top of page
  • Joacim Petersson

Valutan bitcoin

Greg Foss är överallt de senaste månaderna: alla podcasts, nyhetsartiklar, Twitter osv och pratar Bitcoin.


Jag hörde honom första gången när han var hos Preston Pysh och lyssnade på honom igen i veckan när han var tillbaka tillsammans med Dave Collum. Gregg är 55+ och har jobbat som obligationshandlare hela sin 35-åriga karriär och hamnade i Bitcoin-världen för något år sedan när han letade försäkring för konkurser av stater.


Greg menar att det är matematiskt säkert att stater kommer att börja gå i konkurs (skulderna är för stora) genom att ställa in sina betalningar på sina statsobligationer. Då kommer valutan i det landet att falla som en sten, ungefär det som händer i Venezuela, Libanon, Argentina och Turkiet för tillfället samtidigt som ägarna av obligationerna gör stora förluster (banker, pensionsfonder m.m.) . Idag sker det i relativt små och obetydliga länder men Greg menar att det kommer att sprida sig till många fler och att det finansiella systemet är så sammanhängande att det kommer att påverka alla. Inget nytt egentligen mer än att det kommer inifrån branschen och att han vet var man ser tecknen på att det kommer att hända.


Jag har nämnt CDS tidigare, Credit Default Swap, ett finansiellt instrument man kan köpa på i princip alla typer av lån och obligationer och fungerar som en försäkring mot inställda återbetalningar av lån och räntor, kolla "The big short" igen så är det genom CDS på CDO (Collateralized debt obligation) som de tjänar sina pengar. (Det är dessutom så att CDS kan omvandlas till pengar i skuggbanksystemet, hepp!)


Genom att följa prisutvecklingen på CDS för länder så menar Greg att vi kommer att veta när detta börjar rulla igång och han ser då Bitcoin som en betydligt bättre försäkring än CDS då risken är stor att banker och försäkringsbolag som säljer CDS inte kommer att kunna leva upp till sina åtaganden (precis det som hände 2008).


CDS handlas individuellt (OTC, Over the counter) men det finns bolag som sammanställer priserna på dem och nedan är en sammanställning.

Sverige är det landet i världen som det är billigast att försäkra sig mot inställda betalningar på statsobligationer, 7,21 Bips = 0,0721% för en femårig försäkring (tror jag ...), Turkiet är det landet som ligger sämst till och det är bara att kolla på kursutvecklingen för turkiska lira mot USD, vänstra delen 1990-idag, högra 2009-idag.

Handelsunderskott (importerar mer än exporterar), budgetunderskott och mycket lån i dollar, både statliga och privata, skapar en giftig mix när man inte gör nödvändiga jobbiga förändringar. Spanska, franska och italienska banker äger mycket turkiska statsobligationer och privatlån vilket såklart är en stort problem med en fallande lira men blir ohanterligt om Turkiet ställer in sina betalningar. Det blir riktigt jobbigt då bankerna inte har något eget kapital i dem, Basel III säger att riskvikten är 0 i statsobligationer och därmed så har bankerna i sin tur kunnat låna upp 100% av investeringen på finansmarknaderna till kanske 0% ränta. Även om en enskild bank har köpt CDS så kommer det att bli problem då de som givit ut försäkringen ska betala istället.


Gregs slutsats blir Bitcoin som försäkring då det är det enda finansiella instrumentet som är fristående från befintligt system och hans värderingsmodell är spännande.

Hans målpris beräknas med hjälp av två parametrar: hur stor andel av värdet på på alla värdens tillgångar ($900.000 miljarder) och hur stor är sannolikheten att det händer. I hans fall, 5% och 10% sannolikhet så blir brytpriset $210.000. (Vid hyperbitcoinization: 1 BTC = $43 miljoner).


Dave Collum, gissningsvis+60 år och kemiprofessor vid Cornell University och sedan många år aktiv, högljudd och kritisk investerare. Dave och Greg är överens hela vägen fram till och med Bitcoin. Dave gjorde en intressant liknelse mellan kemi och finansvärlden, tar man ett stabilt kemiskt ämne och pumpar det med energi så händer först ingenting men helt plötsligt så blir det instabilt och exploderar. Dave menar att i dagens finansiella system så pumpas det in energi genom ständigt ökande skulder och centralbankernas köpa av dem och förr eller senare så blir systemet instabilt och exploderar.


Dave fattar att det finns något i Bitcoin men ser betydligt större risk än vi andra. Riskerna är samma som jag skriver om: förbud, annan crypto och ohållbar hysteri (dvs användarna slutar dyka upp) samtidigt som han helt klart inte förstått Bitcoin och allt som händer. Gregs svar till Dave är riktigt bra: "Don't overthink, just size the position to more then 0%".


Greg är en frisk fläkt men budskapet är samma hela tiden så en podcast med honom räcker :-). Det som vore intressant att veta är om han är ensam i obligationsbranschen med sina tankar eller om många fler ser samma sak för då blir det ju riktigt intressant när "alla" (pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, alla typer av fonder) ska köpa Bitcoin istället för CDS.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page