top of page
  • Joacim Petersson

Prispepp!

Uppdaterat: 18 juni 2021

Uppdaterad 2021-06-18, fler decimaler i den exponentiella formeln.


Att hodla Bitcoin är inte lätt!


Nu har det ju faktiskt gått 5 månader sedan priset passerade $40,000 för första gången och i alla fall jag tycker det känns segt. Då hjälper det att zooma ut i prisgrafen och göra lite teknisk analys.


Angående tekniska analys, jag är djupt skeptisk till brutna trendlinjer mellan två toppar, head and shoulder- formationer och motståndsnivåer som alla är ytterst subjektiva men jag är väldigt förtjust i matematiska trender, regressioner och standardavvikelser, det vill säga teknisk analys som bygger på matematik. I denna senare kategorin finns såklart S2F-modellen som testas riktigt hårt för tillfället.


Allt i Bitcoin-världen är exponentiellt, t.ex. tillväxten i antalet användare och hade man kunnat mäta utveckling av "systemet Bitcoin" så hade det med alla säkerhet också vuxit exponentiellt. Och priset såklart!


Tabellen nedan visar datum för priset om trenden sedan 2011 fortsätter.

Kolla y-axeln först, exponentiellt innebär att skalan är gånger 10 mellan stödlinjerna.

Den matematiska trendlinjen, y=11,206 e 0,0023x, visar att priset är ca -22% mot trendlinjen just nu och r-talet, ett mått på hur "bra" trendlinjen speglar utvecklingen, är 78%, riktigt bra med tanke på volatiliteten i priset.


Beräknar man skillnaden mellan verkligt pris och priset enligt trendlinjen så får man bilden nedan.

Bilden är lite rörig, jag plockade bort topparna, max diff är +1326% i december 2013 när priset gick upp 500% på en månad till $1.000 för för första gången . De röda linjerna är ungefär tidpunkterna för halveringarna av blockbelöningen.


Sett över hela tidsperioden så har priset varit lägre än trendpriset 59% av tiden och just nu är storleken på diffen nästan precis på medianvärdet (=samma antal värden som är högre än lägre). Avvikelsen har varit lägre än dagens diff 44% av tiden (=totalt 4 år utav 10) så det vi ser just nu är inget ovanligt, tvärtom alldeles normalt.


Det finns inga tecken på att den exponentiella trenden i Bitcoin är bruten så det är bara att ladda upp med tålamod och Hodla vidare.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page