top of page
  • Joacim Petersson

Kalibrering av förväntningar

Inlägget innehåller inga nya tankar eller findings, bara repetition i ett försök att kalibrera mina förväntningar mot vad som händer. Och lite om finansmarknaderna i slutet.


Två 4-års cykler och två pristoppar har varit grunden för min och i princip alla andras förväntningar inför 2021. Efter helgens "prisjustering" så är det hög tid att ändra förväntningarna kring hur priset kommer att utveckla sig.

Förra gången jag la ut bilden ovan så fanns det en linje med medelvärdet, idag 892% men när jag gör en liten justering och tittar på median-värdet istället, det vill säga "mitt i", 5 värden högre, 5 lägre så är det 136%, ungefär exakt vad utvecklingen varit de senaste tre åren.


Man ser samma sak i grafen nedan med Bitcoin-priset med exponentiell skala, de två största avvikelserna uppåt.

Eftersom vi ligger under trendlinjen så minskar ju lutningen lite hela tiden, datumet när trendlinjen når $100.000 har förskjutits med 25 dagar senaste halvåret. Avvikelserna mot trendlinjen har varit historiskt låg så kvalitetsmåttet r2 har stigit under samma tidsperiod.


Det positiva med att topparna försvinner är Bitcoin-vintrarna också borde försvinna, 80% ras och år av relativt låga kurser som vi såg bl.a. 2018-2019.


Alltså, i princip är ju detta vad jag vill, en mindre volatil utveckling, kan vi ligga på en snittutveckling som de senaste tre år på 140% så är det ju fantastiskt. Den långsiktiga utvecklingen är ju samma som tidigare, snart $100.000 och en miljon om fyra år om utvecklingen av Bitcoin-världen fortsätter som den gjort de senaste 10 åren.

Vad var då som utlöst prisraset på lördagsmorgonen? Ingen som vet, jag har sett många förklaringar men effekten blev i alla fall att priset började gå ner lite mer och traders med belåning blev tvångslikviderade under de timmarna på veckan då likviditeten i orderböckerna är som lägst.


Prisdriften neråt dagarna innan tror jag berodde på

  • ett uppvaknande om att PlanBs modeller inte funkar längre, nackdelen med att ha 1,6 miljoner följare på Twitter där en del går från troende till osäkra

  • vinsthemtagning inför årsskiftet, lite tidigare än planerat då det inte fanns några tecken på december-rally

  • spill-over från finansmarknaderna, mycket oro och volatilitet (mätt med traditionella mått :-))

Avslutningsvis några ord om finansmarknaderna och det ekonomiska läget där det är två frågor står i fokus:

  • Hur länge kommer inflationen vi ser i stora delar av världen att vara?

  • Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut de närmsta åren?

Innan ni läser vidare så skulle jag vilja att ni tittar in på denna hemsidan där man illustrerar storleksordningarna på de olika delarna av finansmarknaderna. Finansvärlden ser inte ut som man tror, aktier står inte i centrum, helt andra saker är störst.

Alla delar av finansmarknader är viktiga och hänger ihop men när det börjar skaka i räntor och derivat så ökar risken för att något allvarligt ska hända.


Förra veckan hände något som inte hänt på över 10 år långt inne i derivatmarknaden, skillnaderna mellan terminspriserna på 3 månaders $Libor-ränta inte bara planade ut, den blev negativ mellan 2024 och 2025.

Libor är räntan på ett kort lån (1 dag till någon månad) mellan banker utan säkerhet och terminshandeln med Libor är det överlägset största och viktigaste finansinstrumentet och i stort sett allt på finansmarknaderna har kopplingar till Libor.


I ett normalt ekonomiskt läge stiger alla räntekurvor över tid och att skillnaden i Libor-terminer är negativ visar att sannolikheten för sämre tider är stor.


Detta är superkomplext, det finns så mycket att förstå kring Libor, skuggbanker, derivat, återanvändning av säkerheter och hundratals andra företeelse som ingen full förståelse för utan det lever sitt eget liv där vissa enskilda signaler visat sig viktiga.


10-årig amerikansk ränta är den enklaste att följa och förstå: den speglar förväntningarna på amerikansk ekonomisk utveckling + inflation tillsammans med en riskpremie. Visst, FED köper en hel del men priset sätts av marknaden och "alla" runt om hela jorden äger obligationen.

Sommarens och höstens uppgång, förklarat med att inflationen kommer att vara hög och långvarig, syns knappt i 50 års bilden och de senaste veckan så har räntan sjunkit igen så den stora räntemarknaden tror inte på inflation och/eller ekonomisk tillväxt de närmsta åren.


Som jag skrivit många gånger, räntorna kommer förr eller senare att vända uppåt och det kommer att vara den viktigaste ekonomiska händelsen på fler hundra år. Bitcoin uppfanns för att finnas den dagen det händer.


Aktiemarknaden är hyperkänslig för räntor och ännu mer just nu. Förväntningarna på företagens vinster är på rekordnivåer, nedan P/E talet för förväntad vinst de senaste 10 åren. Ska inte aktiepriserna gå ner så måste antingen ekonomin gå på högfart 2022 eller räntorna sjunka ytterligare, eller båda.

Bilden nedan visar den totala belåningen av finansiella investeringar i USA, totalt $600 miljarder, upp 100% på ett år. En liten nergång och vi kan få se samma utveckling på finansmarknaderna som vi upplevde i Bitcoinvärlden på lördagsmorgonen.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page