top of page
  • Joacim Petersson

Bitcoins ekosystem – Mining

Världens ekonomier styrs av en enda ränta – centralbankernas Styrränta!


Eller? Läs mer under Övrigt.


Och så blir det några rader om att det händer något i USA kring mining, FUDen tynar bort och under Fördjupning så finns tre exempel.


Tidigare inlägg om mining: 2022-09-29, 2022-11-02, 2022-12-20


Mätningar


Hash rate

Källa: https://www.blockchain.com/explorer/charts/hash-rate


Priser på ASICS

Källa: https://data.hashrateindex.com/asic-index-data


Kommentar


Hash rate – All time high!


Priset på ASICs visar små tecken på att ha vänt, i alla fall de lite mer energieffektiva som drar under 38 J/TH, upp ca 7% på en månad.


Nyheter


Jag hittat 11 nyheter sedan förra uppdateringen.

Hälften är positiva nyhetsrapporteringar i USA medan resterande är en mix av nya användningsområden, nya produkter och att Intels nya ASIC har börjats sälja i USA.


Fördjupning/fokus


CNN, Blombergs och Fortune har samtliga haft reportage med fördelarna med PoW mining. Reportaget på CNN handlar om Hives anläggning i Boden med gissningsvis 5.000 Bitcoin miners (17 MW) som använder överskottsproduktionen från Vattenfalls vattenkraftverk.

Andra delen av inslaget handlar om ett växthus som värms upp av miners vilka ger samma värmeeffekt som tidigare anläggning men då även intäkter i form av ”gratis” Bitcoin.


Montana, Mississippi, Missouri och New Hampshire har senaste veckorna skapat lagar som uppmuntrar Bitcoin mining för att kunna ta upp konkurrensen med Texas och Wyoming. Sedan finns det andra delstater som Tennessee, Virginia och Georgia som redan har stora center och har sett fördelarna för både energi- och arbetsmarknaden.


Parallellt med ovan så kommer det rapporter från både Texas ledning och nätägaren ERCOT om hur miningen hjälpte till att säkerställa elförsörjningen under senaste vinterstormen.


För eller senare så vinner alltid fakta över FUD och det känns viktigt att USA går på rätt håll kring miningen. Fortsätter året på samma sätt med fler positiva reportage och rapporter om mining så kommer detta att skapa en positiv anda kring Bitcoin.


Samtidigt så har amerikanska myndigheter startat en attack mot ”crypto” genom att ge sig på staking, stablecoins, börserna och crypto-banker. Och där finns fler växlar att lägga i genom att titta närmre på alla shitcoins och det kommer säkert de närmsta månaderna. Även om inget hittills har varit mot Bitcoin så dras priset med ner när sjukligt nervösa traders dumpar allt men på sikt så är det som händer både nödvändigt och bra för Bitcoin.


Hade börjat skriva lite om Hut8 och att aktiekursen såg fortsatt spännande ut när meddelandet kom förra veckan om att de går ihop med US Bitcoin. Jag har aldrig hört talas om US Bitcoin men tänkte kolla igenom affären vid tillfälle.

Aktiekursen i Hut8 i BTC är +62% sedan botten vid nyår även om kursen dippat sedan nyheten om sammangåendet.

Övrigt


Riksbanken styr inflationen och därmed Sveriges ekonomi genom att justera Styrräntan.


Genom att ändra räntan på bankernas pengar hos Riksbanken så påverkar de alla andra räntor i Sverige som sin tur justerar inflationen, tillväxten i ekonomin, arbetslösheten och växelkursen för kronan.


Styrräntan är ju ett helt fantastiskt kraftfullt verktyg som Riksbanken har, rent av det kraftfullaste i Sverige, viktigare än statens styrning av sina inkomster och utgifter, bankernas agerande eller företags och privatpersoners beslut.


Och såklart inte i bara i Sverige utan det fungerar på samma sätt i alla världens ekonomier.


Teorin ovan har sina rötter från 1920-talet med John Maynard Keynes som den tongivande tänkaren och forskaren. Teorin har utvecklats och använts i hundra år nu och ligger till grunden för alla ekonomiska modeller och utbildning. Baserat på teorin så har Riksbanken byggt avancerande ekonomiska modeller som ger svaret på hur mycket styrräntan ska vara för att nå 2% inflation och hur räntan kommer att utvecklas i framtiden.


Fem gånger om året så redovisar de resultatet av modellens beräkning och justerar Styrränta tillsammans med prognoser för framtida Styrränta och vilken inflation, arbetslöshet, ekonomisk tillväxt med mera den kommer att ge. Detta sker i Penningpolitisk rapport som är en omfattande skrift tillsammans med 46 olika datasett som utöver ovan innehåller indatan till modellen som industrins orderingång, nya lån osv. Här är länken till senaste rapporten som kom för veckan.


Riksbankens prognossäkerhet är … låg, rent av usel.


Nedan två exempel, prognosen för Styrräntan för februari 2023 och inflation för december 2022.

Första prognosen för Styrräntan för februari 2023 gjordes i juli 2017 och var prognostiserad till 0% vilket var samma prognos som de gav ända fram till februari förra året då de även prognostiserade att räntan skulle ligga kring 0% till och med 2024.


Samma mönster för inflationen mätt som KPIF.

Och det har inget med pandemin eller kriget att göra, det var lika illa innan, ni kanske kommer The Riksbank hedgehog.

Riksbankens prognoser för Styrräntan från 2011 till 2015 tillsammans med utfallet.


Det dyker upp minst två frågor när jag ser utfallet:

  • Är det bara Riksbankens ekonomiska modeller som är fel?

  • Varför fixar de inte sina modeller så de får bättre resultat?

Svaret på första frågan är Nej, alla ekonomiska modeller har lika stora fel. Nedan Konjunkturinstitutets prognos för Sveriges BNP för 2023.

Konjunkturinstitutet är en del av Finansdepartementet med ett 50-tal anställda och har sedan 1937 utvecklat sin ekonomiska tidsseriemodell. 85 års arbete med resultatet ovan …


Nu är jag säker på att kompetensen hos både Riksbanken, Konjunkturinstitutet, bankernas ekonomiska avdelningar, Regeringskansliet med flera är hög så då finns det bara en förklaring kvar – den ekonomiska teorin och modellerna som byggts är fel.


Jag är också helt övertygad om att alla är överens om att första meningen att ”Styrräntan styr ekonomin” är fel för vår ekonomi är så otroligt mycket mer komplicerad och globalt integrerad. Men ändå så håller alla fast vid Keynes 100-åriga teori.


Det som stör mej är att det aldrig blir någon diskussion kring den ekonomiska teorin utan alla bara spelar med. Visst det flammar upp lite sura gubbar i pressen med jämna mellanrum, senast Andreas Cervanka i Aftonbladet men det blir aldrig något mer. Precis som om det inte finns något incitament att titta på det: inte från Riksbanken, inte från forskare, inte bankerna, inte staten, inte media, det jag kallar ”etablissemanget”.


Tills nu – Bitcoiners har startat upp debatten om att något är fel och visar på att det finns ett alternativ på plats.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page