top of page
  • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – Avkastning

Andra inlägget om avkastning, fortfarande primitivt men jag har stora förhoppningar kring avkastning, kanske inte i år men om något år så kommer detta område att växa tillsammans med lån med Bitcoin som säkerhet.


Mycket ”sats” i inlägget och man vänjer sig kvickt i att tänka i sats, en 100 miljondels Bitcoin. Idag motsvarar 1 sats 0,2 öre eller en 100-lapp = 50.000 sats.


Tidigare inlägg:

1. Bitcoins ekosystem - del 1 – Avkastning


Mätningar


Ränta uthyrning av Lightning-kanaler på Ambros Magma.


Ränta på ett 6 månaders $5.000 lån på Lend.HodlHodl.


Avkastning på min Lightning nod, hittills 0,024%.


Intäkter försäljning browser-data via Swash


Kommentar:

Fick sänka lånebeloppet på Lend.HodlHodl, för få erbjudande att låna $10.000.


Avkastningen på min LN-node måste upp till ca 2,1% för att jag ska tycka det är värt besväret, det vill säga öka med 87 gånger … Målet är satt som 2% vinst och 0,1% för att täcka kostnaderna för att öppna och stänga kanaler. Hittills har intäkterna varit hissnande 1.700 sats och kostnaderna ca dubbelt så mycket, för att öppna och stänga kanaler samt några tester med att ombalansera kanalerna.


Swash är en browser plug-in som samlar in och säljer min surfdata anonymt. Jag har med Swash för det är en bra representant på nya modeller för värde som frigörs med hjälp av uppfinningen Bitcoin. Intressant att följa om de fortsätter hitta köpare av datan.


Tyvärr så lanserade Swash sin egen shitcoin tillsammans med att man måste verifiera sin wallet med e-post och mobilnummer för att kunna sälja dem men jag gissar att vi om några år kommer att få se samma tillämpning men med Lightning om de är framgångsrika.


Nyheter


Inga nyheter hittade.


Fördjupning/fokus


Ja, detta var ju svårare än jag tänkte mej, att utbilda mig till en framgångsrik Lightning Node Operator.

En summering av mina erfarenheter efter snart två månader:

  1. Många nya termer och verktyg att lära sig (typ när någon ber mej ändra mitt Time lock delta)

  2. Mycket data att hålla reda på

  3. Svåranalyserat kring hur man ska operera: till vem ska man sätta upp en kanal och hur ska jag sätta avgifterna

  4. Hyfsat många opålitliga newbies som samarbetspartners

Grunden är enkel, jag skapar kanaler mot andra noder och sedan ska satsen flöda i en ”routing” genom min nod där jag får en intäkt från routingen.


Jag har satt upp 14 kanaler med andra noder samtidigt som jag fått 13 kanaler från andra noder till min, allt genom att delta i swaps på lightningnetwork.plus. Utöver swaps så har jag ett par kanaler som jag satt upp ensidigt samtidigt som det dykt upp två kanaler som andra satt upp mot min nod.


Storleken på kanalerna i swapparna jag väljer att delta i har växt, den första var på 500.000 sats men jag insåg kvickt att jag ville ha färre men större kanaler och har på slutet bara gått med i swaps med 10 miljoner sats. I min nod har jag idag 0,9 BTC och en total kanalkapacitet på 1,6 BTC fördelat på 33 kanaler.


Angående avgifterna så har jag valt att behålla de standardvärden som sätts när jag skapar kanalen: 1 sats i startavgift och 0,001% av routat belopp = 1 sats per 1.000.000 sats routade.


Totalt har jag routat 1,5 BTC i 1.100 transaktioner under 1,5 månader, något varje dag i ett spann från 39.000 till 15,5 miljoner sats per dag. Bilden nedan visar hur satsen har flödat: varje färg/segment är en kanal, inkommande sats är ytterkanten på cirkeln och sedan ser man hur satsen routats ut.

Längst upp mellan kl 12 och 1 så har vi 4 miljoner sats-kanalen till noden Plebeian Cyberspace Citadel som har skickat in 9 miljoner sats i 66 transaktioner som sedan jag routat vidare till flera noder.


Mellan kl 6 och 7 så har vi 10 miljoner sats-kanalen till UmbrelReach (gröna) som skickat in 11 miljoner sats där 50% gått vidare till Mortadello.


Lägg till ovan att jag har två kanaler med 15 respektive 4 miljoner sats som det inte routats något alls via.


Just detta är analysproblemet: att förstå varför vissa kanaler fungerar bättre än andra. Målsättningen är att få betydligt större genomflöde samtidigt som jag måste höja avgiften. Och allt sker i ett mörker då jag inte har en aning om hur mycket aktivitet det är i den delen av Lightning som min nod finns i.


Nu har jag fått struktur på datan och är på gång att skapa en analys och metod för hur jag ska komma vidare.


Övrigt


Spännande tider, osäkerhet kring vad som händer just nu och utsikterna för 2023 är extremt spridda med många positiva tecken och många negativa. Resultatet är en osäker marknad där räntor, aktier, valutor och råvaror har stora rörelser, vissa veckor upp för att nästa vecka gå ner utan tydliga trender.


Inköpschefsindex och konsumentundersökningar runt om i världen kan ha bottnat, nedan Sveriges inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets mätning.

OMX30 är upp 9% på två veckor, vinstestimaten för 2023 för S&P500 är upp 12% mot 2022 (prognosen för 2023 är sista punkten i grafen nedan). Har aktiemarknaden nosat sig till att ekonomin vänt uppåt?

Är prognosen för S&P500 rätt så kan det vara så att vi har påbörjat en ny långsiktig bull market på en ny högre vinstnivå som en effekt av all ny teknik som håller på att revolutionera nästan alla områdena i samhället: robotar, AI, förnybar energi, nya material, ny medicinteknik osv.


Räntorna signalerar samma som tidigare, sjunkande och på sikt ännu lägre vilket man ser i spreaden mellan 2-årig och 10-årig ränta, nedan den svenska (läs mer under Övrigt i detta inlägget).

Det finns många tecken på att ekonomin håller på att ta tvärstopp.


Nedan påbörjade nybyggnationer i Sverige, småhus ner 40% och lägenheter 33% mellan kvartal 2 och 3, jag väntar med spänning på siffrorna för sista kvartalet 2022.

Och svensk industris orderingång -8% på 4 månader, sista värdet för november.


Samtidigt som orderingången började gå ner så slutade antalet kronor mätt som M3 att växa.

Men någonstans så vänder det! Förhoppningsvis är det nu.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page