top of page
 • Joacim Petersson

Omtag på att följa Bitcoins utveckling

Som jag skrev om för någon månad sedan så är den enda kvarvarande risken för Bitcoin som investering att antalet använder vänder ner.


Efter det inlägget så gjorde jag en genomgång av det jag kallade ekosystemet: noder, mining, utveckling och användarna vilket är detsamma som den bredaste definitionen av användarna i riskanalysen och jag såg ett ekosystem som växer så det knakar.


Nu tar jag nästa steg och ska börja följa utvecklingen lite mer systematiskt. Det övergripande syftet är att bättre kunna bedöma risken i vår investering i Bitcoin men är helt säker på att jag kommer att fortsätta att lära mej mer om Bitcoin och hitta möjligheter för att få OK riskjusterad avkastning på våra Bitcoin.

Precis detta som är syftet med att systematisk följa utveckling, sortera ut signalen i bruset


Målsättningen för tillfället är att sammanställa utvecklingen för en utav de fyra delarna i ekosystemet varje vecka, ibland kort, ibland längre. Uppföljningen kommer att ha ungefär denna struktur:

 • Mätningar

 • Nyheter

 • Fördjupning/fokus inom området när jag hittat något intressant

 • Övrigt – kanske lite om prisutvecklingen, någon från crypto-världen, MicroStrategy

Mätningarna kommer att vara en mix av sådant som finns på Internet som hash rate och de mätetalen jag följer upp. Här kommer det säkert att ändras en del över tid tills jag hittat de som jag känner visar bäst på hur området utvecklas. Och någon gång i framtiden så kommer det en dashboard på Bitcoinakademin där de ska finnas. Troligtvis så hänger utvecklingen av den ihop med priset 😊.


I samband med att jag började skissa på genomgången av delarna i ekosystem så började jag på ett systematiskt sätt följa Bitcoin-nyheterna.


Metoden för att samla nyheterna är primitiv: regelbundet så går jag igenom sex Twitterkonton (Documenting Bitcoin, Bitcoin Archive, BTC Times, CoinDesk, Bitcoin Magazine och Bitcoin) tillsammans med det jag bokmärkt, dykt upp i mailboxen, hört i poddar med mera. När jag ser något som är en nyhet så noterar jag det i en tabell tillsammans med länken.


Jag är restriktiv kring vad jag betraktar som en nyhet, till exempel:

 • Ska direkt påverka Bitcoin så Ethereums merge är inte med

 • Det ska ha hänt nu eller snart: appen eller tjänsten ska vara lanserad, inte att utvecklingen startas eller uppföljning av något som hänt tidigare

 • Jag gör vissa undantag till ovan när jag bedömer det som extra viktigt, t.ex. att Google ska ta emot Bitcoin-betalningar vilket inte hänt än

 • Det ska vara en nyhet typ ytterligare bank som erbjuder Bitcoin-tjänster men en ny miner som använder ”flare gas” tar jag inte med då det syns i hash raten

 • Nyheten ska med stor sannolikhet vara sann: tar bort de flesta ryktena, "jobbar på", ”undersökningar”

 • Ingen FUD och hittills inga negativa nyheter i listan

Mycket svårare än jag trodde att sortera ut nyheterna så urvalet är ytterst subjektivt. Lägg till det att det är nästan lika svårt att klassa nyheterna inom delarna i ekosystemet men över tid så tror jag att det kommer att fungera OK.


En stor brist i metoden är att jag inte får med alla nya tjänster och funktioner som inte dyker upp som enskild nyhet. Ett exempel är att summeringen som Lightning Labs gör i sitt nyhetsbrev av allt de hittat i LN-världen så fångar jag bara bråkdelen av dessa. En annan brist är att jag inte får med viktiga uppgradering på befintliga tjänster. Jag får fundera på hur jag ska utveckla metoden.


På lite drygt två månader så har jag hittat 92 nyheter av alla storlekar. Bland de minsta att en Subway-”restaurang” i Berlin accepterar Bitcoin som betalning till den kanske största att Google börjar med Bitcoin.

Min gissning är att fördelningen över tid kommer att se ut som ovan, nästan inget kring noder, liter mer kring mining och användarna och mest kring utveckling.


Vissa nyheter gäller hela ekosystemet medan andra berör enskilda länder som att Binance har fått licens att verka i Kazakstan. Totalt sett 33 länder finns bland nyheterna hyfsat jämnt fördelade på alla världsdelarna men mest från USA såklart.


En sidoeffekt av arbetet är att jag insett att drygt 95% av allt på Bitcoin-Twitter har ett väldigt begränsat nyhetsvärde. Extremt mycket åsikter, ryggdunkningar och ”diskussioner”, upprepningar och re-tweets, påpekande kring världens alla brister men jag ser inget alternativ till att fånga upp vad som händer.


Jeff Booth skrev i somras en längre bloggpost kring att skilja signaler från brus som jag läst ett par gånger. Syftet var lite samma som mitt, att inse att Bitcoin är här för att stanna men han gjorde det från 10.000 meter. Det var vissa stycken som stack ut som

 • öppna protokoll är svårast att förstå

 • öppna protokoll är omöjliga att prognostisera utvecklingen av då de byggs i lager och ingen kan veta vad som händer i nästa lager

 • nätverkseffekt är när varje ny användare skapar en större effekt på nätverket än sig själv. Att gå från 2 användare av telefon till 3 gör att nätverket går från att ha 1 koppling till 3 och att utvecklingen blir då exponentiell

Just denna sista gör ju det ännu viktigare att ekosystemet växer, desto fler vi blir desto mer värdefullt kommer nätverket att vara.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page