top of page
 • Joacim Petersson

Eurodollar-systemet

Eurodollar-systemet, eller skuggbanker med ett annat namn, är världens viktigaste marknad och Eurodollar-terminer och -optioner är två av världens mest handlade finansiella instrument.


Såhär har jag förstått det väldigt komplex Eurodollar-systemet:

 • Grunden är ”whole sale” (grossistförsäljning) av dollar mellan två parter: Volvo har $100 miljoner som de inte behöver den närmsta månaden som de lånar ut genom repo (repurchase agreement), det vill säga de köper en säkerhet från någon där kontraktet säger att de ska sälja tillbaka inom x dagar där x typiskt är varje dag eller några dagar för att sedan göra om samma affär tills Volvo behöver pengarna

 • ”Alla” är med och gör repor: banker (mindre än förr), försäkringsbolag, pensionsfonder, centralbanker, företag, kommuner och stater, över hela världen av alla som har eller behöver större belopp pengar

 • Finns i många olika valutor

 • Räntan beror på vilken säkerhet man använder, amerikanska statsobligation ger lägst ränta, svenska och tyska marginellt högre och grekiska mycket högre (en av anledningen till att svenska räntor har varit negativa, de som köper obligationen tjänar tillbaka pengarna genom att använda dem i repor)

 • Allt används som säkerheter: obligationer såklart, andra skuldebrev, råvaror och guld osv

 • Samma säkerhet kan användas i många olika repor genom att använda dealers (helt sjukt), det vill säga $100 miljoner kan bli $2,7 miljarder (senaste uppskattning från IMF, att samma säkerheten används 27 gånger under vissa perioder på året)

 • Genom en kedja av transaktioner så kan man omvandla t.ex. ett lånelöfte via swapar och repor till ”pengar”

 • Räntan i Eurodollar-världen har sin grund i Libor, London Interbank Offered Rate, räntan är för ett lån mellan två banker utan säkerhet och alla repo-räntor utgår från Libor, till exempel uttryckt som Libor+1%

 • Libor följer nästan alltid räntan hos Fed, Feds funds rate (egentligen tvärt om, se nedan)

 • Terminerna för Libor kallas Eurodollar-terminer, det vill säga att om du idag vill säkra räntan för ett tre månaders dollarlån om 6 månader så köper du en termin som då låser räntan

 • Terminer och optionerna handlas på många börser runt om i världen, tex på CME

 • Libor håller på att ersättas av SOFR

Jag är en riktig amatör och har lärt mej om Eurodollar-systemet här:

Eurodollar-systemet är hjärtat i världens finansiella system men samtidigt så är det som ett spöke: ingen som bestämmer över det, ingen som följer upp det eftersom det sker mellan två parter utanför eller bara delvis inom reglerad bankverksamhet, globalt (Volvo gör en repa med en japansk pensionsfond), ”luddigt” då det inte är definierat och pulserande då det är många olika parter från hela världen med olika information och riskvilja (tänk Olof på Solnas kommuns ekonomiavdelning som gör affärer med amerikanska megafonden BlackRock med $9.000.000 miljoner).


Det är Eurodollar-systemet som styr centralbankerna även om de inte förstår det eller erkänner att det ens har en påverkan på deras beslut. Detta är riktigt svårt att förstå, speciellt i kombination med kunskapen om att centralbankerna inte skapar pengar utan ”bara” centralbankspengar med mycket begränsad användning. Centralbankernas möjlighet att ”styra” är begränsad till att väldigt många inte förstår, eller rättare sagt, de förstår men eftersom ”alla” agerar på centralbankerna så får centralbanksbesluten effekt.


För att förstå mer så har jag följt Libor-räntan och Eurodollar-terminerna sedan slutet av 2017 (sparar manuellt ca en gång i veckan) och handlat med optioner på terminerna via InterActiveBrookers i några år, med rätt stor framgång tills slutet av 2020 men har inte gjort några affärer sedan dess, ”bränt barn skyr elden” ...


Men skadorna har nästan läkt … Just nu tror jag det finns stora möjligheter att tjäna pengar på att köpa optioner på att Eurodollar-terminerna. Tradet jag fundera på bygger på att marknadens förväntningar om räntehöjningar hos Fed inte kommer att hända, ett utav tre möjliga scenarion skulle vara orsaken: inflationen avtar, vågar inte för ekonomin är för svag eller finansmarknaderna går ner för mycket.


Först grunden för tradet, Effective Feds funds rate som igår var 0,08%, räntan bankerna får på sina reserver (centralbankspengar) som de har hos Fed över natten. Fed har signalerat att de redan i mars ska höja räntan en första gång och marknaden förväntar sig 6-7 höjningar närmsta året till ca 2,5%.


Såhär är aktuellt läge för en av Libor-räntorna, den enda räntan och terminen jag följer, 3 månaders USD Libor (finns tusentals varianter på tidslängder och valutor), ett tre månaders lån i dollar utan säkerhet mellan två banker.


Redan innan Fed började prata om räntehöjningar så började Libor gå upp.


Terminerna för Libor finns månadsvis för närmsta halvåret, sedan kvartalsvis fram till och med sista terminen för dec 2030.


Så räntemarknaden ser framför sig att Libor (som nästan alltid följer Feds fund) ska öka från 0% till knappt 2,5% de närmsta 18 månaderna. Sedan händer något väldigt ovanligt, marknaden tror sedan att räntan ska gå ner. Nergången har uppstått de senaste två månaderna och växer för varje dag tillsammans med att hela kurvan visar tecken på att sjunka över alla tidshorisonter, något som startade för två veckor sedan.

Terminskurvans utveckling de senaste två veckorna.


Tittar man specifikt på en tidpunkt på x-axeln ovan så ser man hur marknadens förväntning på Libor utvecklat sig sedan sommaren 2020 för december 2023-terminen.


Om Fed signalerar minsta lilla de inte kommer att höja Fed funds så kommer Libor för dec 2023-terminen att gå ner, gissningsvis med samma hastighet som den gick upp för ett år sedan, 0,4% på en månad. (Nergången kommer att gälla för hela kurvan, jag har valt att titta på dec 2023).


För en Bitcoiner så rör ju sig räntan med snigelfart så man har gott om tid att både starta tradet och öka om det går på rätt håll eller stänga det.


Kanske lite svårt att följa men såhär kan tradet ut: jag kan idag köpa en option som börjar gå med vinst vid 1,5%, pris $0,2 (minsta positionsstorlek 2.500 optioner, så totalt $500) och priset på optionen är $0,5 vid 1% ränta i december 2023, precis innan lösendagen ($0,1 per 0,1%). Så tradet bygger på att man tror att räntan ska vara lägre än 1,3% (break even) någon gång mellan nu december 2023. Står räntan i 1% så blir vinsten 250%. Skulle Libor gå ner till samma extremt låga nivå som i augusti 2021, 0,1% så blir vinsten $1,4 per option, 700%.


Så frågan blir som jag tycker risk/reward är Ok och hur korrelationen ser ut till vår största position Bitcoin. Gissningsvis stor korrelation, så har det i alla fall varit de senaste 4 månaderna och jag har inte haft känslan av att ha haft för lite Bitcoin under denna tiden.


Vi får se, kanske blir det en post bara för att det är spännande.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page