top of page
  • Joacim Petersson

Uppföljning Bitcoins ekosystem – Utveckling

Uppdaterat: 9 mars

Modell växer, markerat tillagt sedan senast.


Mätningar

Kommentar: Antalet Bitcoin i LN är de som finns i synliga noder och jag ser rykten om att det finns minst lika många Bitcoin i privata kanaler för t.ex. tester hos företag.


Nyheter


Spännande nyheter kring Lager 2 och 3 de senaste veckorna och jag tittar närmre kring ett par av dem under Fördjupning nedan. Annars så har det varit nyhetstorka, har tydligen upptäckts någon typ av bedrägeri inom shitcoin-världen som har intresserat många, totalt har jag "bara" hittat 33 nyheter kring Utveckling mot 103 i första uppföljningen.


Några av nyheterna:

  • CBDC: det pågår en 3-månaders test i USA och ECB har börjat göra tekniska val för sin CBDC, t.ex. hash-algoritm där de har valt samma som Bitcoin använder, SHA-256

  • Ett par nya ETFer och hedgefonder startar upp med Bitcoin

  • Ett nytt försäkringsbolag för Bitcoin har startats: läst men inte förstått

  • 9 nyheter om lagar och regler runt om i världen. Jag stoppade även in ECBs FUD-rapport här, de säger att Bitcoin kommer att dö för priset har gått ner. Annars är den stora nyheten att BIS släppt ett regelverk för hur mycket Bitcoin banker får ha på sina balansräkningar, max 2%. Två kommentarer kring detta: för lite, de kommer inte att kunna göra omställningen till en värld med digitalt värde med endast 2% Bitcoin samtidigt som 2% är för mycket, deras system och rutiner är gjord för hög belåning och långsamma processer

  • FN använder stablecoins för att distribuera hjälp i Ukraina

  • Jason Lowery har varit i Vita huset och pratat om Bitcoin

Fördjupning/fokus


Lightning Network står i centrum för många av nyheterna de senaste veckorna.


Cashus implementation av Fedimint börjar ta form och i helgen så kom det information om att Cashu mint kommer att kommunicera med andra mint.


TL:DR om Fedimint:

  • Man går med i en mint där det finns någon som är ansvariga för att ta emot nya deltagare, omvandlar Bitcoinen (eller stablecoins) man sätter in till eCash (=sats men som används inom en mint) samt administrerar backupen inklusive de privata nycklarna

  • Helt anonymt, inga avgifter när man skickar till andra deltagare i minten och till andra mints

  • Man kan skicka eCash som sats i LN men då med de vanliga LN-avgifterna

Min gissning är att det är genom mints som massadoption kommer att komma: Strike, MicroStrategy och varför inte CitiGross? Företag som man har hög tillit till och/eller stor kundbas som bygger mints som har trade offs för säkerheten men är enklare att använda och billigare.


De första DLC har testats på LN. DLC, Distributed Log Contracts, programmerade Bitcoin tillsammans med externa orakeltjänster (info från verkliga värden) kommer att revolutionera finansmarknaderna och spelbranschen. Tänk Unibet men som en mint utan tredje part som ska ha del av vinsten. Eller ännu viktigare, alla ränte- och valuta-swappar tillsammans med all optionshandel som bankerna administrerar vars totala värde idag uppgår till minst $1.000 miljoner miljoner.


Det känns som om Lightning Labs är vår tids Bell Labs, källan till allt kring telekommunikation, skapade transistorn och UNIX m.m. Nu är det ju inte en nyhet för fler än mej men Ligtning Labs LSAT: Lightning Service Authentication Token är precis det som Jason Lowery pratar om att Bitcoin är cyber security. Med LSAT så kan man enkelt lägga till en mikrobetalning för inloggningar och API-calls för att motverka attacker.


Det finns två sätt att bevisa att man äger något, antingen så har men en tredje part som håller reda på det eller så har man någon typ av bevis som ett kvitto. I det senare fallet så följer originalkvittot med när man sedan säljer vidare prylen eller som fastigheter i England fram till 90-talet då det inte fanns något motsvarande vårt Lantmäteriverk.


Just nu så håller man på att experimentera med två implementationer som kallas RBG då man utnyttjar Bitcoin UTXO som ”kvitton”, en för utbytbara tokens och en för ”collectibles”.

Utöver att registrerar ägarskiften genom Bitcoin-transaktioner så kan man enkelt lägga till kod som mottagaren kör lokalt istället för att belasta nätverket med exekveringen. Eftersom det handlar om UTXO så kan RGB implementeras i LN. Användningsområden: aktier, biljetter, bokningar, bilar, m.m. så stora områden.


RBG liknar Statechains där man skapar en separat token av en UTXO som man sedan kan skicka till en annan användare som är med i Statechainen som Mercury Wallet, typ som att betala med en sedel. Nu har man börjat experimentera med Statechains för att balansera LN-kanaler och uppnår två saker, dels att man kan ”växla” en 10:a till en 5:a i Statechainen + 5:a på LN, dels så får den andra likviditet i sin LN-kanal.


Som avslutning två IRL use cases, båda från Tyskland:

Coolt men varför köper han en burk med konserverade ärtor? 😊


Ovan är bara en liten del av allt som utvecklas just nu, alltid som open source för global implementation. Säkrare, snabbare, billigare.


Övrigt


En fortsättning på inlägget om Eurodollar, läs gärna det först även om texten är lång, detta är viktiga saker.


Eurodollarmarknaden fungerar betydligt sämre efter 2007 vilket har fått effekten att den ekonomiska utvecklingen i världen har varit betydligt lägre än den var årtiondena innan.

Källa: SCB, BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans, fasta priser referensår 2021, mnkr efter kvartal och användning samt Folkmängden per månad


Idén till bilden ovan kommer såklart från Jeff Snider som visar den för USA, EU och Kina och den ser ut på samma sätt för i princip hela världen.


1992 är en brytpunkt i svensk ekonomisk historia, då avslutades systemet med fast växelkurs mot kronan som funnits sedan 1871 med vissa avbrott. Avslutningen skedde i samband med bank- och fastighetskrisen som hade sin upprinnelse i förändringar i banklagar och -regler i slutet av 80-talet. Runt om i världen fanns liknande kriser vid samma tidpunkt som Japan-bubblan, Asien-krisen, Mexiko, Long term capital-kraschen och pundet.


Utvecklingen i Eurodollar-systemet från mitten på 90-talet och framåt gjorde att kapitalet flödade på ett sätt det inte gjort tidigare och det var enkelt att få tillgång till kapital för att utveckla samhället. Tyvärr så försvann sunt förnuft på vägen och alla vet hur det slutade 2007. För bankerna var detta en existentiell tidpunkt när de såg Lehman gå under och efter det så har alla världens banker självmant valt att minska risken rejält och lägg till det nya lagar och regler som följd av finanskrisen och vi får betydligt lägre tillväxt.


Men alla ser det inte på samma sätt, det kokar i huvudet när jag sedan ser denna pressrelease från Riksbanken förra veckan.

Hade inte världens ekonomer varit kvar i sina felaktiga teorier och tänkt kreativt så hade din köpkraft varit ca 30% högre idag. Inte konstigt folk är förbannade.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page