top of page
 • Joacim Petersson

DeFi – decentralized finance

Från 0 till $113 miljarder och 2,1 miljoner wallets på ett år!

Från Glassnode


Ett nytt finansiellt system som bygger på uppfinningen Bitcoin växer exponentiellt fram där vi fortfarande är riktigt tidigt i utvecklingen, ska DeFi kunna utmana det befintliga finansiella systemet så behöver det växa en faktor 10 de närmsta åren för att fighten ens ska börja.


Jag har nosat på ämnet ett par gånger men nu tänkte göra ett seriöst försök att lära mej mer samtidigt som jag skriver inlägget vilket innebär att man ska vara försiktig med det jag skriver, kanske inte alltid helt rätt men tillräckligt för att fungera som en introduktion.


DeFi innebär att både finansiella instrument och infrastrukturen för handel med dem blir kod, handeln sker peer-to-peer och ägandet registreras på en blockkedja. Utvecklingen sker oftast men inte alltid i någon typ av DAO, decentralized autonomous organization, någon kommer på en smart idé och får ihop ett team som börjar utvecklingen som open source och är idén bra så ansluter fler utvecklare, användare och investerare.


Precis som man kan förvänta sig när något är öppet för alla att bygga så är bredden och uppfinningsrikedomen stor och många gånger så är det som ett lego: ta en röd bit, fyra blå osv så har man något helt nytt vilket jag kommer att visa i inlägget.


Nästan all DeFi finns på Ethereums blockkedja så för att använda och investera i DeFi-tjänster så måste man ha grundläggande Ethereum-kunskaper. Det finns inga tydliga gränser för DeFi-världen så slutmålet för detta inlägg är det som intresserar mej mest, hitta sätt att få ränta på Bitcoin, använda dem som säkerhet för lån och kanske hitta något projekt att investera i.


Agenda

 • Grundkurs i Ethereum

 • ERC20 tokens

 • Wrapped BTC

 • DeFi börser

 • AMM, Automated Market Making

 • Låneplattformar

 • DAO tokens

 • Badger DAO

 • Nexus Mutual och andra DeFi-projekt

 • Status DeFi med Bitcoins

 • Egna tankar

Då börjar vi!


Grundkurs i Ethereum

Många var frustrerade redan 2012 över att flera idéer inte gick att genomföra med Bitcoin så en 19-årig Vitalik Buterin drog igång utvecklingen av plattformen Ethereum med valutan Ether (ETH) som lanserades 2015. Sex år senare så finns 200 miljoner wallets, ca 9.000 tokens som använder Ethereum som plattform, en market cap på ca $500 miljarder och är ohotad 2:a i cryptovärlden.


Det finns många likheter med Bitcoin såklart men även många skillnader i egenskaperna, framför allt så är Ethereum byggt för att enkelt kunna programmeras, det som av någon anledning kallas smarta kontrakt, samtidigt som det inte decentraliserat som Bitcoin. Vitalik och Ethereum-stiftelsen vakar över och leder Ethereum och så kommer det att vara en lång tid framöver.


Just nu pågår en uppgradering till version 2 av Ethereum,

 • från proof of work (som Bitcoin miningen) till proof of stake (PoS). PoS innebär att rätten att skapa block fördelas mellan de som låst upp (stake) Ether som säkerhet för att det de gör är korrekt och desto större stake desto större andel av blocken får du skapa och därmed får block rewarden

 • klara fler transaktioner genom bland annat sharding av blockkedjan, det vill säga att blockkedjan ska delas upp i flera mindre delar som synkas med varandra

 • från obegränsad ständigt växande mängd Ether till en minskande mängd

och mycket mer som bl.a. beskrivs som förbättrad säkerhet. Uppgraderingen sker i steg och kommer att pågå i flera år, svårt att hänga med i de olika delarna tillsammans med de sedvanliga förseningarna i programutveckling.


Modellen för att betala för en transaktion i Ethereum bygger på att man får betala för hur mycket datorkraft som behövs för att utföra koden och benämns som Gas. Jag kollade några slumpvis valda transaktioner på Etherscan.io och mängden Gas varierade kraftigt, från 10.000 till 100.000, har ingen aning om dessa är ett representativt span. I transaktionen kan man sätta en övre gräns för hur mycket Gas man är bered att använda och då avslutas försöket att utföra transaktionen.


Samtidigt så varierar kostnaden för Gas som benämns Gwei (1,000,000,000 Gwei = 1 ETH) beroende på hur belastningen är för tillfället. ETH Gas station är en bra sida för att se Gas prices och just nu så kostar 1 Gas 50 Gwei så med 21.000 Gas (default i Tx Calculator) så skulle en transaktion kosta 0,00105 ETH = $4.

Belastningen på miningen är hög sedan flera år och jag upplevde en skräckhistoria igår. När jag satt och experimenterade (lekte?) med BadgerDAO så påbörjade jag en överföring av Bitcoin som slutade med att jag totalt betalde $200 för tre Ethereum transaktioner då jag inte vågade avbryta, var rädd för att tappa kontrollen över mina Bitcoin.


Lite siffror kring Ethereum:

 • blocktid 13 sekunder för tillfället med 2 ETH block reward = 6.650 ETH per dag (Bitcoin 900 BTC). Block rewarden konstant över tid

 • finns idag 115 miljoner ETH

 • hash rate 590 TH/s, 0,3% av Bitcoins

 • just nu block 12.451.002, totalt 1,1 miljarder transaktioner gjorda sedan start och blockkedjans storlek 218 GB

hämtade från https://eth.bitaps.com/


ETH köper man på precis alla världens cryptobörser och det finns tusentals olika wallets. En av de vanligaste och den jag använder är MetaMask, en plug in i din browser. Walleten fungerar precis som Bitcoins med privat nyckel, en publik adress och back up ord.ERC20 tokens

ERC20 är en standard för ett smart kontrakt som skapar en token på plattformen Ethereum.


Ska vara riktigt enkelt att ”spinna upp” en token (har förstått att det är så det kallas …), till exempel igår så skapades token FuckElon (ticker FELON), kontraktID 0x19e69d1551d9ea3cf0de3412d1325c348905a2d7 om du vill kolla koden, har idag 3.309 ägare, såg att FELON har ett pris men hittar ingen börs som listat, men det kommer säkert. Vem vet, kanske är det Bitcoins ersättare?


Idag finns det mer än 9.000 tokens som använder Ethereum som plattform där alternativet för dem är att sätta upp en egen blockkedja vilket några av dem har som långsiktigt mål. Fördelarna med att använda Ethereum är många:

 • snabbt och billigt att komma igång, den grundläggande infrastrukturen finns på plats

 • säkert, Ethereums säkerhet testas och utvecklas hela tiden och ditt projekt kan koncentrera sig på säkerheten för din unika kod

 • interoperabilitet mellan projekten, skapa något unikt genom att använda olika delar, eller helheter, från olika projekt i ditt egna

2016 och 2017 så ökade antalet tokens kraftigt i det som idag benämns som ICO boomen, Initial Coin Offering. Du kom på en idé, skrev ett white paper, skapade en token och pre-minted en stor mängd tokens som såldes till allmänheten som hoppades att just denna token skulle vara nästa Amazon. Allt i en härlig mix av riktigt smarta idéer, bedrägerier och allmän hysteri.


Jag tror att ICO boomen på totalen var bra för cryptovärlden, många projekt fick in pengar så de kunde utveckla sina idéer, tyvärr till priset att det drabbade många privatpersoner men jag tycker man har ett stort eget ansvar att förstå vad man gör med sina pengar.


Som ni kanske sett i tidigare inlägg så har jag stora problem med att hitta något sätt att värdera tokens. En aktie är enklare, man köper in sig ett företag och får del av framtida vinster men modellen med en token är fortfarande på oprövad mark. Alla tokens har dessutom olika uppsättningar av hur modellen ser ut (fast mängd eller ständig utspädning) och vad den används till (som betalning för tjänst, ett sätt att få inflytande på projektet, få del av intäkterna osv).


2018 gjorde jag ett försök att skapa en portfölj med tokens med målet att i alla fall hitta ett projekt som lyckas och på det sättet få avkastning på portföljen. Testen slutade med att jag efter en berg-och-dalbana sålde allt och hamnade på +/-0, det jag trodde på gick mot noll och det i mina ögon sämsta projektet gick bäst.


Det som hela tiden gnager i mina tankar är att bland dessa 9.000 tokens så finns det relativt många (100-tal?) som kommer att utveckla sig bättre än Bitcoin och jag börjat doppa tårna i token-världen igen. Kommer t.ex. DeFi att växa med 100 gånger de närmsta 10 åren så borde värdet på vissa tokens öka minst lika mycket.


Wrapped BTC

Stable coins som Tether och USDC har blivit en viktig del i cryptovärlden då de bland annat fungerar som en länk mellan ”vanliga” pengar och cryptovärlden. Idag finns det ett 30-tal stable coins kopplade till USD men även mot Euro, Schweizerfranc, Pund och Koreanska Won.


Tether och USDC är ERC20 tokens där ägarna lovar att varje Tether och USDC som ges ut är uppbackad av en USD och man kan tillbaka hos dem. DAI är det decentraliserade alternativet där man med hjälp av kod håller värdet stabilt mot USD. Parallellt med valutor så experimenteras det friskt med att skapa stable- och security coins som är uppbackade med andra tillgångar som guld, andra råvaror och aktier som på FTX markets.


Och Bitcoin såklart, en ERC20 token som är uppbackad av Bitcoin eller som man valt att kalla det, en wrapped Bitcoin och hela DeFi-världen blir tillgänglig med dina Bitcoin. WBTC är klart störst med totalt 179k wrapped, ett decentraliserat alternativ är renBTC som det idag finns knappt 12k av tillsammans med bland annat BTC++, tBTC och ett 10-tal andra.

WBTC är ett gemensamt projekt mellan världens största företag för förvaring av digitala tillgångar BitGo, open source-projektet Ren och cryptobörsen Kyber. BitGo köptes precis upp av Galaxy för $1,2 miljarder och förvarar crypto värda drygt $40 miljarder där alla tillgångar är försäkrade och det är hos dem som Bitcoinen förvaras när man växlar till sig WBTC. Växlingen sker via en Merchant och kräver att man genomgår KYC. Ett enklare alternativ för att få WBTC är att växla på många av världens börser som Binance, FTX m.fl.


Ren har parallellt med WBTC utvecklat sin egen renBTC genom protokollet RenVM som är ett generellt protokoll för att bland annat flytta cryptovalutor mellan olika blockkedjor, som Bitcoin till Ethereum. RenVM liknar en atomic swap (inte förrän när du skickat och jag skickat så blir det vi skickat tillgängligt för oss båda samtidigt) och i swapen så får du en renBTC. Blir inte riktigt klok på hur förvaringen av BTC sker men ser ordet multisig så på något sätt så låser de väl in BTC med hjälp av kod.

När du väl skaffat dig dina WBTC eller renBTC så förvarar du dom i din MetaMask wallet eller den wallet du valt.


Precis som vanligt när man lägger en liten stund på något nytt ämne inom crypto så öppnar det upp sig en ny okänd del av en fascinerande värld. Jag visste det fanns BTC som användes inom Ethereum men det är först de senaste dagarna som jag insett att detta är en ”stor grej”. Jag får en känsla när jag läser att var utvecklingen av DeFi tjänsterna (eller vad som helst) utvecklas spelar inte så stor roll, ungefär som man inte bryr sig så mycket om vilket programmeringsspråk som en hemsida är utvecklad i. Skillnaden är dock att nu handlar det om pengar så tilliten till tjänsten blir väldigt viktig.


Om det idag finns ca 200.000 BTC i DeFi-världen idag, hur många kommer det inte att finnas när DeFi är 100 gånger större än idag? Inte 100 gånger fler (=alla Bitcoin) så ska detta hända så måste priset upp (många lösa delar i det resonemanget …).


Tre andra tankar som dyker upp:

 • Hur mycket måste man förstå av ett projekt som Ren för att känna sig säker för att utnyttja tjänsten? Räcker det att googla 10 minuter för att säkerställa att det är ett seriöst projekt eller måste man lägga ner en dag på att läsa white paper, kolla på koden, läsa reviews?

 • Hur mycket Bitcoin är totalt ”upplåsta” i DeFi, företags balansräkningar, i certifikat (Bitcoin XBT (ca 60k) och fonder (GBTC 655k), på börser i terminsarbitrage trade och optioner, sidokejdjor och second layer solutions som Lightning Network i Bitcoin och såklart Hodlande privatpersoner?

 • Wrapped BTC har många likheter med sidokjedjor och second layer solutions som Lightning Network, man låser upp BTC, skapar något nytt som L-BTC (Liquid BTC) eller LN-Bitcoin som sedan lever sitt eget liv med andra regler i en annan del av Bitcoin-världen

I mitt helg-experimenterande så använde jag renBTC, dels så tycker jag om DAOs, dels så ”orkade” jag inte en KYC till men framför allt för att Badger har gjort en tjänst de kalla Bridge som fixade alla stegen från min BTC wallet till deras ”fond” som bygger på renBTC. Och det var mitt i denna processen som det dök upp en ruta att jag skulle godkänna en transaktion för $150 i min MetaMask, precis efter de andra två på $25 vardera …


DeFi-börser

Decentraliced exchanges – DEX – är en av hörnstenarna i DeFi.


När vi handlar med t.ex. aktier så är där minst tre företag inblandade:

 • köparen och säljarens handelsplattform (Avanza, Nordnet, Sparbanken, SEB)

 • börsen där aktien handlas som administrerar orderboken, registrerar avslutet, clearar affären mellan handelsplattformarna med mera (OMX, Nasdaq, ICE)

 • Euroclear som registrerar ändringen i ägandet av aktien och ansvarar för att ägarregistret är korrekt

Alla ska ha betalt och det tar tre dagar innan en aktieaffär är fullt avslutad.


DEX är kod, alltid open source och oftast utvecklad i ett DAO. Affären sker mot en likvidetspool och bytet registreras på en publik blockkedja (oftast Ethereums) till minimal avgift (inte idag men förhoppningsvis snart) i realtid, dessutom helt anonymt utan några användarkonton.


DeFi Pulse listar drygt 20 DEXes med Curve Finance, Uniswap och Sushiswap i topp och de flesta (samtliga?) av börserna är idag bara mellan ERC20 tokens.


Bilden nedan är från interfacet i Uniswap. Du kopplar upp din MetaMask wallet när du kommer till appen och sedan väljer man i drop down listorna vad man vill sälja och köpa och hur mycket, får aktuellt pris och klickar OK.

Priset i en DEX bygger på matematik och det finns ingen orderbok i DEX, istället så finns där en Liquidity provider (LP) som du handlar emot som får avgiften (0,3% i UniSwap) i kompensation.


Här är många detaljer jag inte förstått t.ex. hur en LP säkrar sig mot risken att bli sittande med en massa tokens när priset rasar. Jag kollade på denna filmen om AMM (automated market making) men blev inte klokare men det är ju kod så en dag förstår jag nog logiken.


Vem som helst kan bli LP, det är bara att trycka på knappen Pool ovan och ange vilket token-par som du vill ge likviditet. BadgerDAO, som jag kommer till lite längre fram, bygger på just detta att man använder sina BTC som LP på DEXes för att få avkastning.


Tyvärr går det inte att sitta och testa och leka med DEXes idag, varje affär är två transaktioner på Ethereum och med dagens Gas prices blir det för dyrt. Förhoppningsvis så sjunker Gas prices i slutet av sommaren när nästa uppgradering av Ethereum sker.


Transparensen vad som händer på en DEX är 100% och man kan enkelt (tror jag) bygga botar eller så utnyttjar man befintliga som Limitswap, också open source och DAO.


Handelsvolymen på samtliga DEXar är idag ca $5 miljarder per dag och utvecklingen har gått fort, i stort sett 0 för ett år sedan.

Går man in på DeFi pulse så ser man på första sidan hur mycket kapital som är uppbundet i DEXar, totalt ca $21 miljarder.

Det finns ju såklart risker med DEX, koden kan vara fel men även ”hacks” som att manipulera priserna gjordes för några månader sedan men är nu fixat.


Det vore ju märkligt om inte detta är framtiden!


Tänk att kunna handla 0,1 FING en lördagsmorgon, säkrare, snabbare, billigare, anonymt och betala med dina WON (Sydkoreas valuta).


Automated Market Making

Där var en hel del fel i förra kapitlet om AMM, nu justerade och nedan är en bättre beskrivning.


Dynamiken bakom AMM är lite svår men den bygger på multiplikation och division samt plus och minus så till slut så ramlade polletten ner.


AMM bygger på att man som ”token swaper” får ett pris beräknat av den underliggande koden som man antingen väljer att anta eller inte och man handlar mot en likviditetspool.


Priset räknas fram med hjälp av enkel formel som bygger på att balansen mellan antal token är konstant:

k = antal token 1 * antal token 2. Oftast så sätts poolen upp så att värdet av token 1 i USD är samma som token 2 det vill säga en 50/50 likviditetspool. När du sen swappar tokens så ändras balansen i poolen och dessa nya värden används i k = antal token 1 * antal token 2.


I exemplet nedan så använder jag ETH/USDC men det kan vara vilka par som helst ETH/WBTC, UNI/AAV osv.

I exemplet ovan så blir prisförändringen stor men med stora likviditetspooler så blir priset nästan konstant.

Om priset på DEX avviker för mycket mot andra börser så uppstår en arbitragemöjlighet och någon kommer då in och gör en vinst genom att t.ex. köpa ETH/USDC på DEXen och sälja på Coinbase och boka en vinst med effekten att DEX-priset blir samma som på Coinbase.


Incitamentet att bidra med tokens i en Liquidity pool (LP) är att man får trading feen, för Uniswap 0,3% som fördelas lika mellan de som bidragit med tokens i poolen. Jag hittar inga bra siffror för vilken avkastning man får men där finns totalt ca $5 miljarder i LP, ETH/USDC står för ca 30% av tradingvolymen, intäkten till LP igår på ETH/USD var $292 miljoner *0,3% vilket ger en årsränta på ca 25%. Ingen aning om ovan är rätt.


Risken man tar som LP är att värdet mellan tradingparet förändras mycket under tiden och när man plockar ut sina tokens ur poolen så visar det sig att det sig att det varit mer lönsamt att HODL. Dynamiken bakom detta läser man bäst om här & här. Så det finns en viss risk att trading feen du får inte täcker den relativa förlusten jämfört med att HODL. För att kompensera för denna risk så får man oftast tokens (UNI för Uniswap), i permanenta eller tillfälliga program, från DEXen med tanken att LP alltid ska få OK avkastning.


Som vanligt inom crypto-världen är varianterna oändliga: olika formler, olika LP-balanser, uppsättningar med LP-tokens, versioner av samma DEX (Uniswap v1 till v3), staking rewards och så vidare så ska man ge sig in denna värld så får man lägga ganska många timmar på att förstå.


Låneplattformar

Maker, Aave och Compund fungerar som decentraliserade plattformar för att låna ut eller låna tokens.


Bilden nedan är räntorna för topp 5 i volym från Compound.

Riktigt låga räntor, 0,12% för WBTC när man lånar ut och 3,44% när man lånar.


Provade att sätta upp ett lån för att se hur det fungerar men lyckades inte, får bli en någon annan gång längre fram när det är aktuellt att använda tjänsten. Tyckte jag såg att belåningsgraden är ca 70% så med lite lägre räntor och volatilitet på BTC/USD så blir det intressant med ett Tether-lån med WBTC som säkerhet.


DAO tokens

Nästan varje DAO har en egen token; UNI för Uniswap, CRV för Curve finance, BADGER för Badger DAO, osv.


Gemensamt för dem är att de benämns ”governance token” vilket innebär att token ger en rätt att rösta på förslagen i DAO. Liknar ju rösträtten på bolagsstämman som kommer med en aktie men i en väl fungerande DAO så röstas det frekvent, t.ex. i Badger så verkar det ske nästan varje vecka om stort och smått.


Gemensamt för DAO är också att de har intäkter och källan för dessa är olika, t.ex. Badger tar 20% av vinsten samt en uttagsavgift och Bitcoinen hamnar i kassan hos dem. Hur kassan ska användas röstas det ju såklart om, hittills så är min gissning att merparten går till att finansiera utvecklingen av plattformen. FTT markets, som inte är ett DAO, använder en del av sin vinst att köpa tillbaka tokens från marknaden och ”bränna” dem, som återköp av aktier.


Många DAO har skapat andra användningsområden för sina tokens, till exempel kan man stake dem (låsa in dem) på i projektet, med eller utan bindningstid, och få extra tilldelning eller som jag skrev om under AMM att man delar ut till LP.


Principerna och strukturen kring antalet tokens (mining eller fast antal) och hur dessa tokens är fördelade är en viktig fråga, dels för maktbalansen i DAO men även påverkan på tokenpriset. Badger har lagt stor fokus på detta och återkommer längre ner om detta.


Nu blev det ju ännu mer likt en aktie, rösträtt och kassaflöden och man skulle ju kunna beräkna något som liknar ett P/E-tal. Nu är inte siffran för kassaflödet lätt att hitta i ett DAO men den finns såklart, allt är ju transparent.


Badger DAO

Efter att ha lyssnat på en intervju med Chris Spadafora, en av grundarna till Badger DAO, så klickade jag in på Badgers hemsida och en ny, spännande, komplicerad värld öppnade sig och förhoppningarna om att få avkastning på Bitcoin infann sig.


Avkastningen nedan, från 4,32% till 119% var betydligt högre för någon vecka sedan och var starten på denna långa text, jag måste förstå hur avkastningen uppstår och vilka risker det finns.

Då börjar vi!


Lika bra att ta den översta, en Sett med benämningen Wrapped BTC/ibBTC med undertexten SLP-IBBTC-WBTC som ger 38-68% årlig avkastning och som har ett värde av $37 miljoner.


Badger är ju grävling och deras bo kallas ”sett” på engelska. I Badger DAO kan Sett liknas vid en fond som man allokerar BTC till och får avkastning på och resten av förkortningarna beskriver strategin.


Wrapped BTC fick vi en introduktion i början av inlägget. ibBTC är som en fond som består av fler wrapped BTC-varianter så texten Wrapped BTC/ibBTC beskriver vilken typ av tokenzied BTC man kan använda i denna Sett.


Hovrar man över årsavkastningen (Yearly ROI, return on investment) så kommer det upp fler detaljer.

OK, då ska jag försöka bena ut detta:

 • Sushiswap är ju en DEX, en utvecklad kopia av Uniswap och LP lärde vi ju oss var Liquidity provider och man räknar med att 3,59% avkastning därifrån. Detta förklarar ju också undertexten i benämningen SLP som då står för Sushi Liquidity provider.

 • Eftersom Sushi vill attrahera likviditet så verkar man kunna få 20% i rewards i Sushi och om jag förstått det rätt så bygger denna siffra på förväntat antal Sushi tokens i rewards och historisk värdeutveckling av dessa.

 • Badger rewards är att man får Badger tokens som ett incitament till att investera i denna nya Sett, vet inte hur länge detta pågår

 • DeFiDollars har sitt ursprung i ett annat DAO: DefiDollar (DUSD) is a meta stablecoin index currently backed by Curve finance LP tokens. Nådde precis gränsen för när min nyfikenhet tar slut men det blir nog bra med en ”meta stable coin index”. Tilldelning av tokens med samma princip som för Sushi och Badger tokens

 • Digg är Badger DAO andra produkt efter Sett. Digg är en syntetisk BTC … vars pris justeras dagligen gentemot BTC genom att antalet Digg du äger ändras, priset upp så har du färre Digg i din plånbok och vice versa. Jag parkerade Digg ganska snabbt i tanken så jag har ingen aning om varför det är bra eller vad man använder Digg till men man får Digg precis som med Sushi, Badger och DUSD

Klickar man på Setten så kommer man till rutan Deposit och där finns en länk Strategy och klickar man på Strategy så dyker bilden nedan upp.

När man gör en insättning av ibBTC eller WBTC så går de in en pool och du får SLP tokens. Dessa tokens sätter du in i Badgerprotokollet som allokerar den till Sushiswap LP (SLP) där avkastningen återinvesteras vilket ökar värdet av SLP. Det innebär att om värdet på SLP är 1 i början av året så blir värdet ca 1,0359 i slutet som du kan sälja och få WBTC för.


De resterande tokens som delas ut som rewards får du direkt i appen (inom DeFi kallas hemsidan för app).


Så här ser alla Setten ut så det är bara att gräva och förstå respektive, svårt men det går.


Det enklaste sättet att test är att använda funktionen Bridge i vänstra kanten. Där har Badger och Ren skapat en enkel process för att flytta BTC från din plånbok till Setten Curve.fi crvRenWBTC där avkastningen kommer som LP i Curve.finance där man swapar USD stable coin samt att man får Badger tokens. Men var försiktiga, det var här det kostade mej $200.


Alternativet är att köpa WBTC eller någon annan wrapped Bitcoin på någon börs eller Merchant och sedan välja någon annan Sett som man tycker verkar intressant.


Några kommenterare kring själva organisationen, DAO. Badger lägger stort fokus på att skapa ett riktigt DAO; de vill att man ska vara aktiv som token-ägare, man ser andra DAO som samarbetspartners även om tjänsterna är lika och de lägger stort fokus på att de 21 miljoner Badger tokens ska fördelas på ett ärligt sätt bland de som bidrar. Läs mer här i deras Medium poster.


Risker

Riskerna med att investera i Badger DAO kokar ner till (minst) två punkter

 • Den finansiella risken att avkastningen inte blir som förväntat

 • Badgers del i en Liquidity pool inte blir så stor som man antagit

 • trading fees i förhållande till LP inte blir så stor som man antagit

 • stora prisändring på tokens som gör att tokens i LP vid uttag är mindre värda än att HODL

 • tokens man får sig tilldelat inte utvecklats som tidigare

 • Fel i koden, hos Badger, DEXen, wrapped Bitcoin eller Ethereum

Den sista känns jobbig och potentiellt så är mina Bitcoin inlåsta på blockkedjan i något MultiSig som ingen kommer åt.


Mina tankar om BadgerDAO

Det såg ju så lovande ut när jag kollade första gången!


Rätt så kvickt så infinner sig känslan av att det är för komplext, stora delar av avkastningen kommer inte från något betalningsflöde som jag trodde/hoppades på och risken känns stor.


Samtidigt så speglar ju förväntad avkastning risken, vill man ha låg risk så kan man ju alltid köpa en svensk 10-årig statsobligation och få 0,1% ränta. Och vill man försäkra sig mot fel i koden hos Badger så går det att göra hos Nexus Mutual för 2,6%, lite mer om Nexus i nästa inlägg.


Tittar man på kombinationen av Bitcoin & DeFi (på Ethereum) och funderar kring framtiden de närmsta 5 åren för dessa så är min gissning:

I Scenario 4 så spelar det ingen roll om man har investerat i Badger eller inte, båten sjunker.


Scenario 3 har 0% chans i min värld, blir inte Bitcoin allmänt accepterat så blir det inget DeFi.


Scenario 2 är möjligt, allt som inte är Bitcoin inom cryptovärlden visar sig vara experiment som flyttar till Bitcoin, antingen sakta (mest troligt) eller så imploderar Ethereum-världen t.ex. efter fel i koden vid uppgraderingen och ytterligare en fork dirigerad av Vitalik (hände 2016 därav att Ethereum Classic finns också).


Scenario 1 är klurigt och bottnar egentligen i tankarna jag haft om decentralisering är viktigt eller ej för andra användare, om inte så kommer vi att se en värld med många blockkedjor och allt pekar på det idag, i alla fall de närmsta åren (5?).


DeFi är riktigt smart och innovativt och vill man ha exponering mot några tokens så känns Badger som ett bra sätt att skaffa dem, lite ränta från LP på mina Bitcoins och få tokens i olika typer av airdrops.


Det jag skulle önska mej hos Badger är:

 • Beskrivningar av Setten som är skrivna för ”vanligt folk”

 • Ett bättre användarinterface

 • Ett Super Sett som investerar i alla Sett (och Digg) så jag slipper fundera och placera själv

Badger är nytt, lanserades i höstas och kollar man in på forumet så är aktiviteten och energin hög så ovan kommer säkert på sikt.


Jag kommer att följa min lilla allokering och se hur det utvecklar sig de närmsta månader och därefter fundera på om jag ska placera här. Hoppas också att det utvecklar sig bra under tiden så jag får tillbaka mina $200.


Nexus Mutual och andra DeFi-projekt

Mängden DeFi-projekt är överväldigande, ännu mer om man tar en lite bredare definition och även inkluderar sådant som inte är baserat på Ethereum.


Mycket är liknande tjänster som jag redan berört ovan som t.ex. PancakeSwap, Yearn, Synthetix medan annat är mer likt Ethereum och tänkt som infrastruktur: Polkadot, Cardano, Hashgraph, XRP och så har vi det som är i utkanten av DeFi som orakeltjänsten ChainLink. För att nämna några, enklast är att gå in på CoinMarketCap och klicka runt bland tokens och länkar till projekten.


Nexus Mutual följer jag till delar och köpte för rätt länge sedan några NXM tokens. Nexus är ett decentraliserat försäkringsbolag som idag erbjuder försäkring mot fel i koden inom DeFi och mot hacks på vanliga cryptobörser. På sikt är tanken att de ska erbjuda ”vanliga” försäkringar och det har gått rykten om att man ska kunna ta någon typ av ”reseförsäkring” för din SpaceX-resa, oklart om det är sant.


Idag finns det ett 50-tal projekt man kan täcka försäkring i, i princip alla som jag nämnt i detta inlägg

2,6% i årlig kostnad för valt försäkringsbelopp i Badger, samma för BlockFi. Kostnaden sätts av de som är aktiva i DAOet och har gjort genomgångar av protokollen och tjänsterna och premien varierar rätt mycket (syns inte i bilden), en försäkring i PancakeSwap kostar 46%, gissningsvis för att tjänsten är relativt ny. Totalt volym utestående försäkringsbelopp är idag $725 miljoner och premien för dessa är ca $20 miljoner (omräknat till årstakt).


När du tycker det skett ett hack så skickar du in ett krav som det sedan röstas om i DAOet om det är ett korrekt krav, balansgången för de som röstar är ju delikat, vara generös och locka många nya kunder men med lägre vinst eller tvärtom. Utav 93 krav sedan start så har 20% resulterat i utbetalningar.


Som tokenägare så bidrar jag med kapital för att säkerställa att om det kommer in ett krav så går det att betala ut pengarna, förfaller försäkringen så går premien in i kapitalpoolen. Kolla med de som var med och startade Lloyds 1686 om detta varit en bra affärsmodell 😊 men det bygger såklart på att man är riktigt duktig på att bedöma risk.


Utöver att affärsmodellen är spännande så är där en sak till som gör detta riktigt intressant utifrån ett investeringsperspektiv, kapitalet förvaltas i ETH vilket gör att NXM-kursen utvecklas som ETH +/- förmågan att bedöma risk vilket hittills gjort att NXM utvecklats bättre än ETH (galet höga siffror på mindre än ett år).

Kanske bättre uttryckt i BTC.

Ett intressant alternativ till att köpa ETH.


Status DeFi med Bitcoins

Sannolikheten att Pomp läser detta inlägget är trots allt ganska låg så detta är nog en slump, från igår.

Min gissning är att det sitter många ”Bitcoin maximalists” och funderar kring vad som händer just nu när Ethereum-världen verkar springa om Bitcoin, både pris- och tjänstemässigt.


Det händer en hel del in Bitcoin DeFi men utan några stora rubriker, nedan de jag känner till

 • LN markets – börs baserad på Lightning Network

 • RSK som bygger infrastruktur med sidokjedja och programmeringsspråk

 • Stacks, liknar RSK

 • Börser som Sovryn (finns fler men fattar inte, de vill att man ska koppla sin MetaMask som är Ethereum)

 • Suredbits som bland annat utvecklar kod för derivathandel med Bitcoin

 • HodlHodl där man peer-2-peer lån, USD mot Bitcoin som säkerhet

 • Bisq där man köper och säljer Bitcoin peer-2-peer

 • Blocknet app BlockDX, en annan typ av lösning med orderbok

LN Markets, skicka över LN Bitcoin och trada BTC-USD


Bisq, som Blocket fast bara för Bitcoin. Olika sätt att betala, olika valutapar, dock låg aktivitet. Ibland dyker det upp köpare/säljare som tar Swish


Jämfört med DeFi på Ethereum så känns det som om Bitcoin är minst ett år efter och så ska det nog vara för ett decentraliserat protokoll som sätter säkerhet som högsta prioritet. Frågan är om försprånget är för stort för att ta igen.


Egna tankar

Oj vad jag lärt mej mycket, det snurrar i huvudet och känslan av FOMO kring DeFi kommer och går.


Sannolikheten att Bitcoin går till $100.000 bedömer jag till minst 95%, sannolikheten att priset är $1.000.000 år 2025 gissar jag är 80%, en otrolig utveckling om det händer.


Ändå så sitter jag här och funderar om jag skulle kunna få ännu bättre avkastning genom att ”investera” en del av mina Bitcoin i Ethereum och DeFi, precis som jag äger MicroStrategy och Galaxy i hopp om att de ska bli nya Bitcoin Berkshire och Goldman Sachs och Hut8Mining för att få exponering mot mining.


Girigt eller en missad möjlighet som jag kommer att gräma mig om jag inte tar? Hur stor är egentligen risken i att ta en lite större position i ETH, NXM, UNI, Badger osv? Eller vad är argumentet mot att köpa syntetiska Bitcoin?


Men är Ethereum DeFi ”bara en fluga”? Måste jag sitta och fundera när det tippar över till Bitcoin DeFi och då sälja mina Pancake tokens?


Många frågor och inga bra svar idag, velar fram och tillbaka i tanken, var jobbigt för en månad sedan att inte ha ETH, kändes relativt bra under raset och nu är det jobbigt igen, mina känslor följer helt klart ETH/BTC-kursen (nedan)


Två saker har jag dock blivit helt säker på:

 1. DeFi kommer att revolutioner det finansiella landskapet de närmsta 5-10 åren med bättre säkerhet och kontroll över sina tillgångar som t.ex. aktier, betydligt lägre priser för handel, enormt mycket bättre tillgänglighet genom att man kan köpa alla typer av tillgångar (ETFer, obligationer, fastigheter osv.) från världens alla hörn, när som helst på dygnet

 2. Inom 5 år så kommer vi enkelt att kunna låna USD, eller Bitcoin (när du ska ”investera” i en Porsche Taycan och betala med BTC) med våra Bitcoin som säkerhet och på ett säkert sätt få ränta. Spreaden mellan in- & utlåning kommer att vara någon enstaka procent precis som i dagens värld så jag ser framför mej en lagom mix av lån och sparprodukter med våra BTC

Till sist, där finns minst två områden till som jag kommer att gräva vidare i, NFT och metaverses, här händer det saker som med stor sannolikhet kommer att bli en lika stor ”revolution” som DeFi.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page