top of page
  • Joacim Petersson

Vad är Bitcoin?

Uppfinningen Bitcoin består av tre delar:

  • Bitcoin är pengar

  • Bitcoin är ett betalsystem: peer to peer, decentralized, open, public, neutral, trustless, borderless, permissionless, immutable, censorship resistant, anonymous, programable

  • Uppfinningen Bitcoin ersätter tredje part med kod

Varje punkt ovan; enskilt, alla eller i kombination, innehåller många, riktigt många, möjligheter att

  • bygga ett nytt ekonomiskt och finansiellt system

  • ersätta många av dagens företag och myndigheter med kod samt

  • förändra hur vi organiserar samhället då alla, var som helst, får samma möjlighet att vara med på lika villkor där det idag är begränsat eller stängt.

Det är bra att det börjats prata om Bitcoin och att det är digitalt guld. Nästa steg hoppas jag kommer fortare där fler lär sig att detta bara är en liten, liten, liten del av vad Bitcoin är.


Pedagogiken i nästa steg är svår då ingen, inte ens de som var med från dag 2, har en tydlig bild över allt som händer och vad effekten kommer att bli när vem som helst, var som helst kan utveckla och använda nya tjänster istället för befintliga och sådant som vi inte ens kan föreställa oss idag.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page