmarknaden.


Vi såg en glimt av att det håller på att ske då några hedgefonder köpte Bitcoin 2020/21 som de använde som säkerhet för lån, tyvärr så använde de lånepengarna till att köpa shitcoins. Banker, försäkringsbolag och pensionsfonder använder idag sina obligationer som säkerhet för andra finansiella transaktioner precis som hedgefonderna och när Bitcoin blir ett etablerat alternativ så kommer det att få stor påverkan på Bitcoin-priset.


Finansmarknadernas uppvaknande kring Bitcoin är tudelat för mej men nödvändigt och oundvikligt för att Bitcoin ska etablera sig som ”pengar”. Det är lätt att just nu se negativt på korrelationen till aktiemarknaden och alla terminer, optioner och swapar (du byter bara värdeförändringen) men i något läge upphör korrelationen och finansmarknaderna skapar medvind.


Det finns inga enkla, entydiga mätetal kring antalet användare. Jag kommer att fortsätta med mina manuella uppföljningar av antalet ägare av certifikat på Avanza, antalet adresser med Bitcoin samt att följa on-chain data som antal och transaktionsvolym.


Avslutning


Ja men detta var ju en riktig nyttig genomgång!


Även om ansatsen varit hyfsat ambitiös så känns det som om jag bara rört vid ytan, det finns så mycket fler vinklingar tillsammans med väldigt många spännande och intressanta detaljer. En sak blir dock tydlig, det är ett globalt ekosystem och det ser olika ut runt om i världen.


I stort sett allt vi sett hittills är befintliga användningsområden som flyttas till Bitcoin med små, små tecken på att helt nya områden som Bitcoin gör möjligt. Mining är det tydligaste vilket i sig är tillräckligt men det kommer garanterat att komma mycket mer.


Sedan har vi ju det minst lika stora området kring decentralisering, iväg från alla små och stora tjänster och organisationer där vi kommer att få decentraliserade alternativ vilket i sig kommer att stöpa om stora delar av världen. Och transparensen och …


Bitcoin Magazines grundare CK säger tre saker som jag tagit till mej:

 1. Allt som händer inom Bitcoin och crypto är bra för Bitcoin

 2. Allt kommer att konvergera till Bitcoin

 3. Ingen är tillräckligt bullish

Bitcoin kommer att bli viktigare för samhället än Internet!


Som om Internet skapades för att uppfinningen Bitcoin skulle kunna komma på plats!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page