top of page
  • Joacim Petersson

Certifikatet Bitcoin XBT på Avanza

Uppdaterat: 28 jan. 2021

Uppdatering efter ursprunglig publicering: Jag har missat att det är courtage på att handla med certifikaten! Avanza tar 0,69% för att köpa och lika mycket för att sälja. Börjar se riktigt dyrt ut ...


Jag har ju tidigare varit lite kritisk till certifikatet Bitcoin XBT som man kan handla på Avanza men får mildra kritiken.


Fördelen är ju uppenbar, det är enkelt att köpa och man kan ha det i sin ISK så skatten på vinsten är låg. Nackdelen som jag lyft är att utöver att avgiften är 2,5% per år så har jag upplevt någon typ av ”glidning” i priset.


Ett certifikat kostar just nu 1.378 kr och med Bitcoin-kursen på $34.158 och $1 = 8,34 kr innebär det att ett certifikat motsvarar 0,00483 Bitcoin eller omvänt 206,7 certifikat per Bitcoin. När jag började titta på detta i slutet av 2018 och under 2019 så tyckte jag att antalet certifikat per Bitcoin växte med mer än 2,5% per år, tyvärr så sparade jag inte siffrorna mer än från 5 november 2019 och då var det ganska exakt 200 cert per Bitcoin och 200 * 2,5% avgift blir ju 205,85 (14 månader) vilket är nästan samma som idag. Jag ska följa detta lite noggrannare framöver, skillnaden kan ju vara vilken börs/index man använder på XBT men det borde ju jämna ut sig över tid,


Där finns en annan aspekt till kring att äga certifikaten och det är motpartsrisken, dels Avanza (minimal risk, nästan 0 …) och den mot XBT Provider AB som är de som ger ut dem.


XBT Provider AB ägs av Coinshares Ltd som i sin tur har en majoritetsägare i Global Advisors Ltd som har sitt säte på Jersey, Chanel Island och står under uppsyn av finansmyndigheten där. Denna information finns i prospektet som man hittar på Avanza hemsida som är 99 sidor långt och jag skulle tro att där är precis 0 personer som läst hela.

Motpartsrisken består i att hur ska man veta att de har backning för alla certifikaten.


Coinshares hemsida ger svaren, dels genom att de själva skriver om hur mycket Bitcoin de äger i förhållande till utestående certifikat, dels att detta revideras varje dag av en extern firma Armanino. Enligt siffrorna för igår så har de utestående certifikat för $2,35 miljarder och Bitcoin (inklusive en minimal del syntetiska Bitcoin) på $2,41 miljarder dvs mer än utestående certifikat. Deras innehav av Bitcoin är ca 64.000.


Så detta känns ju inte heller som någon stor risk, framförallt den externa revisionen gör ju att det känns tryggt.


En av anledningarna till att jag tar upp motpartsrisken är att under 2016 (?) så var där en annan firma som var utgivare av certifikaten och de gick i konkurs (om jag inte missminner mej). Jag har för mej att de även håll på med mining och under några veckor så gick det inte att handla med certifikaten men sedan så köpte XBT Provider verksamheten.


På Avanzas hemsida kan man se antalet innehavare av certifikaten och jag har veckovis sedan i maj noterat antalet och korrelationen mot priset är 92%. Fortfarande inte någon ”mass adoption” och ungefär hälften så många som äger Tesla men tesen om att prisuppgången skapar en nätverkseffekt verkar stämma.

Avslutningsvis, jag tycker fortfarande att man ska äga ”riktiga” Bitcoin. 2,5% per är ett högt pris om man tänker HODL men den främsta orsaken är det ställer krav på en själv att ha koll på grunderna i Bitcoin och man lär sig väldigt mycket.


"Not your keys - not your Bitcoin"

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page