top of page
  • Joacim Petersson

Tankar kring MicroStrategy & lite annat

Efter en topp i aktiekursen i MicroStrategy den 9 februari så är min gissning att vi kommer att se en lugnare fas, kanske rent av nergång i pris de närmsta månaderna.

Ett års kursutveckling MicroStrategy.


Från augusti när MicroStrategy köpte sina första Bitcoin fram till 9 februari så har aktien värderats upp med 3 gånger värdeökningen på Bitcoin, det vill säga att P/B talet (P=aktiepris och B= book value = eget kapital) är på samma nivå som tidigare.


Eget kapital är summan av aktiekapitalet och alla vinster som inte delats ut, dvs aktieägarnas pengar i ett bolag. P/B, där det egna kapitalet i MicroStrategys fall justeras för vinsten i Bitcoin, har legat i snitt på 3 i flera år. Lite siffror:

  • Antal aktier: 9,6 miljoner

  • Eget kapital enligt senaste bokslutsrapporten: $553 miljoner (Bitcoin-vinsten inte med här).

  • Ovan ger eget kapital per aktie: $42

  • Aktiekurs den 3 augusti (innan Bitcoin): $124, P/B i augusti: 3,0 (124/42)

  • Idag är Bitcoin-vinsten per aktie $291, totalt eget kapital blir då $333 och med fredagens aktiekurs på $964 blir P/B 2,9

Så när de köpte Bitcoin och Bitcoin-vinsten per aktie var upp $1 så justerades beräkningen av det eget kapitalet upp från $42 till $43 och det fick aktiekursen att gå upp med $3 då aktiemarknaden fortsatte att värdera bolaget till P/B 3.


Såklart så är/var detta inte möjligt i längden och min gissning är att det tog slut den 10 februari. Kanske var det så att någon läckt att de skulle köpa mer Bitcoin och det blev en allmän insikt i att MicroStrategy utvecklats till en Bitcoin-fond med lite verksamhet inom Business Intelligence och fonder värderas såklart till P/B 1, dvs varje aktie/andel är värd det som fonden äger.


Stämmer ovan så kommer MicroStrategy aktiekurs efter en justering att utvecklas som Bitcoin, lite bättre kanske om deras verksamhet går bra.


Räknar vi ut ett teoretiskt aktiepris där Bitcoin-vinsten värderas till 1 och verksamheten till P/B 3 så skulle aktien idag stå i $431, eller Bitcoin i $115.000. Nu tror jag inte omvärderingen kommer att gå snabbt men att räkna upp vinsten med 3 bara för att Bitcoinen finns i ett noterat bolag känns ju för bra för att vara sant men inte mej emot 😊.


Bilden nedan visar MicroStrategys aktiekurs uttryckt i Bitcoin. Eget kapital inklusive Bitcoin-vinsten är idag 0,0052 BTC.

Det som pratar emot hela mitt resonemang är bilden nedan, varje punkt en dags aktie- och Bitcoin-pris, den röda punkten fredagens kurser. Startdag 3 augusti.

R-talet i regressionen är högt, 92% och fortsätter denna regression att fungera så kommer aktiekursen att förändras med 10% för varje 1% som Bitcoin-kursen rör sig, mer info nedan.


För att göra det hela mer komplicerat så är där en komponent till – hur går aktiemarknaden i stort? Nasdaq känns lite svalare än under hösten men om BTFD börjar gälla igen så kommer det att dra med MicroStrategy också. Och omvänt …


För min egen del så tar jag en kort paus i att byta Bitcoin-certifikat till MicroStrategy för att se vad som händer. På lång sikt så är planen fortsatt att byta de flesta certifikaten, aktien kommer att utvecklas minst som Bitcoin, inga årliga avgifter och belåningsbar hos Avanza.


Övriga cryptobolag


Här är rätt mycket att fundera kring värderingar.na av crypto-bolagen vi äger. Tittar man på aktiekurserna så ser det ju helt galet ut och även dot-plottarna och aktiekursen uttryckt i Bitcoin så ser ju de senaste dagarna toppiga ut.

Nedan hittar ni dot-plots med regressionsanalys på bolagen. Tittar man på regressionsformelns x & y-komponenter (formeln LUTNING och SKÄRNINGSPUNKT på tidsserierna i Excel) och så kan man ju räkna fram skillnaden i utvecklingen av aktiepriset mot Bitcoin.

Galaxy är enklast, de har 16.400 Bitcoin i balansräkningen och aktien handlas till 0,00025 BTC.

Mining-bolagen är svårare, de säljer inte sina Bitcoin utan använder dem som säkerhet för lån och får då fler Bitcoin i sin balansräkning som får ett högre värde. Samtidigt så expandera de verksamheten då de får fler utrustningar på plats.


Extra klurigt då de fortfarande inte rapporterat Q4 samtidigt som Bitcoin-priset rusar så det blir mycket gissningar. Dock så tweetade Hut 8 ut att de ökat sitt lager av Bitcoin med 150 till 3.000 i början av februari, i linje med min gissning i tidigare analys.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page