top of page
  • Joacim Petersson

En dag kvar till signalering av Taproot!

I samband med nästa difficult adjustment om 244 block så påbörjas nästa steg kring implementering av BIPen Taproot: miners ska börja signalera om de är redo att uppgradera koden. Taproot kan vara den viktigaste uppgraderingen av protokollet någonsin, viktigare än Segwit 2017 och början för nästa steg för Bitcoin.


Du kan följa signaleringen till exempel här.

Que?


Här kommer en översättning från Bitcoinska till svenska:

  • Svårighetsgraden i gissningstävlingen att få skapa nästa block justeras vart 2016 block, en epoc/cykel, vilket i teorin ska vara var 14:e dag = 1 nytt block var 10:e minut. Bitcoin-protokollet innehåller reglerna för hur den nya svårighetsgraden ska beräknas med verklig blocktid de senaste 2016 blocken som input: kortare snitt tid än 10 minuter så blir svårighetsgraden nästkommande period högre och den omvända situationen som vi har just nu med en snitt tid på dryg 11 minuter innevarande period då svårighetsgraden kommer att justeras ner med 14% (rekord?)

  • BIP = Bitcoin Improvement Proposal, processen för hur förändringar i protokollet sker. Vem som helst får lämna in förslag och när man kommit en bit på vägen så får förslaget ett nummer. Uppgraderingen som ska signaleras nu är BIP 340-342; Taproot, MAST och Schnoor signatures

  • När/om när Taproot, MAST (Merkelized Abstract Syntax Tree) och Schnoor signatures är på plats så blir det möjligt att skapa avancerade script (det som kallas smarta kontrakt i Ethereum-världen), anonyma transaktioner och minska storleken på transaktionerna. Läs mer om uppgraderingen här

  • Signaleringen sker genom att den som skapar blocket sätter en flagga i blocket till ”Ja” om de är redo. För att uppgraderingen ska införas måste 90% av blocken inom en epoc (2016 block) vara positiva. Har man inte uppnått detta inom tre månader så stängs denna aktiveringsväg. Marty Bent skrev om detta för någon vecka sedan, läs här

Som jag uppfattar det så förväntar sig ”alla” att miners kommer att signalera att de är klara, det finns ingen nedsida för dem i uppgraderingen, tvärt om, fler användningsområden för Bitcoin och fler transaktioner i blocken ger större intäkter. Skulle det av någon anledning inte bli så att 90% signalerar så finns det en plan B med en User activated soft fork (UASF) men med stora förseningar.

Avancerade script och anonyma transaktioner kommer att öppna upp nästa steg i Bitcoins utveckling. ”Allt” (?) man ser inom DeFi och Web3 kommer att bli möjligt att göra på Bitcoins blockkedja när det är tillräckligt viktigt och det kommer att vara möjligt att göra hybridlösningar mellan huvud- och sidokedjorna och de olika Layers som till exempel Lightning Network.


Avslutningsvis, en korrigering av inlägget om transaktionskostnader: transaktionstypen p2pkh står för drygt 40% av transaktionerna, inget annat, är ju enkelt att följa upp på t.ex. btc.bitaps.com. (Taproot bygger på p2sh, payment to hash scripts)


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page