top of page
 • Joacim Petersson

Vändningen är här! (...?)

Jag tror att Bitcoin och aktier har bottnat för denna gång.


Tyvärr så beror det inte på att allt ser bättre ut, nästan tvärtom och det kan dessutom ta några månader innan det börjar gå upp igen men då tror jag det blir med en kraftig rörelse uppåt. Ni kommer väl ihåg bilden över guldpriset i tyska mark från 1920-talet med stora rörelser upp och ner och min gissning är att det såhär det kommer att se ut de närmsta åren och att svängningarna kommer att komma oftare. I någon av dessa rörelser så kommer Bitcoin (och guld) att avvika från aktier och bli den store of value vi hoppas det ska bli.


Listan över osäkerheter är här för att stanna: krig och uppror (igår Ecuador, listan börjar bli lång), matbrist, energikris, råvarubrist, valutakriser, lågkonjunktur, inflation, de-globalisering och minskande befolkningar i västvärlden, Japan och Kina. Jag tror punkten lågkonjunktur kommer att öka riskviljan kommande månaderna och räntorna visar tydliga tecken på att en global lågkonjunktur är här. För Bitcoin tillkommer en del andra punkter som jag återkommer till sist i inlägget.


Räntor, valutor och priset på råvaror är fundamentet i vårt ekonomiska system och det är dessa som styr aktiemarknaden. Den räntan i världen med störst handel är Libor och Eurodollar (inte valutan) och därmed den som har största signalvärde tillsammans med amerikanska 2- och 10-åriga statsobligationer.


Libor är grunden för alla affärer i Eurodollar/skuggbanks-systemet, som när Volvo lånar ut sin kassa i dagliga repor till ett sydkoreanskt försäkringsbolag med villkoret ”Libor + 1%”. Libor är aktuell ränta och Eurodollar är terminshandeln med Libor, världens största marknad, större än oljehandeln. Vill man idag säkra sin ränta för ett 3-månaderslån augusti till oktober så kan man låsa räntan till 2,895%, vill man av någon anledning låsa räntan för första kvartalet 2024 så är räntan 3,34%.


I ett läge när allt ser bra ut med ekonomin så ska räntorna längre fram vara högre än dagens, ekonomin ska ju växa och de som lånar ut pengarna vill ju ha sin del av det.


Nedan är räntorna för Eurodollar-terminerna från i fredags (24 juni).

Libor är idag 2,2%, juli-terminen 2,5% som sedan ökar till 3,8% i december för att sedan vända neråt i flera år. Ökningen under hösten beror på lovade räntehöjningar från Fed men sedan avviker marknaden från Feds snack (forward guidence), marknaden ser något som Fed inte sett eller vill agera på.


Skillnaden mellan toppen och botten i Eurodollar-räntan ökar för varje vecka samtidigt som tidpunkten för vändningen snabbt har rört sig mot oss, för några veckor sedan var den vid halvårsskiftet 2023 men nu är den vid nyår. Marknaden ser en lågkonjunktur med lägre räntor som snabbt närmar sig.


Eurodollar är svårt för det går på tvären mot allt vi hör: centralbankerna styr inte räntan, de följer marknaden och som jag skrivit många gånger, det centralbankerna skapar är inte ”vanliga” pengar utan bankreserver med mycket begränsade användningsområden. I denna podden så får man en bra introduktion av Jeff Snider som gjort mer för att öka förståelsen kring Eurodollar-systemet än alla andra som försökt uppnått tillsammans.


Volatiliteten i amerikanska statsobligationer är på den högsta nivån sedan finanskrisen 2007-2009.

MOVE, volatilitetsindexet för amerikanska statsobligationer, motsvarande VIX för aktier


Nedan 2-års räntan från 2018. Kanske har den historiskt snabba uppgången avstannat?

Och den lite svårtolkade 10-års räntan minus 2-års är återigen nära 0 som i stort sett alltid indikerat kommande lågkonjunktur (grå fälten).


Tittar man på de två viktigaste råvarorna olja och koppar så visar de samma historia.


Terminskurvan för olja har under flera år sett ut på samma sätt, oljan ska bli billigare i framtiden.

Amerikanska WTI (alltid några dollar billigare än Brent som vi använder i Europa) kostar för leverans idag $110, vill man ha leverans i december så betalar man $97.


Tittar man på hur priset utvecklat sig för en leverans i december 2022 så har prisökningen varit kraftig, som mest +175%.

Oljehandlare som köpte ett kontrakt i april 2020 för leverans i december 2022 betalde $40 dollar och sedan dess så har priset gått upp i drygt två år.


Utbudet av olja är nästan konstant oavsett rubrikerna man läser. Lite plus, typ 1%, när Saudi ökar sin produktion, lite minus när inbördeskriget i Libyen flammar upp, dessutom med en långsam total minskning av utbudet då det sker väldigt lite utveckling av nya oljefyndigheter, vi ska ju bli gröna. Så tolkningen av terminskurvan är att oljehandlarna tror att efterfrågan ska minska så att priset sjunker med drygt 20% under närmsta 1,5 åren.


Jag tycker det finns flera stora frågetecken kring oljepriset:

 • Ryssland står för ca 10% av världens produktion; kan de fortsätta att producera, finns det köpare?

 • Diskussioner i USA om exportstopp, skulle få WTI att gå ner men Brent upp

 • Rykten om att det är svårt för oljeköpare att få tag på olja men att de väljer att avstå istället för att öka sitt pris. Effekten har blivit att världens lager är relativt låga

 • Antalet terminskontrakt minskar snabbt det vill säga ”investerare” som aldrig planerade att ta leverans stänger sina positioner vilket sätter press på priset nedåt (hittar tyvärr inte tidsserien, finns i en rapport som heter Commitment of traders som kommer ut varje vecka)

I min värld skulle vi mycket väl kunna få en lågkonjunktur med ett ökande oljepris.


Koppar är en de viktigaste metallerna och det ser ut som om priset vände nedåt i slutet av april.


Terminspriset för koppar ser strukturellt annorlunda ut mot oljan, det ligger på samma pris som spott priset för alla tidsperioder långt fram i tiden.


Alla prognoser för efterfrågan på koppar visar på en 50% ökning de närmsta 20 åren för att kunna genomföra den gröna omställningen. Samtidigt gäller samma som för utbudet av olja, befintliga gruvor producerar mindre och förhållandevis lite investeras i nya projekt. Men som sagt det syns inget i terminspriserna av detta, nästan som om marknaden inte tror på den gröna omställningen.


Jurrien Timmers analyser som han lägger ut på Twitter är riktigt bra och bilden nedan har spelat stor roll i min förståelse för vad som händer på aktiemarknaden.

Den orangea linjen är 2-års-räntan inverterad och den svarta P/E-talet för S&P500 baserat på prognostiserad vinst det närmsta året.


Korrelationen är tydlig, när räntan går upp (ner i bilden) så sjunker värderingen mätt som P/E-talet, precis det vi sett senaste halvåret, räntan har gått från 0,5% till 3%, vinstestimaten lite upp men inte tillräckligt för att kompensera så vi har sett S&P falla med drygt 20% när P/E-talet gått från 23 till 14.


Just nu är det kommande årets estimat på vinsten för S&P500 $232. Jag har inte hittat någon site som på ett enkelt sätt presentera vinstestimaten men Factset publicerar med jämna mellanrum lite uppföljningar på Twitter, nedan utvecklingen av estimaten för Q2.

Svarta linjen är vinstestimatet för Q2 2022, första mätpunkten är 2021-06-23 då med en förväntad vinst på $51,2 till dagens $55,2.


Så min ”analys” som leder mej fram till att jag tror att aktier har bottnat bygger på:

 • 2-års-räntan börjar gå ner. En av parametrarna här är att förväntade antalet räntehöjningar från Fed kommer att minska snabbt. Det påverkar 1-månaders mest, 3-månaders lite mindre osv men den viktigaste parametern är lågkonjunktur och förväntad ekonomisk utveckling

 • Vinstestimaten börjar justeras nedåt men inte tillräckligt mycket för att fullt ut ta bort effekten av räntans effekt på P/E-talet

 • Förväntningar på stimulanser från Fed och regeringen vilket ökar riskviljan

Som jag skrev i början, jag tror inte detta är början på någon långvarig uppgång utan mer som ett 3-6-månaders bear market rally.


Men inflationen då? Ja, det verkar som den hänger i så det är bara att vänja sig vid stigande priser men i valet mellan inflation och finansiellt kaos så tror jag inte det ens är nära att världens styrande väljer att bekämpa inflationen, om det ens går. Som Lyn upprepat i flera år, det går inte att trycka olja.


Det är ingen brist på åsikter som är precis motsatsen till ovan men nu har jag något att kalibrera utvecklingen mot. Jag har köpt lite optioner i Equinor för jag tror på högre olje- och gaspriser inför vintern och ränte-optioner för lägre räntor. Just idag känner jag rätt stor övertygelse kring dessa traden men jag tycker det är riktigt svåra tider att ”investera” i, det passar helt enkelt inte min stil om att vilja äga saker länge med övertygelse.


Som perma-Bitcoin-bull så tror jag Bitcoin kommer att börja gå upp om några veckor:

 • Korrelationen till aktier bryts inte i en uppåtgående trend för aktier

 • De största ”margin calls” inom crypto är slutförda

 • Nya Bitcoin-maximalister har fötts och de säljer sina shitcoins och köper Bitcoin

 • Utvecklingen av Bitcoin-nätverket fortsätter precis som vanligt

Angående den andra punkten: vilken soppa av brottsligt agerande (3AC), lite brottslighet och mycket risktagande (Terra, Celcius) och enbart mycket risktagande (BlockFi, Genesis). Och detta är bara toppen på isberget, det kommer att flyta upp många lik de närmsta månaderna.


Att Goldman Sachs verkar ”köpa” Celcius ”konkursbo” är ju ironi. Jag har sett att de lagt ett bud på 15% av värdet på innehaven som rimligtvis borde bestå av enbart shitcoins. Nu tror jag inte planen är att behålla utan sälja vidare till någon som kommer att ”avveckla” innehaven på ett ordnat sätt så jag förväntar mej (som vanligt) lägre och lägre priser på alla shitcoins. Och ”The Merge” tror jag är ett ”buy the rumor, sell the news event”, worst case att de inte ens genomför det.


Nyhetsflödet kring utvecklingen av Bitcoin-nätverket fortsätter som vanligt, kanske dags att återuppväcka ”Dagens Bitcoin-nyheter”.


Nergången i antalet Bitcoin som inte rört sig på ett år har avstannat!

Bara 10k senaste veckan och det skedde förra tisdagen, sedan dess har det inte skett något eller rättare sagt, lika många Bitcoin har passerat 1-års-gränsen som har rört sig. Det hodlas som aldrig förr och det är gott om rykten om att många proffs som köper tillsammans med plebs, en perfekt mix.


Och någon gång kommer det att spela roll att där finns färre Bitcoin på börserna, nu på lägsta nivån sedan 2018.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page