top of page
  • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – Noder

Uppdaterat: 16 dec. 2022

Då kör vi igång en andra vända av den löpande genomgången av Bitcoins ekosystem. Först ut Noder där jag lagt till två punkter som jag kommer att ha med löpande:

  • utöver Bitcoin Core-noder så följer jag även Lightning-noder

  • jag tar med utvecklingen av Bitcoin Core-protokollet och BOLT-standarden (Basis of Lightning Technology) och implementationerna av BOLT under Noder

Tidigare inlägg:

  1. Bitcoins ekosystem - del 1 - Noder (Bitcoin grundkurs och nodernas roll)

  2. Uppföljning Bitcoins ekosystem – Noder 2022-10-28


Mätningar

Källa: https://bitnodes.io/


Källa: https://1ml.com/


Kommentar: Stabilt


Utveckling protokollen

Bitcoin Core


Aktuell version: 23.0 släppt 2022-04-25 https://bitcoincore.org/en/releases/23.0/


Ja, release-infon är ju inget man läser och fattar som oinvigd. En annan lite enklare källa är Bitcoin Optech vars veckobrev innehåller mycket information och länkar till bl.a. GitHub kring både Core och LN.


En av uppgraderingarna har att gör med att man kan öka på sin transaktionsavgift efter man sänt transaktionen ”replacement of feerate ” (RBF). RBF har funnits länge och funktionen som är tillagd är tydligen omdiskuterad då man kan fuska med transaktionsavgiften när man använder 0 konfirmationer i tjänsten, oklart hur och varför.


Lightning


Aktuell version av BOLT: 11, release-datum: oklart 2021?.


BOLT 12 ute på review, innehållande bland annat ”mindre” QR-koder (så att de kan läsas med kamrer med lägre upplösning) och ”offers” dvs att man skickar ett ”erbjudande ” som någon sedan med automatik skapar en ”invoice” av som sedan betalas. Grunden för t.ex. löpande betalningar, abonnemang, statiska QR-koder och man kan skicka sats utan att den andra är online.


Implementeringar av BOLT: Det finns fyra implementeringar av BOLT: C-lightning (Blockstream), LND (Ligtning labs), Eclair (ACINQ) and Lightning Dev Kit (Spiral) som alla är interoperabla.


Version av LND: 0.15.5-beta (används av Umbrel och därmed min LN node). Senaste versionen en bugg fix.


Kommentar: Nu när jag har hittat till Bitcoin Optech tror jag att jag enklare kan följa vad som händer. Det jag inte hittat än är vad nästa versioner kommer att innehålla och när de planeras att släppas.


Podcast tips: Blockstream Talk #18 - Lightning Signal med Rusty Russell, LNs andlige fader. Rusty jobbade tidigare med Linux och hans tankar kring open source är tankeväckande.


Nyheter


Inga nyheter hittade sedan förra uppdateringen.


Fördjupning/fokus


Inte kopplat till noder men i allra högsta grad Bitcoin, bilden nedan dök upp på mitt Twitter och är superbullish för Bitcoin.

Totalt $6,5 biljarder i vinst efter direkta kostnader för finansiella service: banker, Avanza, Klarna, Visa, JP Morgan, Nasdaq, CME osv.


Utöver bruttovinsten så ska vi lägga till kostnaderna de har för att utföra tjänsterna som bygger på 10.000-tals system med sina äldsta delar utvecklade i Cobol på 70-talet, manuella rutiner, kontroller som KYC & AML, lånehandlingar på papper i tre exemplar som ska förvaras i minst 7 år efter avslutat lån, telefon och inte minst fax. Ska vi gissa att kostnaderna är minst $2-3 biljarder?


$9 biljarder motsvarar 9% av världens BNP som håller på att ersättas av global open source-kod med nästan $0 i driftskostnad.


Besparingarna är enorma, inget annat pågående projekt i världen har större besparingspotential.


Lägg till det minskat kapitalbehov för alla som hanterar pengar då vi går från minst dagar och ibland månader från försäljning till att pengarna finns tillgängliga. Eller billigare energi då PoW är på väg att revolutionera energisystem och -marknaderna, mer om det i nästa inlägg. Och glöm inte minskade kostnader för cyber security.


Till det ska läggas att det nya systemet kommer att ha ytterligare 3,5 miljarder ”kunder” som idag inte har tillgång till bank- och finanstjänster. Den ekonomiska utvecklingen det kommer att skapa och därmed minska fattigheten kommer att vara ett av Bitcoins viktigaste områden.


Det är detta Bitcoin ger oss: säkrare, snabbare och billigare sätt att betala och spara.


Det behövs ingen hyperinflation eller finanskris för att Bitcoins ska vinna, det räcker att utvecklingen fortsätter och inget kan stoppa det.


Övrigt


Räntorna fortsätter ner.

Räntan på svensk 10-årig statsobligation minus 2-årig. Lägsta spreden på 30 år, finns inga positiva sätt att tolka det på .


Repetition är kunskapens moder 😊:

  • Räntan är summan av förväntad ekonomisk utveckling + inflation + riskpremie

  • Tolkning spread: en ränteinvesterar, t.ex. i en pensionsfond eller försäkringsbolag, som har som uppgift att generera avkastning med låg risk i 10 år tror att det ger ett bättre kassaflöde (årliga utbetalningar av räntan) att idag köpa en 10-årig svensk statsobligation med 1,8% ränta än att köpa en 2-åring med 2,4% ränta och om två år köpa en 8-årig obligation, det vill säga att hon tror att räntan om två år kommer att vara lägre än idag, typ 1,55% allt annat lika

Aktieinvesterarna ser utöver lägre räntor det lite märkliga scenariot att vinsterna ska stiga 2023 med ca 12%.

Min första notering av vinstestimaten för 2022 och 2023 gjorde jag den 8 april då vinsten för 2022 prognostiserades till $210 med samma viktning som S&P500-indexet och $230 för 2023. Verklig vinst för 2021 var $193.


Från september så har jag varit mer systematisk i noterandet av prognoserna och senaste från förra veckan visade på $183 för 2022 och $205 för 2023. Ingen lågkonjunktur inprisad i S&P500-bolagen till skillnad från det räntemarknaden ser.


Jag ser flera olika estimat på vinsterna för S&P500 men som vanligt så spelar det inte så stor roll så länge som metoden är oförändrad för att samla in dem . Siffrorna ovan är från S&P.


Till sist: Tesla.


Verkligheten som knackar på? Bra och spännande bilar men värderingen är fortfarande helt galen, 6 gånger mer än VW med 11% av antalet bilar. Bolagsvärdering per såld bil: Tesla $1.000.000, VW $10.000.

Teslas aktiekurs från 2011


Elon ska ha använt aktien som säkerhet för lånen som han tog för att köpa Twitter, stämmer det så kan detta bli ”intressant”.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page