top of page
  • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – sammanfattning

Dags att lägga till en rubrik kring Bitcoins ekosystem – FUD. Hittills så har jag bara ignorerat all FUD men för att få en komplett bild av statusen i Bitcoins ekosystem så behöver jag få en bättre överblick av vad det FUDas om och hur det påverkar Bitcoin, under Fördjupning.


Och helt oundvikligt som Bitcoiner dessa dagar - lite tankar kring banker under Övrigt.


Tidigare sammanfattningar: 2022-11-21, 2023-01-23


Min bedömning av tillståndet för Bitcoin


Kommentar:

I förra sammanfattningen så skrev jag att jag ville se de stora techbolagen ge sig in i Bitcoin och i helgen så kom det två nyheter kring just detta, Microsoft håller på att integrera en Bitcoin wallet i Edge och världens största energibolag med förnybar energi NextEra Energy anställer folk för sin Bitcoin mining.


Priset upp och finanskris ger fler Bitcoiners vilket syns i antalet nya adresser som normalt ökar i en takt på 15% per år men senaste månaden är årstakt på 25%. Även på Google Trends ser man (kanske) ett upptick men från låga nivåer.

Intressant här är att tre Europeiska länder ligger i topp. Kommer att lägga till Google trends under Användare.


Nyheter


Totalt antal nyheter sedan starten för åtta månader sedan.

Kommentar:

Jag hittar väldigt lite nyheter kring Bitcoin senaste månaderna och skulle gissa att det beror på en mix av effekten av björnmarknaden, FUDen och allt annat som händer utanför Bitcoin.


Fördjupning/fokus


Angreppet mot Bitcoin har ökat i intensitet under senaste året där FTX och den pågående finanskrisen fungerar som utmärkta anledningar att både försöka lagstifta och skapa opinion mot Bitcoin.


Bitcoin har alltså vuxit sig så stor att Etablissemanget ser Bitcoin för vad det är, ett hot mot den befintliga ordningen samtidigt som de inte ser möjligheterna i en Bitcoin-värld.

Men jag tycker jag ser sprickor i angreppen som när det dyker upp positiva artiklar i bland annat Wall Street Journal när fler och fler inser att Bitcoin är något unikt som dessutom inte går att stoppa. Och vad tänker motståndarna? Att världen under hot ska glömma bort Bitcoin?


Som jag sagt flera gånger, Etablissemanget kan inte stoppa Bitcoin, bara fördröja. Det enda som kan stoppa Bitcoin är att det inte finns något use case och därmed så går antalet användare ner och Bitcoin blir som ett Pokemon-kort, något för en liten grupp samlare som handlar med varandra.


På listan över FUD så har det de senaste dagarna tillkommit en till som kanske inte är uppenbar och kan bli verklighet när polletten ramlat ner hos staten när priset passerar typ $1 miljon: staten inser att de behöver Bitcoin och konfiskerar de om finns hos Coinbase, MicroStrategy och XBT Provider (Avanza certifikaten).


Den senaste veckan har visat att två av världens viktigaste demokratier, USA och Schweiz, helt struntar i spelregler när det bränner till:

  • 15 år av globala förhandlingar kring bankreglerna Basel III som bland annat beskriver hur man ska hantera en bankkris ignorerades helt av amerikanska staten när de garanterade alla tillgångar i Silicon Valley bank

  • Schweiz regering tvingar UBS ta över Credit Suisse och gör en tillfällig lagändring så att aktieägarna inte behöver tillfrågas. Lägg till det att regeringen ändrar 100-årig global praxis när vissa obligationer i CS blir värdelösa (de som kallas AT1 i Basel III) före aktier

Så att tvångsinlösa Bitcoin, eller att halvera insättningsgarantin till 500.000 kr, är bara ett regeringsbeslut bort.


Annars så är det i USA som man verkligen håller på att försöka stoppa Bitcoin:

  • Förslag på 30% skatt på energi som går till PoW tillsammans med reportage i media och ”vetenskapliga” rapporter med PoW FUD

  • Man stänger ner bankförbindelser till Bitcoin-världen, inte genom lagar utan genom påtryckningar mot bankerna

Det behövs såklart regler så att scams och olagligheter förhindras men det USAs regering försöker är något helt annat, de vill ta död på Bitcoin-världen. Nu kommer de inte att lyckas av två anledningar: politisk splittring i alla dimensioner (inom partierna, rik mot fattig, gammal mot ung) på alla nivåer (USA, staterna, county) och USA är ett rättssamhälle där det i slutändan kan avgöras i Högsta Domstolen.


Under tiden som det bråkas i USA så ser jag tecken på t.ex. Storbritannien och Dubai försöker ta över vissa delar av det som händer i USA, ungefär som när all mining snabbt flyttade från Kina till USA.


FUDen kommer att öka i takt med att Bitcoin växer och förslagen för att ta kontroll över Bitcoin kommer att bli mer och mer dramatiska så det är bara att mentalt förbereda sig.


Övrigt


Ungefär en bank om dagen har försvunnit senaste veckan och aktiekurser som hoppade upp och ner, då dyker årets bästa tweet upp.

Tyvärr så låste han kontot så jag fick inte med den nästan lika roliga fortsättningen att de skickade farfar till ålderdomshemmet några dagar senare


Det märkliga är att det finns många som tror att problemen som finns i ekonomin och på finansmarknaderna mirakulöst löser sig, dessutom helt gratis, när centralbankerna kommer in med sina åtgärder.


Bankerna är i centrum för både vårt ekonomiska och finansiella system och problem vi ser nu är inte nya utan är strukturella. I olika omfattningar så har alla banker samma risker:

  • att det finns tillgångar i bankernas balansräkning som är bokförda till ett för högt värde som i kombination med ca 5% eget kapital gör att så fort man av någon anledning behöver sälja eller skriva ner värdet så är banken konkursmässig

  • affärsidén bank bygger på att man lånar in på korta bindningstider till låg ränta och lånar ut på lång tid med hög ränta. När många vill ta ut sina pengar samtidigt och lånemarknaden mellan banker fungerar dåligt så uppstår det såklart likviditetsproblem

  • förr i tiden så spreds fakta och rykten om bankproblem mun-till-mun som tog veckor men ”ny teknik” som Twitter gör att det tar sekunder idag

  • när man förr i tiden behövde gå in på banken med sin bankbok för att ta ut pengarna så loggar man idag in på internetbank som alltid är öppen medan finansmarknader är öppna 9-17 på vardagar

Och bankerna är gigantiska, nedan lite chart crime men för att få lite perspektiv.

Från Eurodollar-inlägget, modifierad


Genomgången jag gjorde en bit ner i detta inlägg om långa tidsserier visar bl.a. att tillväxten av pengar har varit 6,9% per år i 43 år men är nästan 0 de senaste 7 månaderna, det vill säga bankerna skapar inte några nya lån, antingen för att de inte vill eller för att det inte finns något behov.

Det känns lite som om motorn i ekonomin går riktigt dåligt och vad händer med ekonomin och tillgångspriserna om inte låneskapandet kommer i gång igen? Och hur klarar sig bankerna i ett sådant scenario?


Ingen som vet såklart men troligtvis rätt OK ett tag till.


Spännande och jobbigt på samma gång.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page