top of page
 • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – Mining

Uppdaterat: 21 dec. 2022

Tidigare inlägg:

Mätningar


Hash rate

Källa: https://www.blockchain.com/explorer/charts/hash-rate


Priser på ASICS

Källa: https://data.hashrateindex.com/asic-index-data


Kommentar:

Hash rate nästan kvar på ATH trots att priset gått ner med 10% senaste månaden.


Priset på ASICs fortsätter ner, skulle gissa att korrelationen med Bitcoin-priset är högt. Kanske är det dags för en Antminer S9, finns ett 50-tal på Blocket för ca 3.000 kr/styck?


Nyheter


Jag har hittat 11 nyheter sedan förra uppdateringen för 1,5 månad sedan, en summering:

 • Japans största energibolag Tepco har startat tester med mining för att balanser nätet. Riktigt stor nyhet, som när första storbanken (Fidelity?) började med Bitcoin-tjänster

 • Shell kommer att närvara på Bitcoin 2023 i Miami och Austin Mitchell, Synota (de med el-betalning via LN) presenterade på en ExxonMobile-konferens. Han antydde dessutom i svar på tweetet att de redan var igång och samarbetade med ett oljebolag

 • Texas motsvarighet till Svenska kraftnät, ERCOT publicerade rapport som förklarade nyttan med mining och de positiva effekterna hittills

 • Sammanställning av mjukvara för styrning av mining (nytt för mej, inte tänkt på att detta också såklart är ett område)

 • Reseskildring från en 5-dagars resa mellan miners i Paraguay, som exempel på att det finns överskottsenergi överallt och mining sker i hela världen

 • GAMA - Green Africa Mining Alliance har startats upp

 • Afrikanska Gridless tar in $2 miljoner för att starta upp mining

 • Fler färdiga produkter med inbyggd mining: whiskey-tillverkning där man återvinner värme som används till mining, värmen från mining används för att torka säd och Heatbit som tillverka värmeelement för hushåll med inbyggd mining

Julklappstipps! En Heatbit, värme och Bitcoin


Fördjupning/fokus


Bitcoin mining kommer att vara nyckeln för att elektrifiera världen!


Idag har vi ett komplicerat och kapitalintensivt pussel av elproduktion, distribution och efterfråga för att uppnå lönsamhet som med Bitcoin mining kommer att övergå till något som kan byggas stegvis och vara lönsamt omedelbart.


Det finns hur mycket energiresurser som helst i världen t.ex. i Afrika men där alla komponenter saknas idag: ingen vill investera stora pengar i produktion för det saknas distribution och efterfrågan är låg just nu för alla är anpassade till ett liv med tillgång till väldigt lite elektricitet.


Bitcoin fixar detta!


Jack besöker Gridless miner i Kenya


Börja med en liten produktionsanläggning, sätt i gång med mining och få intäkter från start. Bygg sedan ut distributionsnätet och sälj den el det finns behov av och låt sedan produktion, distribution och förbrukning utvecklas medan miningen är regulatorn. I något läge så är systemet utbyggt och balanserat och tillgången på billig el slut för minern och de drar vidare till nästa projekt.


Samma princip gäller överallt i hela världen, i stället för att vänta på distribution eller behov så kan man börja bygga produktionskapaciteten och få intäkter från dag 1.


I det lite längre perspektivet, 5-10 år, så tror jag fortfarande att energi kommer att bli nästan gratis. Kombinationen av kärnkraft, solceller och andra förnybara energislag som vind, vatten- och termalkraft tillsammans med batterier kommer att ge oss detta.


Kostnaden för solcellsproduktion sjunker med i snitt 17% per år = halverat pris vart fjärde år och ingen ser slutet av den tekniska utveckling av effektiviteten på solcellerna som idag är drygt 20%.

Från Internationella energi organisationen, EIA


Men vägen till att min Tesla med solcellsfilm på taket och med Bitcoin-mining när batteriet är laddat tror jag kommer att se ut ungefär som Bitcoin-prisets. Den tekniska utvecklingen är jag inte så orolig för, de ekonomiska incitament är stora utan det är punkterna som vi tagit för givna under senaste 50 åren som råvaror och tillverkning som kommer att spöka när vi håller på att frikoppla oss från Ryssland och Kina.


Bitcoin mining fixar mycket:

 • Lönsamhetsregulatorn för utbyggnad av elnätet

 • Omvandla obrukbara energikällor till intäkter: vulkan- och termalenergi i obygden, minivattenkraftverk på tomten, gödselstacken eller värmeöverskott från tillverkning

 • Omvandla kostnader till intäkter som för flare gas och metan från soptippar

 • Mining vid behov av värme: hemma, i växthuset, i jordbruket

Det är mycket som är svårt att förstå här i världen som Bitcoin, pengar, ekonomi- och finansvärlden och jag inkluderar numera energisystem till listan.


Övrigt


Felix Zulauf är en av de största stjärnorna i finansvärlden samtidigt som han är den som håller lägst profil. Ett par gånger per år så ger han en intervju eller ställer upp på en podcast och då lyssnar alla. Förra veckan var han med i denna podden.


Felix investeringsfilosofi präglas av långsiktighet, för något år sedan nämnde han att hjälpte en italienska familj vars förmögenhet hade sina rötter i 1300-talets Florens och uppgiften var att se till förmögenheten fördes vidare i många fler generationer. Hans investeringssil liknar Warren Buffetts, han letar företag med affärsidéer som varar över lång tid och han berättade att en av investeringarna var i ett mejeri i Schweiz som funnits i 200 år. Så inget guld för det ger ingen avkastning, inga Bitcoin såklart men nu är det nog snart dags att investera i Microsoft och Apple då de visat att de kommer att finnas kvar länge.


Hans ton i sin beskrivning av framtiden har ändrats de senaste åren, från att det ser OK ut till idag då hans budskap är mörkt. Han tror att vi de närmsta åren kommer att uppleva en utveckling inom pengar och ekonomi som ingen levande människa varit med om men som det finns flera exempel på i historien. Några punkter från podden:

 • Världen har ändrat sig mycket senaste två åren och vi har fått två block med Kina och Ryssland på ena sidan och västvärlden på andra vilket innebär slutet på globaliseringen. Detta innebär förändrar affärsmodeller för många företag

 • Mer skulder än någonsin och ingen vet vem som sitter med Svarte Petter p.g.a av alla derivat tillsammans med dåliga säkerheter

 • Centralbankernas inflytande är lågt

 • USAs agerande mot Ryssland när de fryste deras amerikanska statsobligationer är en historisk brytpunkt, många länder letar alternativ till deras obligationer och dollarn

 • Kinas problem är mycket större än vad som framkommer i media, de har nått samma punkt som Japan i slutet av 80-talet då mer skuld inte hjälper

 • Skillnaden nu mot för 10-år sedan är att alla har strukturella problem samtidigt

 • Samhället som helhet kommer att komma ut som förlorare och kommer att vara fattigare om 10 år än idag

 • De närmsta 10-åren kommer att vara en ”roller coster market” och de som investerar passivt kommer att vara de stora förlorarna

 • Felix har en tydlig bild om hur de närmsta åren kommer att spela ut som han går igenom: i närtid aktier ner, sedan rally 2023 för att följas av hög inflation och räntor, typ 10% som leder till fastighetskris och därmed bankkris 2025. På vägen kommer de flesta valutorna att gå ner mycket i värde mot dollarn

 • Guld kommer att vara OK att äga och aktier i bolag med bra affärsidér, obligationer kommer att vara den stora förloraren

Samma budskap som från Jeff Snider och Peter Zeihan, antingen lyssnar jag på fel personer eller så har vi ännu jobbigare tider framför oss.


Och Bitcoin då? Känns som hoppet i mörkret, en global gräsrotsrörelse som fixar mycket av problemen.


Avslutningsvis en kommentar till nattens meddelande från Bank of Japan (BoJ), att de ändrar gränsen för hur högt de kommer att tillåta den japanska 10-åriga räntan att stiga, från 0,25% till 0,5%. Exakt samma som när FTX peggade sin token FTT till $30 men sen tog tillgångarna slut som de sålde för att köpa FTT.


Nu håller inte Japans innehav av amerikanska statsobligationer på att ta slut men senaste månaderna har kostat mycket för BoJ att ”låsa” räntan.

Jag håller med Lyn Alden, när marknaden för sniff på något som håller på att gå sönder ordentligt så går de all in: Soros och Druckenmiller som sänkte Storbritanniens fast växelkurs 1992 eller Citadels (kanske?) attack mot Terra/Luna i våras.


Återigen, mycket känns riktigt jobbigt men är spännande att följa, det skrivs historia just nu och om 100 år kommer man att läsa om 2020-talet som vi läser om 1929.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page