top of page
 • Joacim Petersson

Silicon Valley Bank – reklam för Bitcoin

Just nu sitter det människor runt om i hela världen och funderar på motpartsrisk och Bitcoin.


Såklart de som är direkt berörda men merparten helt vanliga människor som sett vad som hänt Silicon Valley Bank (SVB) och någon gång hört att man själv äger sina Bitcoin. De flesta kommer inte att köpa Bitcoin denna helgen men på några års sikt så kommer det som hände igår att spela stor roll.


Ändra fram till i onsdags, två dagar innan banken stängdes så såg allt bra ut. En välskött bank med bra resultat och stabil balansräkning, 18:e största banken i USA motsvarande 2/3 av Handelsbanken, hade hög kreditrating av Moodys, ett A = Upper-medium grade, subject to low credit risk, klarat alla stresstester och uppfyllde alla lagkrav. VD var även direktör i Federal Reserve Bank of San Francisco vilket såklart var som en kvalitetsstämpel.


Idag kan inga kunder logga in och betala sina räkningar eller använda sina kreditkort. Om det inte dyker upp en lösning i helgen som att JPMorgan tar över så kommer det redan nästa vecka att bli konkurser när bolag inte kan betala ut löner eller andra kostnader. Blir det inget övertagande så kommer kunderna och andra fordringsägare att få vänta i flera år för att få tillbaka kanske 75% av pengarna. Privatpersoner kommer i vilket fall som helst redan på måndag att få tillgång till max $250k genom insättningsgarantin.

Det är idag omöjligt att veta om SVB var en engångshändelse eller börja på ett större haveri samt vilka spridningseffekter det kommer att ge. Längre ner i inlägget gör jag en genomgång om hur jag uppfattar vad som hänt och att det är förändringen i räntor och två misstag av ledningen som är roten till haveriet.


Hela historien visar på två problem (av många) med dagens ekonomiska system: risken är mycket större än vi tror och det går väldigt fort när det går fel. Angående hastigheten vid haverier så kan man tillägga att den ökar hela tiden, från månader för några år sedan till dagar just nu och om något år timmar och då finns det inga möjligheter att riskhantera ”när det händer” utan man måste tänkt till innan.


Kan detta hända i Sverige? Japp, hände 1992 och 2007 och det kommer att hända här igen. Upprinnelsen och händelseförloppet kan se ut på exakt på samma sätt som SVB men troligtvis inte och det går inte att gissa om det är våra rekordstora skulder, misstag hos banken eller spridning utifrån som är orsaken eller när det kommer att hända.


Bitcoin är lösningen på vårt trasiga ekonomiska system på så många sätt inklusive bankhaverier; för privatpersoner med lite eller mycket pengar, för små och stora företag, för staten. Just nu fattar några enstaka beslutet att börja använda Bitcoin för att spara och betala men över tid många fler.


Säkrare, snabbare och billigare kommer att vinna.


För att förstå vad som hände i SVB så behöver man lite bakgrundskunskap:

 • Bankernas egna kapital är ca 5% av tillgångarna. Så lånar du 100 kr så har banken lånat 95 kr och använder 5 kr av sina egna pengar

 • Alla banker äger obligationer

 • Värdet på en obligation går ner när räntan går upp. Repetition: vad betalar du för en obligation med 10 års återstående löptid på 1 miljon som ger 2% i ränta när du kan köpa en ny som ger 4%? 838k, -16%, då får du 4% avkastning på den ”gamla” obligationen över återstående löptiden

 • Alla tillgångar riskbedöms utifrån lagar och egna regler så att de ryms inom ”riskbudgeten”

 • Statsobligationer har risken 0 så banker äger mycket statsobligationer för det ”kostar” inget i riskbudgeten

 • Värdeförändringar i statsobligationer behöver inte bokföras till skillnad från andra tillgångar som bokförs till marknadsvärde

 • Obligationerna används som säkerhet när banken lånar på Eurodollar-marknaden

Såhär uppfattar jag det som hänt i SVB:

 • Man köpte inga ”försäkringar”/hedgar som ränte-swappar, optioner eller terminer för att räntan skulle gå upp vilket gör att om man justerat värdet för sina obligationer så är det egna kapitalet helt borta. Anledningen till att de inte köpte hedgar var kostnaden för dem skulle dra ner resultat

 • Eftersom man inte hade köpt hedgar var aktörerna på Eurodollar-marknaden inte villiga att låna ut pengar även om SVB hade bra säkerheter då det bland annat fanns en risk i att bli indragna i långa processer om vem som hade rätt till säkerheten

 • Ledningen behöll 0% som inlåningsränta, återigen för att inte dra ner resultatet

 • Ett antal kunder började flytta sina pengar från banken till andra finansiella instrument för att få ränta på sina pengar

 • Rykten började gå att likviditeten var slut för SVB som inte kunde låna och inte kunde realisera förlusten på obligationerna och en ”bank run” startade och accelererade under förra veckan

Två misstag av ledningen, inga hedgar och för låg inlåningsränta och nu finns inte banken längre.


Nu får vi ju hoppas att alla andra världens banker inte gjort samma misstag och att de som sålt hedgarna kan leva upp till sina åtagande.


Till sist – det är svårt att köpa rätt aktier, kolla med Alecta som sålde ett 70-årigt innehav av Handelsbanken för att köpt SVB för 6 miljarder kronor för några månader sedan. Visst, SVBs årsredovisning är på 193 sidor men ändå. Konsekvenser för ledningen på Alecta? Troligtvis inga alls.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page