top of page
 • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – Användare

För ett år sedan gissade jag kring hur Bitcoin-året 2022 skulle vara och under Fördjupning så redovisar jag resultatet ☹.


Under Övrigt så blir det något helt annat – utvecklingen av jordens temperatur som på kort och lång sikt har stor påverkan på vår ekonomi.


Mätningar

Där var ett dropp på 100k i slutet av november, samtidigt som Binance höll på med sin proof of reserve, efter det inte hänt så mycket. Man kan ju fundera på vid vilket pris dessa Bitcoin kommer att byta ägare nästa gång efter man hodlat genom ett ATH och sedan -80% utan att sälja.


+8% senaste året tycker jag är OK med tanke på utvecklingen av priset.


-600 ägare på 1,5 månader är inte mycket med tanke på allt ståhej som varit under denna tid.


Antalet transaktioner per block är relativt stabilt kring 1.850 och en bit ifrån max på ca 2.500 (varierar beroende på typ av transaktion). I nästa bull market kommer blocken troligtvis att vara fulla och transaktionskostnaden stå i fokus.


Fler grafer sist i inlägget.


Nyheter


Klent med konkreta nyheter kring användarna senaste två månaderna.

I sista punkten så finns undersökningen nedan och även om siffrorna känns på tok för höga så är det stora tal och väldigt intressant att se i vilka länder Bitcoin och crypto är stort.

Det som förbryllar mej är jag inte ser fler nyheter med praktiska exempel på hur Bitcoin används.


Fördjupning/fokus


För ett år sedan gjorde jag ett försök att gissa hur Bitcoin-året 2022 skulle utveckla sig och resultatet är nedslående: 8 utav 30 rätt, riktigt uselt, alla gissningar andades fortsatt Bitcoin bull market men så blev det ju inte. Du hittar gissningarna här.


Det finns mycket att lära av uppgången 2021 och raset 2022, för min del så kokar det ner till tre punkter:

 • Girighet är en mycket stark drivkraft hos människor

 • Inga modeller fungerar över tid: inte S2F, inte on-chain-analys, inte TA

 • Att följa Bitcoin-utvecklingen och priset noggrant är som att titta på när vattnet ska koka upp i kastrullen – det känns som det går långsamt

Med tanke på resultatet av mina gissningar för 2022 så avstår jag från att gissa 2023 😊.


Övrigt


Nedan en uppföljning kring jordens temperaturutveckling 2022, en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna både på kort och lång sikt. Kanske den enda frågan där alla världens styrande är helt överens, människans utsläpp av koldioxid snabbar på ökningen av den globala medeltemperaturen, däremot hur detta ska stoppas är man djupt oense om.


På kort sikt så har vi Europa haft riktig tur med en extrem värme under senaste månaden som gjort att elpriset och energiförsörjningen inte varit något problem. På lång sikt så planeras stora investeringar globalt för att åtgärda koldioxidutsläppen som ska finansieras med lånade pengar, något som kommer att påverka oss alla.


I tisdags så kunde vi läsa nyheten nedan från EUs klimattjänst Copernicus årsrapport och datan jag följer visar på samma resultat.

Som jag skrev om för ett år år sedan så har jag hittat en bra sida med klimatdata som jag använder tillsammans med SMHI-data.


Jag börjar lokalt med årsmedeltemperaturen som stabilt ökar men med en ganska stor spridning mellan åren som blir ännu större om man tittar på enskilda månader.

Tittar man på trenden de senaste 10 åren så ser man ett konstigt mönster:

 • januari, februari, juni, augusti och november stiger temperaturen mer än trenden

 • oktober och november stiger med trenden

 • mars, april, maj, juli och december så är trenden negativ

Så utöver ändringen i temperatur så sker det någon annan förändring med vädret.


Tittar vi globalt på månadsvärden så får vi en annorlunda bild än den lokala.

Källa: Länk 1 (Klicka på rubriken Global temperatures som innehåller en bra beskrivning olika typer av mätningar av globala temperaturer), Länk2 (Dr Roy Spencers blogg, som gjort modellen som tar NASAs data och räknar fram regionala och globala temperaturer), Länk 3 (rådatan till ovan)


OBS, en annan referensperiod än Copernicus men det spelar ingen roll när man tittar på trender, det bara ändrar skalan på y-xeln..


Som årsmedelvärden så ser det ut enligt nedan.

2022 var enligt denna mätningen den 6:e varmaste, antar att det är 1998 som är skillnaden, vet inte vad som hände då eller om Copernicus har jämnat ut det värdet..


Jag har inte datan specifikt för Europa men för norra hemisfären där vi kan se en avvikelse mot jordens medeltemperatur de senaste åren.

Vi tar en snabb titta på polerna också, det rapporteras ju friskt om det i media. först nordpolen.

Och så sydpolen.

Och så sista bilden, mängden koldioxid i luften, en stabil ökningen med 1,5 ppm per år (0,00015%) sedan mätningarna startade 1958.

Kommentar: Utöver att följa temperaturutvecklingen så försöker jag förstå och följa klimatforskningen men det går riktigt dåligt.


Det finns ingen fungerande debatt kring klimatforskningen utan alla har tvingats ut till extremerna av "för" eller "emot" där båda sidorna uppför sig lika illa. För mej är vetenskap en mix av verifierbar data tillsammans med debatt och diskussion av teorins styrkor och svagheter och detta är helt dött inom klimatforskningen. "För"-lägret är extremt tydliga med att det inte finns något att debattera, "alla" frågor kring klimatet är klarlagda medan "mot"-lägret i många lägen har mer gemensamt med QAnon än vetenskapsvärlden.


Själv är jag bara förvirrad:

 • Jag hittar inget bra material kring hur klimatmodellerna fungerar: indata, avgränsningar, beräkningar med känslighetsanalys och uppföljningar. Och hur många modeller finns det eller använder alla samma?

 • Alla (?) prognoser från 1990-talet och framåt har överskattat klimatförändringen

 • Varför stiger inte koldioxidhalten mer nu än för t.ex. 40 år sedan, utsläppen är ju så mycket större nu?

 • Koldioxidhalten stiger lika mycket varje år men 36-månaders medelvärde av den globala temperaturen slutade stiga för 7 år sedan, hur hänger detta ihop?

 • Varför är temperaturförändringen olika över jorden? Det blir ju varmare här så då måste det ju bli svalare någon annanstans.

 • Ingen veta hur mycket av de 415 ppm koldioxid (0,0415%) som finns i luften som människan bidragit med, spannet på beräkningar är 0,001% till 0,01%, i båda fallen bara en lite del av den koldioxid som jorden naturligt avger och tar upp (fotosyntesen)

Hoppas att jag hittar svaren på punkterna ovan samtidigt som jag löpande fortsätter följa utvecklingen.


Bilagor


CME, världens största börs för terminer
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page