top of page
  • Joacim Petersson

En klimathistoria

Av Sven Börjesson, 2020, tidigare vetenskapsjournalist på Sveriges Radio, numera pensionär.


Jag skrev om klimat för några månader sedan och det har gnagt i mej sedan dess. Det är svårt att hitta ”neutral” information kring klimatet, båda sidorna är minst sagt övertygade om att de har rätt och de som inte tror att människan är orsaken till klimatförändringen glider lätt in i facket som tror att Illuminate tillsammans med Bill Gates styr världen. Gruppen som verkar på hemsidan Klimatupplysningen.se har varit aktiva sedan 2011 och jag upplever att även om de är skeptiska till den allmänna bilden av klimatförändringen så är man sansade och det var under deras litteraturtips jag hittade till boken En Klimathistoria.

Först lite repetition: bara misstanken att koldioxid påverkar klimatet gör att jag tycker att vi ska fixa det. Jag tror dessutom att vi kommer att fixa det snabbare än vi tror är möjligt idag, förbränningsmotorer och kolbränning är riktigt gamla uppfinningar som nu snabbt ersätts med förnybar energi och andra uppfinningar med i första hand ekonomiska drivkrafter bakom.


Boken En klimathistoria bygger på Svens över 30 år långa arbete kring att följa utvecklingen inom klimatforskning. Boken är uppbyggd på fyra källor; vetenskapliga rapporter, FNs klimatpanels IPCC rapporter, tidningsartiklar och hans egna journalistiska arbete.


Innehållet i boken är mäktigt och visar tydligt på ett antal punkter:

  • Klimatet är i ständig förändring och så har det alltid varit. Tusentals exempel från hela jorden under långa tidsperioder och där dagens klimat inte är något extremfall, till exempel 30-talet var med stor sannolikhet varmare än idag, både sommar och vinter

  • Klimatforskning är riktigt komplext, Sven visar genom hela boken att till och med en så ”enkel” punkt som att mäta temperaturen på jorden är väldigt svårt. Väljer man något svårare område som torka, regnmängder, isens storlek på polerna eller öknens utbredning så verkar det som om man kan hitta vilket resultat man vill

  • Val av mätmetod, justering av historiska data och tidsperioden gör att grafen kan bli ”hockeyklubba” eller att se ut som en naturlig trend

  • Klimatforskningen bytte läger på 90-talet, från att världen var på väg i en ny istid till att världen håller på att bli varmare, vissa forskare bytte åsikt på bara några månader

  • FN har i sina rapporter successivt ändrat sina skrivningar från att klimat inte går att modellera till idag då de med säkerhet ”vet” att det går att göra linjära klimatmodeller, att jordens medeltemperatur stiger och att det är koldioxiden som är orsaken

  • FNs IPCC rapporter är ett urval av vetenskapsrapporter som görs av tjänstemän och politiker som sedan ”godkänns” av FNs medlemmar

Jag försökte läsa boken från pärm till pärm men det fungerade inte, efter t.ex. det 10 exemplet på hur isen kring Arktiskt förändrats de senaste 100 åren så är det lätt att hoppa över de nästkommande 10. Men poängen är tydlig, klimatet varierar över tid.


Andra exempel är kring extremväder där det inte alls verkar som om vi är i en period med mycket stormar, regn eller torka utan så har det alltid varit men att det såklart är jobbigt för t.ex. Australiensiska bönder att gå från en lång period med mycket regn till torka och som det nu verkar mer regn. Eller att det med stor sannolikhet aldrig varit grönare på jorden än det är nu, vissa mätningar visar på 10% mer grönt än för 50 år sedan, troligtvis beroende på de högre koldioxidhalterna i luften. Eller att havsnivån inte alls verkar öka även om landhöjningen skulle avstanna helt, korallreven som inte försvinner, fiskar, fåglar och insekter som försvinner vissa perioder för att återkomma, skogsbränder är mindre frekvent än tidigare, …


Efter att ha läst boken så är jag betydligt mindre orolig för alla negativa nyheter som ständigt publiceras kring islossning på Grönland, torka i Afrika, regnkatastrofer i Kina o.s.v. Visst, vissa av klimatförändringarna är orsakade av människan; pumpar man upp allt dricksvatten, övergödslar så att kvävehalten i haven ökar eller hugger ner alla träd på sluttningarna så blir det såklart problem men allt är inte nattsvart.


Intervjun med Shawn Hackett var starten för mitt nuvarande intresse för klimatet och där pratade han om att han tror vi precis påbörjat en omställning till ett kallare klimat med start i år. Orsaken är att solens strålning till jorden minskar och att detta leder till lägre havsvattentemperaturer vilket i sin tur sänker jordens temperatur och ändrar vädret. I en uppföljning för några veckor sedan så hävdar Shawn att vädret utvecklar sig enligt hans prognos men att det är för tidigt att säga om han har rätt eller fel, vinter 2021/2022 blir avgörande.


Sven berör båda punkterna i sin bok men han drar inte några slutsatser, hans bok är mer ett försök att göra just som titeln säger, en historiebeskrivning kring klimatet och forskningen.


Jag har försökt hitta data kring havsvattentemperaturerna i det som både Sven och Shawn refererat till som AMO (Atlantic multidecadal oscillation) och SMO men hittar inga bra index. Nordatlanten och Stilla Havet är enorma områden och bara för att det är varmare/kallare på en punkt under en månad så säger det ju inget om utvecklingen för hela havet. Jag skulle vilja hitta till indexen som de referera till och som Shawn visade att där verkar ha varit ett trendbrott i början av hösten.


Detta är riktigt spännande! Skulle klimatet vara på väg in en kallare fas så kommer det att finnas enorma möjligheter som investerare då alla är positionerade för det motsatta. Ett kallare klimat de närmsta åren tror jag inte kommer att förändra klimatdebatten, båda sidor kommer att fortsätta precis som idag och de politiska krafterna bakom ”den gröna omställningen” kommer att inte att ändra åsikt utan kommer att hitta argument för att det är människa som orsakar klimatförändringen, precis som de gjorde på 1930-talet också.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page