top of page
  • Joacim Petersson

Prognosmodell för S&P500

Senast igår så skrev jag om Jurrien Timmers prognosmodell för S&P500 och har fortsatt att fundera kring den.

Från 2022-10-11


Modellen bygger på att S&P500 följer prognostiserad vinst och en justerad 2-årig nominella ränta & 10-årig real ränta, dvs nominell minus inflationsförväntningar vilket är logiskt: ett bolag är värt framtida fria kassaflöden diskonterat till ett nuvärde. Det fria kassaflödet estimeras då till vinsten och diskonteringsräntan till den justerade 2-åriga räntan samt att marknaden tittar ett år fram i tiden.


Jag har gjort ett förenklat försöka att återskapa Jurriens modell genom att helt enkelt gå in på bilden och hämta P/E-tal och sedan kollat upp vad den 2-åriga räntan var vid tidpunkten.

Sedan är det ju bara att räkna, eller ännu enklare, plotta punkterna och be Excel ange ekvationen och R-talet är ju riktig bra. I takt med att Jurrien Twittrar modellen så kommer jag att få fler exakta värden vilket förhoppningsvis förbättrar min uppskattning.

Den 2-årig ränta är idag 4,44% vilket ger att modellvärdet för P/E-talet är 13,0.


S&P500 står i 3737 och senaste vinstprognosen skrev jag om igår och just nu är den $204 för q4 2022 - q3 2023 vilket ger ett P/E på 18,3.


Då är det bara att välja bland möjliga förklaringar:

  1. Jurriens modell har slutat att fungera och/eller min beräkning är för enkel

  2. Marknaden har redan intecknat kraftigt lägre räntor, ner till ca 1,4%

  3. Vinstprognosen ska skruvas upp rejält, till ca $290, alltså upp med 40%

  4. S&P500 är övervärderad med 30%

Jag tror på en kombo av 2 & 4 och att vi just nu ser en avvikelse i modellen som 2015-16 och att det kommer att "rätta till sig" det kommande året.


Angående vinsterna så tror jag på fortsatta sänkta prognoser vilket innebär lägre S&p500 oavsett vad räntan gör.


Ska räntan falla med stora delar av årets uppgång så måste det bli lågkonjunktur vilket leder till både lägre inflation (minskad efterfråga) och lägre ekonomisk tillväxt såklart.


2-årig amerikansk ränta från år 2000. Räntan började 2022 på 0,08% och är idag 4,44%. Fortsätter räntan upp i samma takt så kommer den att vara 5,6% vid årets slut, en nivå vi inte sett på 21 år.


Att tradea nergång för aktier har jag lovat mig själv ett antal gånger att aldrig göra mer så då återstår räntor och här finns inga tecken på vändning. Å andra sidan så kommer det troligtvis att gå fort när det vänder så det kan ju faktiskt vara läge att börja skala in på någon typ av position. Vi får se, nu har jag ju något att förhålla mig till i mina tankar.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page