top of page
  • Joacim Petersson

Transaktionskostnaden rekordhög

Snittkostnaden för att göra en transaktion på Bitcoins blockkedja är på högsta nivån på tre år, i snitt $10 per transaktion. Bilderna nedan från Blockchain.com och visar 7 dagars medelvärden för senaste året.

Genom att använda Seqwit-adresser så blir avgiften något lägre, ca $6 då dessa transaktionerna är mindre i storlek och därmed attraktivare för miners att använda i blocken (högre $/bite).


Mempoolen, "väntrummet" för transaktioner, har växt snabbt de senaste veckorna, det vill säga det görs mer transaktioner än som systemet klarar av att processa.

I och för sig inget oväntat, jag skrev om det här, men praktiskt ett stort problem på kort sikt samtidigt så kommer detta att öka takten i utrullningen av Lightning network och sidokedjor som Liquid och RSK.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page