top of page
  • Joacim Petersson

Investera i Bitcoin-miningbolag

Att göra en investeringsanalys på Bitcoin-mining är som att fundera och räkna på en guldgruva eller utvinningen av någon annan råvara, kanske rent av lättare då transparensen är högre på Bitcoin än till exempelvis olja.


Där är två huvuddelar i analysen av ett Bitcoin-miningbolag, dels resultatet av själva miningen, dels om de har Bitcoin i sin balansräkning och just detta skiljer mot t.ex. guldgruvbolag där de i princip alltid säljer sitt guld direkt.


Jag kommer att använda Hut 8 Mining som exempel. De började med mining i dec 2017, två anläggningar i Kanada, helt fokuserade på Bitcoin och ett av bolagen som vi äger efter ”ett hett tips”. Hut8 redovisar i kanadensiska dollar och aktien är noterad i Toronto men jag räknar om till USD i analysen.


Sist i inlägget finns en tabell med Bitcoin-informationen som hash rate, intäkter och BTC-priser.


Mining operations

Den totala intäkten för all Bitcoin-mining är känd ner på minsta detalj i blockbelöningen och transaktionskostnaderna. Det är bara att ladda ner från blockkedjan eller enklare genom att använda t.ex. blockchain.com och då se att gårdagens intäkter var 1020 BTC, 900 från blockbelöningen och 120 i transaktionskostnader. Totalt per dag i USD enligt nedan, 30 dagars medelvärde.

Nästa steg blir att se hur konkurrenssituationen ser ut, det vill säga hash raten. Nedan en uppskattning av hash raten, ingen vet ju hur många ASICs som finns så uppskattningen sker genom beräkningar baserat på blocktider och svårighetsgraden.

EH/s där E=Exa=10 upphöjt till 18 = 10 000 000 000 000 000 000 000 hashes per sekund. 30 dagars medelvärde.


Teoretiskt sett så är det då ”bara” att ta en miners hash rate och räkna fram intäkten, har du 1% av hash raten så får du 1% av intäkterna.


I Hut8 senaste kvartalsrapport för Q3 2020 så läser man att de mineat 372 BTC under Q3 vilket motsvara 0,41% av den totala intäkten och indikerar då att de haft en genomsnittlig hash rate på 500 PH/s (0,5 EH/s) under kvartalet.


Deras totala kostnad period var fördelat enligt nedan.

Efter ett visst funderande har jag bestämt mig för att betrakta avskrivningar om en rörlig kostnad. Avskrivningarna avser i stort sett bara ASICs och de containermodulerna de står i med 2 respektive 4 års avskrivningstid. Antalet mineade Bitcoin står i direkt proportion till antalet ASICs, livslängden är kort och de kan när som helst säljas till ett marknadspris så därför har jag satt det till en rörlig kostnad.


Ingen strålande affär under Q3 att minea Bitcoin, kostnader per BTC blir $25.000 och snittpriset under Q3 var $10.630.


Nu hände ju detta för väldigt länge sedan, typ ett halvår, och det har ju hänt en hel del under tiden så lite analys och gissande för att få en uppfattning om hur det ser ut för Q4 och Q1 2021:

  • total intäkten för alla Bitcoin-mining i BTC är oförändrad de senaste kvartalen

  • Bitcoin-priset har gått upp med ca 400%, snitt i Q1 jag gissar på $40.000 ($16.800 i Q4)

  • Hut8 har installerat mer kapacitet, totalt 1.031 PH/s vilket motsvarar ca 0,69% av den totala hash raten så gissningsvis så minear de 600 BTC under innevarande kvartal. Denna är klurig då man inte vet hur mycket utrustningen går

  • Snittkostnaden för en producerad Bitcoin gissar jag ligger kvar på $25.000 för Hut8

Vi väntar på Q4 resultatet men det blir med all säkerhet en förlust i mining operations i samma storleksordning som i Q3, -$5 miljoner. Däremot så ser ju Q1 riktigt intressant ut med gissningarna ovan, +$9 miljoner eller ca 220 BTC.


Balansräkningen

Hut8 hade 30 september 2.851 Bitcoin i ”lager” och frågan är hur antalet utvecklat sig under Q4.


Avskrivningar för Q3 är ca $3 miljoner, borde vara lite mer i Q4 och med -$5 miljoner i resultat så blir ju kassaflödet negativt med minst $1 miljon men det borde de klarat utan att förändra antalet Bitcoin i lager.


För Q1 ser det annorlunda ut om mina gissningar ovan är någotsånär rätt, antalet Bitcoin i slutet av kvartalet borde öka med 220 BTC som var vinsten.


Prisökningen på Bitcoin ger att stort bidrag till Hut8 resultat i Q4, om de har kvar 2.851 BTC så har de ökat i värde med $52 miljoner och med min gissning på $45.000 i slutet på Q1 med ytterligare $46 miljoner om några veckor.


Värdering av Hut8 Mining

Det finns idag 105,8 miljoner aktier, warranter och optioner i Hut8 och senast i mitten av januari skedde senaste utspädningen då de tog in kapital mot aktier, precis som mindre guld- och råvarubolag fungerar. Trist med utspädning av antalet aktier när man inte får vara med i emissionerna men så är det, bara att acceptera och leva med.


Tabellen nedan summerar ovan tillsammans med P/E och P/B.

Samma P/B som MicroStrategy …


Ett annat sätt att se på värderingen är ju att plotta aktiepriset mot Bitcoin-priset.

Varje punkt dagens slutpris på aktien (kanadensiska dollar, CAD) och Bitcoin, sedan 4 augusti, röda punkten senaste värdet.


R-värdet är ju högt och trendlinjen visar på 1% ökning i Bitcoin-priset ökar så har aktiepriset i snitt ökat med 1,3% under senaste halvåret.


Sammanfattning

Som vanligt mycket siffror och gissningar när man försöker räkna på ett bolag. Jag är antagligen för positiv när det gäller mining operations och deras förmåga att öka lagret på Bitcoin men kanske (förhoppningsvis) lite för konservativ vad gäller priset på Bitcoin i Q1.


Antalet Bitcoin i lager är nyckeln till framgång för bolaget. Nu hänger ju det ihop med miningen, är den framgångsrik så antalet Bitcoin i lager ökar så kan ju detta bli riktigt bra. Allt bygger såklart på att Bitcoin-priset går upp, det är där vinsten finns.


Jag blir alltid entusiastisk för bolaget som jag gör analys på så det blir en några skvättar nya aktier i ett byte med certifikat under de närmsta veckorna.


Dot plot för övriga bolag jag följer

Mining data


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page