top of page
  • Joacim Petersson

On track!

Bitcoins pris utvecklas enligt PlanBs andra modell, Stock to flow cross asset model som bygger på att Bitcoin utvecklas i faser och att vi nu är i fas 5. Upp till och med fas 4 har modellen ett R2 värde på 99,7%, det vill säga fungerar perfekt och vi är "on track" på vägen till fas 5s prismål på drygt $250.000 per Bitcoin.


Digitalik.net har skapat en uppföljning där modellpriset går från fas 4 till fas 5 på 463 dagar och då är dagens pris lite under modellens $67.000. Stämmer modellen hyfsat för fas 5 också så når vi $250.000 i slutet av augusti.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page