top of page
  • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem - Avkastning

Uppdaterat: 1 feb.

För att vi ska komma till hyperbitcoinization så måste det till en fungerande räntemarknad för att spara och låna.


Under rubriken Avkastning så kommer jag följa utvecklingen av räntor men även möjligheten att tjäna sats på nya sätt, nya affärsmodeller m.m, helt enkelt vårt nya ekonomiska system som håller på att byggas upp framför oss just nu.


OBS! Kommer att innehålla små inslag av shitcoining när jag tycker det är principiellt intressant.


Nik Bahti och Joe Consorti på The Bitcoin Layer är de som hittills skrivet bäst om Avkastning så prenumerera på deras nyhetsbrev även om det bara är ca 10% som är för icke-betalande prenumeranter. Här är länkar till två av dem, länk 1 och länk 2.


Mätningar


Ränta uthyrning av Lightning kanaler på Ambros Magma.


Ränta på ett 6 månaders $10.000 lån med Bitcoin som säkerhet på Lend.HodlHodl.com


Intäkter och avkastning på min Lightning nod.

Bra förbättringspotential!


Intäkter försäljning browser-data via Swash (⚠️)


Kommentar: Ett embryo till uppföljningar som jag påbörjade får några veckor sedan. Genomgång av de olika mätningarna kommer under de närmsta månaderna, vi har gott om tid tills detta blir viktigt, nu ska priset bara bottna och stabilisera sig innan vi går in nästa bull-market.


Några fler grafer som bilaga.


Nyheter


Inga nyheter hittade.


Fördjupning/fokus


I den första länken ovan från Nik och Joe finns bilden nedan som kommer att ligga som en ande över denna del av Bitcoin ekosystem.

Vill man inte ta risk så har man sina Bitcoin i cold storage, vill man ta minimalt med risk så sätter man upp en Lightning nod och jobbar aktivt med den för att kanske få 2% avkastning osv. Risken i att sätta upp en lightning-kanal är nästan 0, man kan närsomhelst stänga den och inom max några dagar få tillbaka sina Bitcoin. Teoretisk sett så finns det även en risk att det finns fel i koden men jag har inte läst någon som tyder på det.


Storleken på räntan kommer precis som på dagens finansmarknader hänga ihop med hur länge man är villig att binda sina Bitcoin.

Jag har ju haft min Lightning-nod i drygt ett år men har först nu börjat bruka allvar med att försöka managera den så att jag får intäkter från att routa LN-betalningar. Det som hittills varit hindret för mej är att jag inte fattat hur jag ska hitta andra noder som vill samarbeta med mej, jag skapar en kanal till dem och de skapar en kanal tillbaka men under de senaste månaderna så har det utvecklats en mängd tjänster kring detta; på likviditetsmarknader som Ambros Magma, i node management-verktygen som Thunderhub och i helt nya tjänster som Ring-of-Fire.


Ring-of-Fire (RoF) kallas det när 3 eller fler sätter upp kanaler till varandra: A -> B -> C -> A. För några månader sprang jag på en av de första som är en Telegram-grupp och förra veckan så tog jag mej tid att titta närmre på lightningnetwork.plus där jag genomförde mina första RoF.


Planen är att fortsätta sätta upp kanaler i två steg, först bara skjuta hej vilt samtidigt som jag ska utarbeta någon typ av regelverk som jag ska använda framöver:

  • vilken noder jag ska koppla upp mej mot (deras storlek och antal kanaler)

  • storleken på mina kanalerna

  • hur länge jag ska binda upp mej

  • hur jag ska optimera mina avgifter

Utöver att sätta upp kanalerna så måste jag ha koll på kapaciteten och balansera dem då de minskar när den används.


Skulle gissa att det tar ett år innan allt är på plats och jag har en väl fungerande process för min nod med förhoppningar om 2% avkastning på Bitcoinen.


Övrigt


Marknadsräntorna ner men Riksbanken höjer sin ”styrränta”.

SCB rapportera utvecklingen av boräntor en gång i månaden och för oktober var snitträntan för ett rörligt bolån 3,14%. Boräntan är ca 1,6% + 3 månaders statsskuldväxel (=obligation med kort löptid) och denna räntan följer Riksbankens styrränta (eller tvärtom eller mer troligt i symbios). Styrräntan går upp med 0,75% på onsdag.

Ingves gav sin 64:e och sista felaktiga kvartalsprognos för ränteutveckling förra veckan, det är bara ett halvår sedan deras modeller visade på 0% styrränta tills minst 2024. Och varför skriks det inte om att Riksbanken kommer att gå med ca 65 miljarder i förlust 2022? Det är lika med deras egna kapital och staten kommer att behöva skjuta till dessa pengar vilket är ungefär samma som de senaste 15 årens utdelning de fått från Riksbanken.


Bra inslag i Rapport häromdagen då de refererade till dagsfärska siffror från Swedbank kring kortbetalningar som var kraftigt ner de senaste månader. En liten inblick i datan som marknaden med bankerna i spetsen har tillgång till. De ser t.ex. i realtid privatpersoners köp- och spartrender, likviditeten och volym (in/ut) som företag har, efterfrågan på lån och kvalité på de som vill låna osv. Siffrorna omsätts sedan till risk och räntor och sedan några månader så började deras modeller se ökad risk och lägre räntor.


SCB sammanställer månadsvis en Excel-fil som heter Finansmarknadsstatistik som är grunden för många analyser, t.ex. nya lån, bankräntor och penningmängd. Nedan utvecklingen av privatpersoners samlade mängd pengar som man kan använda direkt (lönekonto, sparkonton utan restriktioner etc), det som definieras i M1.

Normalt så ska M1 växa med drygt 2% på ett kvartal men har sjunkit med 3,3%, en avvikelse från trend med -5,5%. Inte historisk, det har hänt två gånger innan 2000 och 2011. Medelvärdet M1 per person idag är 211.000 kr.


Mängden svenska kronor mätt som M3 fortsätter att i princip stå stilla. Inget bra alls, nergången i year-over-year liknar väldigt mycket det som hände 2007.

Pengar skapas när banker ger ut lån och man kan ju fundera över om det är bankerna som inte vill låna ut eller företag och privatpersoner som inte vill låna. Lägg till det att över tid så bygger vårt nuvarande ekonomiska system på att pengamängden växer så kan man ju bli nervös.

Aktiemarknaden lever på förhoppningen att vinsterna ska gå upp 2023 samtidigt som räntorna går ner. (Repetition: värdet av ett bolag är framtida fria kassaflöden diskonterat till ett nuvärde. Räntan ner ger då ett högre nuvärde. I stället för det fria kassaflödet kan man förenkla beräkningen och använda vinsten).


Avslutningsvis, nedan en bra genomgång av MicroStrategys lån, samma slutsatser som jag drog för några månader sedan, risken för att de behöver sälja Bitcoin de närmsta två åren är 0. Dessutom så har de hittat dokument med de villkoren som jag trodde var okända, finns en bit ner i Twitter-strängen.


Bilagor

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page